Sanaston asiakkuussopimus uudistuu

Sanaston asiakkuussopimus päivittyy tekijänoikeuslain muutosten myötä. Tekijänoikeuslain muutokset mahdollistavat aiempaa laajemman arkistojen, kirjastojen ja museoiden kokoelmissa olevien teosten hyödyntämisen. Asiakkuussopimuksen arkistoja, kirjastoja sekä museoita koskevaa oikeusluokkaa laajennetaan tältä osin. Sopimusmuutos tulee voimaan 1.6.2023. Tiedotamme asiakkaitamme asiasta sähköpostitse ja postitse.

Sopimusmuutos ei edellytä sinulta toimenpiteitä. Sanaston vuosikokouksen päättämät muutokset tulevat osaksi asiakkuussopimusta, ellei asiakas vastusta muutoksia kirjallisesti kolmen kuukauden kuluessa Sanaston ilmoituksesta.

Mitä sopimusmuutos tarkoittaa käytännössä?

Sanaston asiakkuussopimukseen on kirjattu seitsemän erilaista oikeusluokkaa. Sopimuksessa asiakas valtuuttaa Sanaston sopimaan teosten käytöstä näissä oikeusluokissa ja keräämään käytöstä korvaukset asiakkaalle. Sopimus kattaa esimerkiksi lainauskorvauksen ja kirjallisuuden esittämisen radiossa, televisiossa sekä livetapahtumissa. Sopimus ei rajoita tekijän mahdollisuutta sopia itse teostensa käytöstä eri yhteyksissä.

Nyt tehtävä sopimusmuutos on käytännössä pieni. Se koskee teosten käyttöä kulttuuriperintölaitoksissa kuten arkistoissa, kirjastoissa ja museoissa.

Arkistot, kirjastot ja museot ovat jo aiemmin voineet tekijänoikeuslain nojalla esimerkiksi digitoida kokoelmissaan olevia kirjoja verkkoon. Digitointiin on pitänyt hankkia lupa tekijänoikeusjärjestöltä. Sanasto on sopinut muun muassa Kansalliskirjaston digitointihankkeista ja tilittänyt niistä korvauksia tekijöille.

Tekijänoikeuslaki muuttui huhtikuun 2023 alussa. Muuttuneen lain myötä arkistot, kirjastot ja museot voivat hyödyntää kokoelmissaan olevia teoksia entistä laajemmin. Ne voivat nyt esimerkiksi valmistaa ja levittää kappaleita kaupallisesta jakelusta poistuneista teoksista, mutta siihen pitää hankkia lupa tekijänoikeusjärjestöltä. Sanaston asiakkuussopimusta on laajennettu kattamaan tekijänoikeuslain muutokset.

Käytännön kokemuksia kaupallisesta jakelusta poistuneiden teosten hyödyntämisestä ei vielä ole. On hyvä huomioida, että kirjallisuuden tekijöiden edustajana Sanasto vaalii aina tekijöiden intressejä sopiessaan teosten käytöstä. Käyttölupia ei siis myönnetä tilanteissa, jotka eivät vastaa tekijän etua.

Miten sopimusteksti muuttuu?

Sopimusteksti noudattaa samoja ilmauksia kuin tekijänoikeuslaissa, joten siinä käytetään juridisia muotoiluja. Termistöön voi tutustua tekijänoikeus.fi-sivustolla.

Aiempi sopimusteksti:
3 § Valtuutus teosten hallinnointiin
Tekijä valtuuttaa Sanaston sopimaan teostensa saattamisesta yleisön saataviin sekä keräämään, hallinnoimaan ja tilittämään teostensa käytöstä kertyviä korvauksia seuraavilla alueilla:
– – b) Teosten kappaleiden valmistaminen ja välittäminen arkistoissa, kirjastoissa ja museoissa

Uusi sopimusteksti:
3 § Valtuutus teosten hallinnointiin
Tekijä valtuuttaa Sanaston sopimaan teostensa saattamisesta yleisön saataviin sekä keräämään, hallinnoimaan ja tilittämään teostensa käytöstä kertyviä korvauksia seuraavilla alueilla:
– – b) Teosten kappaleiden valmistaminen ja yleisön saataviin saattaminen arkistoissa, kirjastoissa ja museoissa. Edellä mainittu kattaa myös sen, että yleisöön kuuluvalla henkilöllä on mahdollisuus saada teos saataviinsa itse valitsemastaan paikasta ja itse valitsemanaan aikana.

Uudistunut asiakkuussopimus hyväksyttiin Sanaston vuosikokouksessa 17.5. ja se tulee voimaan 1.6.2023.