Vuosikertomus 2020 on julkaistu

Vuosikertomus kokoaa Sanaston vuoden 2020 kohokohdat sekä kertoo toiminnastamme ja tilitetyistä tekijänoikeuskorvauksista. Lue vuosikertomus kokonaisuudessaan.

Kohokohdat: Poikkeusvuonna tuimme tekijöitä ylimääräisellä tilityksellä

Sanasto tilitti vuoden aikana tekijänoikeuskorvauksia kirjallisuuden tekijöille yhteensä yli 10 miljoonaa euroa. Suurin osa oli lainauskorvausta, jota tilitettiin noin 9,6 miljoonaa euroa. Sanastoon liittyi paljon uusia tekijöitä: vuoden lopussa edustimme yli 13 000:ta kirjallisuuden tekijää tai edesmenneen tekijän oikeudenhaltijaa.

Koronapandemian takia vuosi oli poikkeuksellinen. Järjestimme huhtikuussa ylimääräisen tilityksen helpottaaksemme kirjallisuuden tekijöiden tilannetta. Tilitimme tuolloin tavanomaista nopeammassa tahdissa siihen mennessä kertyneitä korvauksia. Keväällä sovimme ripeästi kirjastojen kanssa poikkeusajan verkkoluvasta, joka mahdollisti satutuokiot ja muut lukuhetket verkossa.

Vaikuttamistyön saavutuksia vuonna 2020

E-kirjojen suosio kasvoi entisestään vuoden 2020 aikana ja samoin kasvoi tekijöiden huoli lainauskorvauksista, sillä niitä ei toistaiseksi makseta e-kirjoista. Viestimme päättäjille kirjailijoiden ja kääntäjien toiveesta korjata asia. Joulukuun alussa joukko kansanedustajia esittikin kirjallisen kysymyksen lainauskorvausten muuttamisesta teknologianeutraaleiksi. Kirjallisessa kysymyksessä toivotaan, että Suomi voisi mahdollistaa korvaukset tekijöille myös e-kirjojen lainoista ensimmäisten EU-maiden joukossa.

Poikkeusvuonna edistimme yhdessä muun luovan alan kanssa pikaista korjausta taiteilijoiden ja tekijöiden työttömyysturvaan. Vaikuttamistyötä tehtiin Lyhty-yhteistyöverkoston kautta. Tekijänoikeuskorvausta saavat taiteilijat ovat sosiaaliturvan väliinputoajia: Tekijänoikeustulot tulevat usein pitkällä viiveellä. Ne eivät kerrytä esimerkiksi ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa, mutta työttömyyskorvausta maksettaessa ne vähentävät sitä.

Kesäkuussa luovutimme yhdessä muiden järjestöjen kanssa sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekoselle adressin, jossa 8 500 allekirjoittajaa ja 21 taiteilijajärjestöä vaati nopeaa korjausta taiteilijan työttömyysturvaan. Asiasta tehtiin myös kansanedustajien toimesta useampia kirjallisia kysymyksiä sekä puoluerajat ylittävä toimenpidealoite.

Yhteiskunnallinen vaikuttaminen kirjallisuuden tekijöiden aseman parantamiseksi ja tekijänoikeuksien vahvistamiseksi on keskeinen osa työtämme. Tavoitteenamme on tekijänoikeuslainsäädäntö, joka suojaa tekijöiden oikeuksia, edistää heidän toimintaedellytyksiään ja tukee luovaa työtä. Tekijällä täytyy olla mahdollisuus päättää teostensa käytöstä ja saada siitä asianmukainen korvaus.

Sanaston vuosi 2020

Lue Sanaston vuosikertomus 2020 kokonaisuudessaan

Lue Sanaston toiminnanjohtajan Anne Salomaan kirjoitus vuosikertomuksesta