Tekijät pettyivät: lainauskorvauksiin ei luvassa korotusta

Hallitus on antanut esityksensä vuoden 2013 talousarvioksi. Lainauskorvauksiin budjetissa varattu määräraha säilyi valtiovarainministeriön sekä opetus- ja kulttuuriministeriön ehdottamalla tasolla, eli 3,625 milj. eurossa. Kirjallisuuden tekijät ovat erityisen pettyneitä siihen, että opetus- ja kulttuuriministeriön omassa budjettiehdotuksessa lainauskorvaukseen ei esitetty lainkaan korotusta. Budjetti siirtyy eduskunnan käsiteltäväksi heti syysistuntokauden alkaessa. Valtiovarainvaliokunnan annettua mietintönsä esityksestä valtion talousarvio hyväksytään eduskunnan täysistunnossa joulukuussa. Viime syksynä eduskunta päätti korottaa lainauskorvausmäärärahaa hallituksen ehdottamasta 3,3 miljoonasta eurosta 3,625 miljoonaan euroon.

Viimesyksyisessä mietinnössään eduskunnan valtiovarainvaliokunta totesi Suomen lainauskorvausmäärärahojen olleen riittämättömällä tasolla koko olemassaolonsa ajan. Valiokunta piti välttämättömänä, että lainauskorvauksiin varattu määräraha korotetaan sellaiselle tasolle, että tekijät saavat kohtuullisen korvauksen teostensa lainaamisesta. Määrärahan pysyessä samalla tasolla valiokunnan tahto ei toteudu. Tosiasia on, että Suomen nykyinen lainauskorvauksen taso ei täytä laissa edellytettyä kohtuullisen korvauksen tasoa.

Valiokunnan mietinnössä todettiin myös nykymuotoisen lainauskorvausjärjestelmän kohtelevan eri teoslajeja eriarvoisella tavalla. Tämän vuoksi valiokunta kiirehti toimenpiteitä eduskunnan jo vuonna 2006 hyväksymän lausuman johdosta eli siitä, että myös opetus- ja tutkimuskirjastot otetaan korvauksen piiriin. Opetus- ja tutkimuskirjastoista tapahtuvasta lainaamisesta ei tällä hetkellä suoriteta lainkaan korvausta määrärahan alhaisesta tasosta johtuen. Tähän ei ole oikeudellisia perusteita. Määrärahan tuntuva korotus mahdollistaisi myös näiden kirjastojen ottamisen mukaan korvauksen piiriin.

Sanaston Kirja elää -kampanjan tavoitteena on saada lainauskorvauksiin varattu määräraha korotettua viipymättä 10 miljoonaan euroon ja sen jälkeen asteittain pohjoismaiselle tasolle sekä saada opetus- ja tutkimuskirjastot mukaan lainauskorvauksen piiriin. Tutustu kampanjasivuihimme!

Lisätietoja:

Anne Salomaa, toiminnanjohtaja, Sanasto, p. 050 366 6110