Mitä ovat Celia-lainat? 

Älypuhelin ja kuulokkeet, äänikirjan kuuntelu

Saavutettavuuskirjasto Celia on valtion erikoiskirjasto, jonka tehtävänä on tarjota palveluja lukemisesteisille. Celia tuottaa kirjallisia teoksia saavutettavaan muotoon niille, joille perinteisen kirjan lukeminen ei ole mahdollista esimerkiksi vamman tai sairauden vuoksi. Osasta Celia-lainoja maksetaan korvausta kirjallisuuden tekijöille, mutta kaikki kirjallisuuden käyttö ei ole korvausten piirissä. 

Saavutettavuuskirjasto Celian valikoimaan kuuluu yli 50 000 teosta, jotka on suunnattu eri ikäisille lukijoille. Joukossa on kauno- ja tietokirjallisuutta, oppimateriaaleja sekä esimerkiksi runoja ja satuja. Celian aineistoja on lainattavissa muun muassa fyysisinä tai sähköisinä äänikirjoina, e-kirjoina sekä piste- ja koskettelukirjoina. Kaikkiin aineistotyyppeihin pääset tutustumaan Celian omilta nettisivuilta.

Tekijänoikeuslain mukaan erikoiskirjasto Celialla on oikeus valmistaa saavutettavia teoskappaleita mistä tahansa julkaistusta teoksesta henkilöille, jotka eivät vamman tai sairauden vuoksi voi käyttää julkaistuja kirjallisia teoksia tavanomaisella tavalla. Heikko suomen tai ruotsin kielen taito ei oikeuta Celian kirjojen käyttöön. Saavutettavan teoskappaleen valmistamiseen Celian ei tarvitse kysyä tekijöiltä lupaa tai ostaa lisenssiä. 

Sanaston tavoitteena on saada Celian kaikki sähköiset lainat korvauksen piiriin

Voimassa olevan tekijänoikeuslain mukaisesti vain osa Celian lainoista kuuluu tekijöille maksettavan korvauksen piiriin. Korvaukset Celia-lainoista kirjallisuuden tekijöille tilittää Sanasto. Korvausta kirjallisuuden lainaamisesta maksetaan nykyisen lainsäädännön mukaan vain silloin, kun Celian asiakkaalle jää pysyvästi haltuun kappale teoksesta. Käytännössä tämä tarkoittaa fyysisiä CD-äänikirjalainoja sekä omalle koneelle ladattavia tiedostoja. 

Vuosien aikana Celian palveluvalikoima on muuttunut, ja sen myötä korvausten piirissä olevien teosten määrä on laskenut. Valtaosa Celia-lainoista on sellaisia sähköisiä lainoja, joista tekijöille ei makseta korvausta. Sanaston tavoitteena on saada myös nämä lainat korvauksen piiriin. Tästä keskustelimme hiljattain eduskunnan Pikkuparlamentissa järjestämässämme tilaisuudessa.

Celia-lainojen vuosittainen lainakohtainen senttimäärä saattaa hieman vaihdella vuosittain. Vuoden 2023 Celia-lainoista korvausta maksettiin 39 senttiä per laina. Kokonaisuudessaan vuoden 2023 Celia-lainoista Sanasto tilitti 13.5.2024 tilityksessä 104 519,47 euroa (summa ei sisällä alvia). Lähes miljoona Celia-lainaa vuodelta 2023 jäi kokonaan korvausten ulkopuolelle.

Celia-korvausten saamiseksi Sanaston asiakkaiden ei tarvitse tietää, onko Celia valmistanut heidän teoksistaan oman lainattavan teoskappaleen. Celian valmistamilla teoskappaleilla on sama ISBN-tunniste kuin alkuperäisellä teoksella, joten pitämällä oman teosluettelon ajantasaisena, kirjallisuuden tekijät saavat korvaukset myös Celia-lainoista niiden lainojen osalta, jotka ovat korvausten piirissä.