Tekoja luovan alan tulevaisuudelle

Sanaston toiminannjohtaja Anne Salomaa

Sanaston toiminnanjohtaja Anne Salomaa kirjoittaa luovan alan ajankohtaisesta tilanteesta.

Kesän kynnyksellä Sanasto on ollut mukana kulttuurialan Mitta on täysi -julkilausumassa sekä Suomi elää luovuudesta -kampanjassa. Jälkimmäisessä luovutimme elinkeinoministeri Mika Lintilälle vetoomuksen, jossa yli 4 700 luovan työn tekijää vaati alan arvostuksen nostamista. Sen johdosta ministeri päätti kutsua työryhmän edistämään luovien alojen roolia elinkeinonäkökulmasta.

Olemme kiitollisia tästä avauksesta ja halusta lisätä vuoropuhelua alan ja valtion välillä. Luovat alat pitää pystyä huomioimaan jatkossa paremmin sekä kriisi- että normaaliaikoina, kuten ministeri Lintilä itse osuvasti totesi. On tärkeää, että työryhmä pääsee pian vauhtiin ja tekemään konkreettisia tekoja alan potentiaalin lunastamiseksi koko Suomen tasolla.

Luovat alat pitää pystyä huomioimaan jatkossa paremmin sekä kriisi- että normaaliaikoina.

Toivomme, että elinkeinoministeri Lintilän työryhmässä etsitään aidosti ratkaisuja luovien alojen elinkeinotoiminnan edistämiseksi. Luovat alat tulee huomioida tasa-arvoisesti suhteessa muihin elinkeinoihin: haemme tasa-arvoa sekä eri investointi-instrumenttien että myös tulevaisuuden kriisien tukirakenteiden osalta.

Myös tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvinen on asettanut oman ministeriönsä piirissä työryhmän kulttuurialan jälleenrakennustyöhön. Työryhmältä odotetaan ehdotuksia siitä, kuinka kulttuurin ja taiteen toimialaa voidaan vahvistaa ja tukea sen elpymistä. 

Siirrymme kohti kesää hieman toiveikkaimmin mielin. Nyt luovien alojen ahdinkoon on vihdoin herätty tällä tasolla, ja akuutin jälleenrakennustarpeen lisäksi katsotaan myös tulevaisuuteen – jotta koronan aiheuttama luovan alan kriisi ei enää koskaan toistuisi.

Luova ala odottaa selkeitä tuloksia, jotka realisoituvat konkreettisiksi teoiksi sekä työ- ja elinkeinoministeriöltä että opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Työtä on tehtävänä paljon. On todella hienoa, että luovan alan potentiaali tunnistetaan yhä paremmin.

Anne Salomaa, Sanaston toiminnanjohtaja