Bibliotekens nätlicensen kan nu skaffas förmånligare än tidigare

Sanasto och Kopiosto har i början av året skapat ett nytt tillstånd för kommuner, som omfattar uppläsningen av litteratur och användningen av bokillustrationer i videor på webben, på bibliotekens sociala medier och webbsidor. Efter respons på våren har priset på den digitala licensen sänkts och licensvillkoren angående illustrationer förtydligats.

– Vi hoppas att ännu flera bibliotek ska bli intresserad av att organisera bland annat lässtunder på webben, när det är förmånligare att skaffa licensen. Så får vi också flera erfarenheter av användningen av tillståndet inom den två-åriga pilotperioden, säger Niina Vettensola, verksamhetsledare vid Sanasto.

Utifrån kundresponsen har priset på nätlicensen för biblioteken sänkts. Licensen är kommunspecifik och kommunen ingår ett licensavtal med både Sanasto och Kopiosto.

  • Sanastos licens omfattar användningen av text från litterära verk på nätet och dess nya pris är 5 cent / invånare / år.
  • Kopiostos licens omfattar användningen av bokillustrationer på webben och dess nya pris är 3 cent / invånare / år.
  • Kommunspecifik minimumfakturering per år är ändå 30 €.
  • Tillstånd är alltså sammanlagt 8 cent / invånare / år, men ändå åtminstone 60 € / år.
  • På upphovsrättsorganisationernas ersättningar tillkommer gällande moms.
  • Om kommunen har skaffat en licens tidigare, ska differensen mellan det nya och det gamla priset kompenseras.

Licensvillkoren för användningen av illustrationer har förtydligats

Kopiosto har förtydligat licensvillkoren. Licensen ändrades så att användning av en boks pärmbild för boktips inte omfattas av licensen. Samtidigt gjordes licensvillkoren lättare att förstå genom att lägga till beskrivningar på vardagsspråk vid sidan av den juridiska avtalstexten om vad punkten i fråga betyder.

Kopiosto har också förtydligat allt anvisningsmaterial efter kundrespons gällande kommunikationen. Dessutom har det gjorts upp en sammanställning över situationer där bokillustrationer får användas utan tillstånd.  I anvisningen finns också information om hurdan användning det behövs tillstånd vilka olika alternativ det finns för att skaffa tillståndet.

Hur skaffar man licensen?

När det behövs en licens för användningen av text från litterära verk eller bokillustrationer, kan den skaffas från Sanasto eller Kopiosto. Våra licenser för kommuner omfattar både inhemska och utländska författare, illustratörer och förläggare samt flera användningsändamål för bilder och texter.

För ett enskilt fall är det alltid möjligt att komma överens om användningstillstånd och -ersättning direkt med upphovsmannen.

Tillstånd för användning av litteratur på webben (Sanasto)

Tillstånd för användning av illustrationer på webben (Kopiosto)