Termit tutuksi: perityt tekijänoikeudet

Termit tutuksi

Termit tutuksi on juttusarja Sanaston toimintaan ja tekijänoikeuteen liittyvistä keskeisistä termeistä, joita avataan käytännön esimerkkien kautta.

Tekijän kuoleman jälkeen tekijänoikeus siirtyy avio-oikeutta, perintöä ja testamenttia koskevien säännösten mukaisesti. Monelle edesmenneen kirjallisuuden tekijän omaiselle tulee yllätyksenä tekijänoikeuksien pitkä kesto: tekijänoikeudet ovat voimassa vielä 70 vuotta tekijän kuolinvuoden päättymisestä. Uusi rooli tekijänoikeuksien haltijana voi mietityttää: mitä kaikkea tulee ottaa huomioon?

Tekijänoikeuksien kannalta oikeudet tekijän kuoleman jälkeen saaneen rooli oikeudenhaltijana on hyvin samanlainen kuin tekijänkin: teosten käyttämiseen tulee pyytää lupa ja oikeudenhaltija on oikeutettu korvaukseen teoksensa käytöstä.

Sanasto tilittää tekijän oikeudenhaltijoille tekijänoikeuskorvauksia mm. kirjallisuuden julkisesta esittämisestä, käytöstä osana uusia julkaisuja ja kirjastolainaamisesta. Kirjastolainaamisesta maksettavaa korvausta kutsutaan lainauskorvaukseksi. Tilittämämme korvaukset määräytyvät teosten käytön mukaan. Esimerkiksi tekijäkohtaisen lainauskorvauksen summa riippuu näin ollen siitä, miten paljon kyseisen tekijän teoksia lainataan kirjastoista.

Tekemällä kuolinpesäsopimuksen Sanaston kanssa ja tämän jälkeen ilmoittamalla edesmenneen tekijän teosluettelon asiakkuusjärjestelmäämme oikeudenhaltija huolehtii siitä, että saa kaikki Sanaston tilittämät tekijänoikeuskorvaukset. Jatkossa Sanasto maksaa tekijänoikeuskorvaukset automaattisesti tilitysten yhteydessä oikeudenhaltijalle. Korvauksia ei siis tarvitse erikseen hakea tai anoa. Sanaston kuolinpesäsopimuksen solmimalla oikeudenhaltijoista tulee Sanaston asiakkaita, he ovat oikeutettuja tarjoamaamme tekijänoikeusneuvontaan ja voivat osallistua koulutustilaisuuksiimme. Sopimuksen solmiminen on maksutonta.

Mikäli olet perinyt tekijänoikeuksia kirjallisuuden tekijältä, ota yhteys Sanastoon. Varmistetaan, että tekijänoikeusasianne ovat turvatut myös jatkossa.