Vuosikertomus 2019 on julkaistu

Sanaston vuosikertomuksen kansi eli vaaleanpunasävyisiä kirjan sivuja taustalla ja edustalla teksti Sanaston vuosi 2019

Vuosikertomus nostaa esiin Sanaston vuoden 2019 kohokohdat sekä kertoo toiminnastamme ja tilitetyistä tekijänoikeuskorvauksista. Lue vuosikertomus kokonaisuudessaan.

Vuoden kohokohta: lainaustilastot Suomen jokaisesta kirjastosta

Sanasto tilitti vuoden 2019 aikana tekijänoikeuskorvauksia kirjallisuuden tekijöille yhteensä yli 9,5 miljoonaa euroa. Suurin osa oli lainauskorvausta, jota tilitettiin noin 9 miljoonaa euroa.

Lainauskorvaukset maksetaan kirjailijoille ja kääntäjille sen perusteella, kuinka monta kertaa heidän teoksiaan on lainattu kirjastoista. Yksi vuoden saavutuksista olikin lainaustilastojen laajennus: tilastot saatiin ensimmäistä kertaa jokaisesta Suomen kirjastosta, aina Ahvenanmaalta Inariin. Aiemmin käytössä on ollut jo kattava tilasto-otanta, mutta nyt korvaukset pystyttiin tilittämään entistäkin täsmällisemmin.

Sanastoon liittyi suuri joukko uusia tekijöitä: vuoden lopussa edustimme jo yli 12 000:ta kirjallisuuden tekijää tai edesmenneen tekijän oikeudenhaltijaa.

Saavutus: Kirjallisuuden tekijöiden ääni kuultiin tekijänoikeusdirektiivin valmistelussa

Keväällä 2019 juhlimme, kun direktiivi tekijänoikeudesta digitaalisilla sisämarkkinoilla hyväksyttiin EU:ssa. Sanasto teki vuosina 2017–2019 Euroopan laajuisen kampanjan, jonka tavoitteena oli kohtuullistaa kustantajien korvausoikeutta koskevaa artiklaa 16. Vaarana oli, artiklan nojalla kustantajat voisivat vaatia osaa teoksen jälkikäytön korvauksista, kuten lainauskorvauksesta.

Kampanjan aikana Sanasto organisoi vetoomuksen, jossa oli mukana yhteensä 44 tekijä- ja tekijänoikeusjärjestöä 20 eri Euroopan maasta. Lisäksi tapasimme aktiivisesti päättäjiä ja viestimme määrätietoisesti artiklan ongelmista.

Kampanjan myötä tekijöiden ääni kuultiin ja artikla muuttui merkittävästi: se ei uhkaa lainauskorvauksia, ja jäsenvaltioilla säilyy päätäntävalta artiklaa sovellettaessa. Vuoden 2019 aikana käynnistyi direktiivin saattaminen osaksi Suomen lainsäädäntöä.

Kehitysprojektien tuloksia nähdään lähivuosina

Tekijänoikeusymmärryksen ja -myönteisyyden lisääminen ovat olleet keskeisiä tavoitteita Sanaston kuluvalla strategiakaudella 2018–2020.

– Tavoitteiden eteen on tehty töitä niin eduskunnassa, kirjamessuilla, asiakasneuvonnassa, koulutuksissa kuin verkkokeskusteluissa. Paljon on toki edelleen tehtävää, kertoo Sanaston toiminnanjohtaja Anne Salomaa.

Vuoden 2019 aikana Sanasto työsti kahta tärkeää kehitysprojektia, joiden eteen tehty työ näkyy ulospäin lähivuosina. Tekijöille suunnatun oma.sanasto.fi-verkkopalvelun laajaa uudistusta jatkettiin: tulevaisuudessa tekijät voivat tarkistaa tiedot tilityksistään ja teostensa lainauksista verkossa. Lisäksi rakensimme pohjaa uusille kirjallisuuden käyttöluparatkaisuille. Tavoitteena on tarjota entistä sujuvampia ja helppokäyttöisempiä lupia, ja samalla innostaa käyttämään kirjallisuussisältöjä yhä enemmän eri tilanteissa!

Sanaston hallitusta kaksi vuotta ansiokkaasti johtaneen suomentaja Heikki Karjalaisen puheenjohtajakausi päättyi vuoden lopussa, ja uudeksi puheenjohtajaksi valittiin kirjailija Peter Sandström.

Sanaston vuosi 2019

Lue Sanaston vuosikertomus 2019 kokonaisuudessaan

Lue Sanaston toiminnanjohtajan Anne Salomaan kirjoitus vuosikertomuksesta