Sanasto puolustaa tekijöitä kirja-alan murroksen keskellä – strategia vuosille 2024–2027  

Mustepullo ja sulkakynä kierrevihkon päällä.

Sanaston uusi strategia on julkaistu. Seuraavan neljän vuoden aikana Sanaston keskeinen tehtävä on vaikuttaa siihen, että tekijöiden tulovirrat kääntyisivät kasvuun. Lisäksi pidämme tärkeänä, että kirjallisuuden ja lukutaidon merkitys ymmärretään paremmin yhteiskunnallisesti.  

Vuosina 2024–2027 Sanasto keskittyy osaltaan vastaamaan kirja-alan murrokseen. Yksi koko alan keskeisistä haasteista on digitalisaatio, joka on muuttanut ihmisten lukutottumuksia. Samalla kirjallisuuden tekijöiden tulot ovat kääntyneet laskuun, mikä vaikeuttaa uusien teosten luomista. 

Lainauskorvausmäärärahan korottaminen, tekijöiden tulopohjan laajentaminen ja kirjallisuuden merkityksen korostaminen ovat keskeinen osa Sanaston strategiaa. Suomi on jäänyt lainauskorvausmäärärahan tasossa muista Pohjoismaista jälkeen: edellinen korotus määrärahaan on tehty kahdeksan vuotta sitten. 

Edellisellä strategiakaudella keskityttiin muun muassa vaikuttamaan tekijöiden hyväksi tekijänoikeuslain muutoksiin, uudistamaan kokonaisvaltaisesti OmaSanasto-verkkopalvelua, kehittämään käyttölupia ja tavoittelemaan tekijöitä entistä laajemmin. Keskeisimmät edellisessä strategiassa asetetut tavoitteet on saavutettu. 

”Sanaston edellinen strategia laadittiin tilanteessa, jossa ei ollut tietoa pandemiasta tai Ukrainan sodasta ja siitä seuranneesta inflaatiosta. Myös kirja-alan tilanne oli hyvin toisenlainen. Tällä strategiakaudella tekijöiden mahdollisuus tulla toimeen omalla työllään on ehdottomasti suurin haaste”, toteaa Sanaston toiminnanjohtaja Niina Vettensola

Sanaston strategisia painopisteitä vuosina 2024–2027 ovat: 

 • Lainauskorvauksen korottaminen ja sitominen indeksiin 
  Sanaston tavoitteena on mahdollisimman aukoton ja teknologianeutraali lainauskorvaus. Lainauskorvausmääräraha on pysynyt samalla tasolla vuodesta 2016 saakka. Tavoittelemme lainauskorvausmäärärahan korottamista vähintään 1,5 miljoonalla eurolla.  
 • Kirjallisuuden tekijöiden tulopohjan laajentaminen ja tulovirtojen kasvattaminen 
  Strategiakaudella Sanaston tavoitteena kasvattaa lupatuotteiden myyntiä. Etsimme aktiivisesti uusia lupa-alueita ja -asiakkaita ja panostamme markkinointiin. Lisäksi tavoitteena on mahdollisimman aukoton ja teknologianeutraali lainauskorvaus. Haluamme, että verkkokirjahyllyt saadaan e-lainauskorvauksen piiriin. 
 • Kirjallisuuden merkityksen korostaminen ja kirjastolainaamisen ylläpitäminen 
  Kirjallisuus rakentaa suomalaista yhteiskuntaa ja kieltä – lukeminen ja lukutaito ovat demokratian elinehtoja. Kirjastoilla on keskeinen rooli lukutaidon ja lukuinnostuksen ylläpitämisessä. Teemme yhteistyötä kirjastoalan toimijoiden kanssa lukuinnon kasvattamiseksi ja suomalaisen kirjastolaitoksen toiminnan turvaamiseksi. 
 • Tiedon keräämisen, analysoimisen ja jakamisen kehittäminen 
  Sanasto on asiantuntijaorganisaatio, jolla on ajantasaista tietoa kirja-alasta, kirjastoista sekä kirjallisuuden tekijöiden asemasta ja toimeentulosta. Tekijöiden oikeuksien puolustamiseksi vaikutamme yhteiskunnallisesti ja keräämme sekä jaamme luotettavaa tietoa tekijöiden ansaintalogiikkaan vaikuttavista asioista. 
 • Yhteistyö kirja-alan toimijoiden ja päättäjien kanssa 
  Sanasto on asiakasmäärältään Suomen suurin kirjallisuusalan järjestötoimija. Huolehdimme siitä, että tekijöiden viesti kulkee päättäjille, ja toimimme aktiivisesti yhteistyössä muiden kirja-alan toimijoiden kanssa. 


Sanaston hallitus ja toiminnanjohtaja seuraavat strategisten tavoitteiden toteutumista.  

Tutustu Sanaston strategiaan tarkemmin täällä.