Uusi laki tekijänoikeuden yhteishallinnoinnista voimaan vuoden 2017 alusta

Kirja pöydällä

Laki tekijänoikeuden yhteishallinnoinnista (1494/2016) on tullut voimaan 1.1.2017. Laki sääntelee tekijänoikeusjärjestöjen toimintaa ja erityisesti järjestöjen suhdetta sen edustamiin tekijöihin sekä näiden oikeudenhaltijoihin.

Yhteishallinnointilaki parantaa tekijän asemaa ja määräysvaltaa suhteessa tekijänoikeusjärjestöön. Se sisältää määräyksiä mm. valtuutuksen antamisesta ja peruuttamisesta. Lisäksi tekijänoikeusjärjestöllä on velvollisuus antaa tekijälle riittävästi informaatiota oikeuksien hallinnoinnista ja tilitettävistä korvauksista.

Sanaston toiminta vastaa jo monilta osin uuden lain vaatimuksia. Joitakin tarkennuksia Sanaston käytäntöihin on jo tehty ja niitä tehdään lisää kevään 2017 kuluessa. Sanaston vuosikokouksessa 23.11.2016 hyväksyttiin Sanaston uudet tilitysperiaatteet, jotka tulivat voimaan vuoden alusta.

Sanasto kertoo asiakkailleen tarkemmin yhteishallinnointilain vaikutuksista toimintaamme kevään 2017 aikana.