VETOOMUS: Kirjallisuuden tekijät vaativat kustantajien korvausoikeutta koskevan artiklan poistamista DSM-direktiiviehdotuksesta

Kirjallisuuden tekijöitä Euroopan eri maissa edustavat järjestöt ovat allekirjoittaneet yhdessä vetoomuksen Euroopan unionissa vireillä olevan Copyright in the Digital Single Market -direktiiviehdotuksen (tekijänoikeus digitaalisilla sisämarkkinoilla, COM/2016/0593) artiklan 12 poistamiseksi. Artikla 12 koskee kustantajien korvausoikeutta, jonka nojalla kustantajat voisivat vaatia jatkossa osaa teoksen jälkikäytön korvauksista.

DSM-direktiivin artikla 12 on ristiriidassa tekijänoikeuden perusperiaatteiden kanssa: tekijänoikeus syntyy aina luonnolliselle henkilölle eli tekijälle, ja hänellä on oikeus päättää, mitä oikeuksia hän luovuttaa. Toteutuessaan artikla myös heikentäisi merkittävästi kirjailijoiden, kirjallisuuden kääntäjien ja kuvantekijöiden toimeentuloa ja rajoittaisi heidän sopimusvapauttaan ennenkuulumattomalla tavalla.

”Kirjailijoita ja kääntäjiä edustavana järjestönä emme missään nimessä voi hyväksyä artiklaa, joka on tekijänoikeuden perusperiaatteiden ja sopimusvapauden vastainen. Vaadimme yhdessä vetoomuksen allekirjoittaneiden eurooppalaisten tekijä- ja tekijänoikeusjärjestöjen kanssa artiklan poistamista direktiiviehdotuksesta”, Sanaston puheenjohtaja Virpi Hämeen-Anttila painottaa.

Artikla 12 on termeiltään epäselvä ja vaikutuksiltaan ristiriitainen suhteessa direktiiviehdotuksen muihin artikloihin. Käytännössä artiklaa olisi myös erittäin vaikea toteuttaa ilman mittavia hallinnollisia kuluja. Euroopan digitaalisten sisämarkkinoiden nykytilan kohentamisen sijaan säädös aiheuttaisi vakavia seurauksia useissa maissa.

”Euroopan digitaalisten sisämarkkinoiden yhtenäistäminen on sinänsä kannatettava hanke, mutta sitä ei voida tehdä jo valmiiksi heikommassa asemassa olevan sopimusosapuolen eli tekijän kustannuksella. Euroopan unionin jäsenvaltioissa on myös käytössä hyvin erilaisia lainsäädäntöratkaisuja ja tekijänoikeuskorvausten jakoperusteita, jotka mahdollistavat kussakin maassa kirjallisuuden tekijöiden kohtuullisen toimeentulon ja kansallisen kulttuurin kehittymisen. Toimivien rakenteiden romuttaminen etenkin pienillä kielialueilla olisi kohtalokasta”, Sanaston toiminnanjohtaja Anne Salomaa kommentoi.

Artikla 12 uhkaa kirjallisuuden tekijöiden lainauskorvauksia

Artikla 12 saattaisi uhata myös tekijöille kuuluvia lainauskorvauksia. Euroopan kirjailijajärjestöjä edustava EWC (European Writers’ Council), Euroopan kustantajia edustava FEP (Federation of European Publishers) ja Euroopan kirjallisuuden kääntäjien järjestöjä edustava CEATL (European Council of Literary Translators’ Associations) tekivät 28.9. yhteislausuman sen puolesta, että artiklassa 12 ei nimenomaisesti mainittaisi lainauskorvauksia.

Vetoomuksen allekirjoittaneet järjestöt ovat ottaneet artiklaan tiukemman kannan.

”Kannanotto, jonka EWC, FEP ja CEATL tekivät aikaisemmin, oli hyvä alku sille, että lainauskorvaus ainakin halutaan pitää poissa artiklan muotoilusta. Se ei kuitenkaan riitä, sillä kukaan ei tiedä, mitä mainituilla poikkeuksilla ja rajoituksilla todella artiklassa tarkoitetaan. Lisäksi on vaikea arvioida, minkälaisia kirjallisuuden käyttömuotoja tulevaisuudessa syntyy ja miten nyt käsittelyssä oleva, termeiltään hyvin epäselvä artikla 12 vaikuttaisi niihin”, Salomaa korostaa.

Pohjoismainen vetoomus kasvoi Euroopan laajuiseksi

Pohjoismaisena yhteistyönä alkunsa saaneen kirjallisuuden tekijöiden vetoomuksen artiklan 12 poistamiseksi ovat allekirjoittaneet kirjallisuuden tekijöitä edustavat järjestöt jo yhdeksästä maasta, mukaan lukien Suomi, Ruotsi, Norja, Viro, Islanti, Latvia, Tšekki, Malta sekä Färsaaret.

”Seuraamme kiinnostuneina, kuinka monen Euroopan maan kirjallisuusjärjestöt liittyvät vetoomukseen tulevien viikkojen aikana, kun tieto vetoomuksesta leviää”, Salomaa kertoo.

Suomesta vetoomuksen ovat allekirjoittaneet Sanaston lisäksi Finlands Svenska Författareförening, Grafia ry, Kuvittajat ry, Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto, Suomen Kirjailijaliitto ja Suomen tietokirjailijat ry.

Useiden maiden allekirjoittama kannanotto luovutetaan parlamentin raportoijalle 11.10. Brysselissä

Euroopan parlamentissa kaksi asiaa käsittelevistä valiokunnista on jo antanut oman lausuntonsa direktiivistä. Puheenjohtajamaa Viro antoi jäsenmaiden kompromissiehdotuksen syyskuussa. Euroopan parlamentin oikeudellisten asioiden valiokunta JURI käsittelee asiaa näillä näkymin loppuvuodesta.

Keskiviikkona 11.10. Sanaston toiminnanjohtaja luovuttaa Brysselissä vetoomuksen kaikkien allekirjoittaneiden puolesta europarlamentaarikko Axel Vossille, joka toimii raportoijana DSM-direktiivin käsittelyssä.

Yhteydenotot ja lisätiedot:

Anne Salomaa,
 Sanaston toiminnanjohtaja
anne.salomaa(a)sanasto.fi
p. 050 366 6110

*****

Päivitys 23.10.: Vetoomukseen on liittynyt uusia allekirjoittajia Italiasta ja Ruotsista: Italian Writers’ Federation (Federazione Unitaria Italiana Scrittori) ja The Swedish Association of Professional Photographers. Uudet allekirjoittaneet on lisätty vetoomukseen (pdf), mutta saatat joutua päivittämään verkkosivun selaimessa nähdäksesi viimeisimmän version.

Päivitys 30.10.: Vetoomukseen on liittynyt uutena allekirjoittajana Ruotsista Writers’ Guild of Sweden.

Päivitys 2.11.: Vetoomukseen ovat liittyneet The Association of Catalan Language Writers ja The Maltese Language Academy.

Päivitys 6.11.: Vetoomukseen ovat liittyneet Writers’ Union of Cyprus (Kypros), Hellenic Authors’ Society (Kreikka) sekä KLYS – The Swedish Joint Committee for Artistic and Literary Professionals (Ruotsi).

Päivitys 8.11.: Vetoomukseen ovat liittyneet Croatian Literary Translators’ Association ja Croatian Writers Society (Kroatia).

Päivitys 13.11.: Vetoomukseen on liittynyt Lithuanian Association of Literary Translators (Liettua).

Päivitys 16.11.: Vetoomukseen on liittynyt Hungarian Literary Authors’ Collecting Society (Unkari).

Päivitys 21.11.: Vetoomukseen on liittynyt Slovenian Association of Literary Translators (Slovenia).

Päivitys 27.11.: Vetoomukseen on liittynyt Basque Writers’ Association (Espanja).

Päivitys 28.11.: Vetoomukseen on liittynyt ACE – Association College of Writers (Espanja).

Päivitys 14.12.: Vetoomukseen on liittynyt Freischreiber – German Association of Freelance Journalists (Saksa).

Päivitys 29.1.2018: Vetoomukseen on liittynyt Association of Polish Writers (Puola) ja Slovene Writers’ Association (Slovenia).

Päivitys 5.2.2018: Vetoomukseen on liittynyt The Writers’ Union of Romania with its Literary Translators’ branch (Romania).

Päivitys 1.3.2018: Vetoomukseen on liittynyt Freelens e.V. – German Association of Freelance Photographers (Saksa).

Päivitys 8.11.2018: Vetoomukseen on liittynyt Union of Bulgarian Writers (Bulgaria).

Lisää aiheesta

Eurooppalaisten kirjallisuuden tekijä- ja tekijänoikeusjärjestöjen vetoomus (pdf, englanniksi)

Vetoomuksen perustelut suomeksi

Aiemmat uutiset direktiivin käsittelystä:

DSM-direktiiviehdotuksen artikla 12 uhkaa kirjailijoiden ja kääntäjien tekijänoikeuskorvauksia

DSM-direktiivin käsittely etenee – EU:n puheenjohtajamaan kompromissiehdotus julki