Kuvan osuus lainauskorvauksessa

Kirjarivi ja peili, josta kirjat heijastuvat.

Sanasto tilittää lainauskorvaukset asiakkailleen tekstin osalta, mutta miten lainauskorvaus lasketaan paljon kuvitusta sisältävien teosten kohdalla? Tässä artikkelissa käsitellään, miten kuvan osuus huomioidaan lainauskorvausten tilityksissä. Artikkeli on päivitetty versio ensi kertaa 17.8.2016 julkaistusta jutusta.

Sanastosta lainauskorvaukset tekstintekijöille

Lainauskorvaus on tekijänoikeuskorvaus, jota maksetaan teosten kirjastolainaamisesta. Korvauksen suuruus määräytyy sen perusteella, montako kertaa tekijän teoksia on Suomen yleisistä ja korkeakoulukirjastoista yhteensä lainattu.

Sanaston asiakkaat ovat kirjallisuuden tekijöitä, eli he tuottavat tekstiä kirjoittamalla ja kääntämällä. Jos kirjassa on tekstin lisäksi myös paljon kuvitusta, se vaikuttaa lainauskorvauksen kertymiseen.

Kuvan osuus teoksessa

Sanasto tilittää lainauskorvaukset asiakkailleen tekstin osalta. Paljon kuvitusta sisältävien kirjojen kohdalla huomioidaan kuvan osuus tekstin tekijän lainauskorvauksessa, sillä kuvituksen lainauskorvaukset (12,5 % lainauskorvausmäärärahasta) maksetaan Kopiostosta. Vastavuoroisesti Kopioston tilityksissä huomioidaan Sanaston maksama tekstin osuus. Näin turvataan, että kaikki tekijät saavat heille kuuluvat lainauskorvaukset. Kuvan osuus on huomioitu Sanaston lainauskorvaustilityksissä vuodesta 2010 alkaen.

Kuvan osuus huomioidaan seuraavissa kirjastoluokissa:

  • sadut (tekstin tekijä saa Sanastosta 73 % täydestä korvauksesta),
  • kuvakirjat (tekstin tekijä saa Sanastosta 41 % täydestä korvauksesta),
  • sarjakuvat (tekstin tekijä saa Sanastosta 37,7 % täydestä korvauksesta).

Kuvan osuuden huomioiminen ei vaadi Sanaston asiakkailta toimenpiteitä. Tiedot kirjastoluokista saadaan suoraan kaikista Suomen yleisistä ja korkeakoulukirjastoista. Jos olet tuottanut teokseen sekä tekstiä että kuvitusta, saat tekstiä koskevat kirjallisuuden lainauskorvaukset Sanastosta ja kuvituksen lainauskorvaukset Kopiostosta, joten sinun kannattaa rekisteröityä molempiin.

Miten lainauskorvaus jakaantuu?

Yhdestä lainasta maksettava lainauskorvaus vaihtelee teoksen tekijöiden määrän ja teoksen tyypin mukaan. Jos teoksella on yksi tekijä eikä teos sisällä kuvia (esim. aikuisten romaanit tai kaunokirjallisuus), maksetaan täysi korvaus, joka vuonna 2020 on 26 senttiä per laina. Jos teoksella on useita tekijöitä, jakautuu korvaus tekijöiden lukumäärän mukaan tasan. Kääntäjän osuus lainauskorvauksesta on puolet. Jos teoksella on useita kääntäjiä, jakautuu 50% korvauksesta heidän välillään tasan.

Valtion budjetista maksettava lainauskorvausmääräraha on vuonna 2021 yhteensä 14,2 miljoonaa euroa (netto). Summasta yli 80 prosenttia tulee jaettavaksi tekstintekijöille Sanaston kautta. Kopiosto jakaa noin 12,5 prosenttia määrärahasta kuvantekijöille ja Teosto noin 6,5 prosenttia musiikintekijöille.