Kirjastojen verkkoluvan saa nyt hankittua aiempaa edullisemmin

Sanasto ja Kopiosto toivat alkuvuodesta kuntien käyttöön uuden luvan, joka kattaa kirjallisuuden lukemisen ja kuvitusten käyttämisen kirjastojen verkkovideoilla, somessa ja verkkosivuilla. Saadun palautteen perusteella verkkoluvan hintaa on alennettu ja kuvituksen osalta lupaehtoja selkeytetty.

– Toivomme, että yhä useampi kirjasto innostuu järjestämään muun muassa verkkolukutuokioita, kun luvan saa hankittua edullisemmin. Näin saamme myös enemmän kokemuksia luvan käytöstä kaksivuotisen pilotin aikana, sanoo Sanaston toiminnanjohtaja Niina Vettensola.

Päivitetty hinnasto

Lupa on kuntakohtainen ja kunta solmii lupasopimuksen sekä Sanaston että Kopioston kanssa.

  • Sanaston lupa kattaa kirjallisuuden tekstin käytön verkossa, ja sen uusi hinta on 5 senttiä/asukas/vuosi.
  • Kopioston lupa kattaa kirjallisuuden kuvituksen käytön verkossa, ja sen uusi hinta on 3 senttiä/asukas/vuosi.
  • Kuntakohtainen minimilaskutus vuodessa on kuitenkin 30 € / vuosi / lupa.
  • Luvat ovat siis yhteensä 8 senttiä/asukas/vuosi, kuitenkin vähintään 60 € / vuosi.
  • Jos kunta on hankkinut luvan aiemmin, hyvitetään sille vanhan ja uuden hinnan erotus.
  • Hintoihin lisätään voimassa oleva arvonlisävero. Uudet hinnat tulevat voimaan 1.7.2023 alkaen.

Kuvituksen käytön lupaehtoja selkeytettiin

Kopiosto on selkeyttänyt lupaehtoja ja ohjemateriaaleja kuvituksen käytön osalta. Kirjan kansikuvan käyttö on nyt rajattu kirjavinkkausta koskevissa kohdissa luvan ulkopuolelle. Lupaehdoista tehtiin myös helpommin lähestyttävät lisäämällä juridisen sopimustekstin rinnalle arkikieliset kuvaukset siitä, mitä kyseinen kohta käytännössä tarkoittaa.

Uutena on tehty koonti niistä verkkokäytön tilanteista, joissa kirjojen kuvia voi käyttää ilman lupaa. Ohjeessa kerrotaan myös, millaiseen käyttöön lupa tarvitaan ja mitä eri vaihtoehtoja luvan hankkimiseen on.

Miten hankin luvan?

Kun lupa kirjallisuuden tekstin tai kuvituksen käyttöön tarvitaan, sen voi hankkia Sanastosta ja Kopiostosta. Kuntatasoiset lupamme kattavat sekä kotimaiset että ulkomaiset kirjallisuuden tekijät, kuvittajat ja kustantajat ja monenlaiset kuvien ja tekstien käytön tilanteet. Yksittäiseen käyttötilanteeseen on aina mahdollista myös sopia käyttöluvasta ja -korvauksesta suoraan oikeudenhaltijan kanssa.

Tutustu: Kirjallisuuden tekstien verkkolupa kirjastoille (Sanasto)

Tutustu: Kuvituksen verkkolupa kirjastoille (Kopiosto)