Termit tutuksi: Sanaston asiakkuussopimus

Termit tutuksi

Termit tutuksi on juttusarja Sanaston toimintaan ja tekijänoikeuteen liittyvistä keskeisistä termeistä, joita avataan käytännön esimerkkien kautta. Tällä kertaa aiheena on Sanaston asiakkuussopimus. 

Sanaston asiakkuussopimus solmitaan Sanastoon liittymisen yhteydessä. Asiakkuussopimuksella tekijä valtuuttaa Sanaston valvomaan ja hallinnoimaan teostensa tekijänoikeuksia niillä alueilla, joilla toimimme. Sopimuksen solmiminen ei vaikuta tekijän mahdollisuuksiin päättää itse teostensa käytöstä. Asiakkuussopimuksella ei myöskään ole vaikutusta muihin sopimuksiin, kuten kustannussopimuksiin.

Mistä kirjallisuuden käytöstä sopimuksessa sovitaan?

Sanaston hallinnoimiin alueisiin kuuluvat muun muassa teosten kirjastolainaaminen, kirjallisuuden julkinen esittäminen läsnä olevalle yleisölle ja lukeminen radiossa tai televisiossa. Hallinnoitavien oikeuksien luokat on määritelty tarkemmin sopimuksen pykälässä 3. Alla olevasta taulukosta löydät lisätietoa siitä, mitä korvauksia ja mitä käyttöä oikeuksien luokat käytännössä koskevat. Sanasto toimii alueilla, joihin liittyvästä teosten käytöstä tekijöiden on käytännössä hankalaa sopia itse.

Klikkaamalla kuvaa saat sen suuremmaksi.

Mitä lupia Sanasto voi sopia puolestani?

Tekijällä on Sanaston asiakkuussopimuksen solmimisenkin jälkeen aina oikeus sopia teostensa käytöstä itse. Sopimuksen solmittuaan tekijä voi kuitenkin halutessaan ohjata saamansa lupapyynnöt Sanastoon niillä lupa-alueilla, joita Sanasto hoitaa. Moni kirjailija ja kääntäjä kokee helpoksi, ettei heidän tarvitse neuvotella luvasta itse.

Sanasto voi myöntää luvan tekijän puolesta seuraavissa käyttötilanteissa:

  • runon tai tekstikatkelman julkinen esittäminen, esimerkiksi runon lausuminen runoillassa
  • runon tai tekstikatkelman julkaiseminen osana uutta julkaisua, esimerkiksi osana äidinkielen oppikirjaa
  • runon tai tekstikatkelman julkaiseminen osana tapahtumamateriaalia
  • runon tai tekstikatkelman käyttäminen postikortissa
  • runon tai tekstikatkelman luenta radiossa tai televisiossa
  • runon tai tekstikatkelman näyttäminen, esimerkiksi osana taidenäyttelyä.

Sanastolla on vahvistetut lupahinnastot yllä mainittuihin käyttötilanteisiin. Sanasto myöntää luvan tekijän puolesta, huolehtii luvan laskuttamisesta, sopimusten laatimisesta sekä maksun saapumisesta ja korvauksen maksamisesta edelleen tekijälle. Tämä on siis helppo ratkaisu paitsi tekijälle, myös käyttäjälle, joka saa Sanastosta keskitetysti luvan useiden eri tekijöiden tekstien käyttöön yhdellä hakemuksella. Lisätietoa Sanaston luvista voi lukea täältä.

Sanasto ei myönnä lupia kokonaisten teosten uudelleenjulkaisuun eikä myönnä käännösoikeuksia. Sanasto ei myöskään myönnä lupia teosten muuttamiseen toiseen taiteenlajiin, kuten sävellykseksi tai elokuvaksi.

Muualla verkossa

Kirjaudu tästä oma.sanasto.fi-verkkopalveluun

Sanaston asiakkuussopimus

Sanaston lupakauppa