Sanaston joulukuun tilitys 2019 lukuina

Euromerkki / Sanaston tilitykset

Sanasto tilitti joulukuun 2019 tilityksessä tekijänoikeuskorvauksia
9535:lle kirjallisuuden tekijälle ja tekijän edunsaajalle yhteensä 7 943 857,89 € euroa. Maksut näkyvät tileillä maanantaina 2.12.2019.

 • Valtaosa maksetuista korvauksista oli lainauskorvausta, joita tilitettiin joulukuussa yhteensä 7 884 226,96 miljoonaa euroa. Lisätietoa kaikista tilittämistämme korvauksista löydät täältä.
 • Asiakkaistamme 81,71 % sai Sanastolta tilityksiä joulukuun tilityksessä.
 • Lainauskorvaus maksetaan edellisen vuoden lainojen perusteella. Nyt korvauksia maksettiin siis vuoden 2018 lainojen perusteella. Vuoden 2018 lainoista maksettiin korvausta yhteensä 7 643 141,46 miljoonaa euroa. Lisäksi korvauksia maksettiin takautuvasti kolmelta aiemmalta vuodelta.
 • Vuoden 2018 lainoista maksettujen lainauskorvausten keskiarvo oli 801,4 € ja mediaani 169,85 €.
 • Lainauskorvauksesta 4,52 % maksettiin edesmenneiden tekijöiden oikeudenomistajille.
 • Lainauskorvaus, kuten muutkin tekijänoikeuskorvaukset, ovat saajalleen veronalaista tuloa. Joulukuun 2019 tilityksessä Sanaston asiakkaat maksoivat ennakonpidätyksiä 2 038 415,08 miljoonaa euroa.
 • Valtion budjetista tuleva vuoden 2019 lainauskorvausmääräraha on 14,2 miljoonaa euroa (netto). Siitä Sanaston kautta tekstintekijöille tilitettäväksi tulee yli 84 prosenttia. Koko määrärahaa ei tilitetä heti, vaan osa summasta siirretään odottamaan myöhemmin mukaan liittyviä tekijöitä.

Lainauskorvaus on kirjastolainoista maksettavaa tekijänoikeuskorvausta

Lainauskorvaus on tekijänoikeuskorvaus, jota maksetaan teosten kirjastolainaamisesta. Se on korvaus teosten ilmaisesta käyttämisestä ja siitä tekijälle aiheutuvasta tulonmenetyksestä. Lainauskorvausta maksetaan teoksista, joilla on ISBN-tunnus ja jotka ovat fyysisinä teoskappaleina lainattavissa yleisissä kirjastoissa tai korkeakoulukirjastoissa Suomessa. Korvaus jaetaan tekijöille kirjastojen tilastoimien lainamäärien mukaan. Tekijä voi saada korvausta yhdeltä lainausvuodelta enintään 30 000 euroa. 

  

Yhdestä lainasta maksettava korvaus vaihtelee teoslajin ja tekijöiden määrän mukaan.

 • Esimerkiksi romaaneista ja tietokirjallisuudesta tekstintekijä saa täyden korvauksen = 26 senttiä/laina.
 • Mikäli teoksella on useita kirjoittajia, lainauskorvaus jaetaan tasan tekijöiden kesken.
 • Kääntäjä saa 50 % teoskohtaisesta korvauksesta = 13 senttiä/laina
 • Mikäli teoksella on useita kääntäjiä, puolikas korvauksesta jaetaan tasan kääntäjien kesken.
 • Paljon kuvia sisältävien teosten osalta teoskohtainen korvaus on pienempi, sillä kuvantekijät saavat lainauskorvausta Kopiostosta.
 • Satukirjan kirjoittaja saa 73 % täydestä korvauksesta = 19 senttiä/laina
 • Kuvakirjan kirjoittaja saa 41 % täydestä korvauksesta = 10,7 senttiä/laina
 • Sarjakuvateoksen kirjoittaja saa 37,7 % täydestä korvauksesta = 9,8 senttiä/laina

Kuinka paljon korvausta?

Jos on kirjoittanut esimerkiksi romaanin tai tietokirjan yksin, saa korvausta seuraavasti:

100 lainaa = 26 euroa
1 000 lainaa = 260 euroa
5 000 lainaa = 1 30
0 euroa 
10 000 lainaa = 2 600 euroa 
50 000 lainaa = 13 000 euroa 

Jos on kääntänyt esimerkiksi romaanin tai tietokirjan yksin, saa korvausta seuraavasti:

100 lainaa = 13 euroa
1 000 lainaa = 130 euroa
5 000 lainaa =  650 euroa
10 000 lainaa = 1 300 euroa

50 000 lainaa = 6 500 euroa

Maksetut lainauskorvaukset joulukuun 2019 tilityksessä

Eri vuosien lainauskorvausmäärärahaa tilitetään takautuvasti tekijöille, jotka ovat liittyneet Sanaston asiakkaiksi vasta nyt, tai teoksista, jotka tekijät ovat vasta nyt päivittäneet teosluettelolleen, jonka perusteella korvauksia maksetaan. He saavat takautuvasti lainauskorvauksia kolmelta aiemmalta vuodelta.

Tilityksessä maksettiin lainauskorvausta eri vuosien määrärahasta seuraavasti:

2019 lainauskorvausmäärärahaa 7 643 141,46 (26,0 snt/laina)
2018 lainauskorvausmäärärahaa 114 672,06 € (25,0 snt/laina)
2017 lainauskorvausmäärärahaa 88 897,74 € (25,0 snt/laina)
2016 lainauskorvausmäärärahaa 37 515,70  (16,0 snt/laina)

Yhteensä 7 884 226,96

Lainauskorvaukset vanhenevat kolmen vuoden kuluttua niiden keräämisvuoden päättymisestä, mikäli niitä ei saada tilitettyä tekijälle, jolle ne kuuluisivat. Jakamattomat korvaukset jaetaan lisätilityksinä niille Sanaston asiakkaille, joilla on lainoja kyseiseltä vuodelta. Lisätilitykset Sanasto maksaa vuoden toisessa tilityksessä.

Muut korvaukset

Lainauskorvauksen lisäksi tilitimme joulukuussa muita tekijänoikeuskorvauksia:

Radio- ja tv-arkistokorvaukset 10 996,99
Radio- ja tv-käyttökorvaukset 29 983,13
Esitys- ja julkaisukorvaukset 8 990,70
Celia-omakirjalainat 8 592,84
Celia-oppikirjakorvaukset 266,87
Kirjasto-, arkisto- ja museokorvaus  800,40

Hallinnointikulut

Sanaston keräämistä korvauksista pidätetään kulupidätys, jonka suuruudesta päättää vuosittain Sanaston hallitus. Pidätetyt varat käytetään täysimääräisesti Sanaston toiminnan kulujen kattamiseen. Sanaston kulupidätysprosentti on Suomen tekijänoikeusjärjestöjen alhaisin.

Vuonna 2019 Sanaston kulupidätys on lainauskorvauksen osalta 8,78 % ja muiden tekijänoikeuskorvausten osalta 9 %. Lainauskorvauksen muita korvauksia pienempi kulupidätys perustuu siihen, että korvauslaji muodostaa suurimman osan Sanaston keräämistä korvauksista.