Sanastos decemberutbetalning 2019 i siffror

Euromerkki / Sanaston tilitykset

I december månads utbetalning betalade Sanasto ut upphovsrättsersättningar till 9 535 litterära upphovspersoner för sammanlagt 7 943 857,89 euro. Betalningarna syns på kontot måndagen den 2 december 2019.

 • Största delen av de utbetalda ersättningarna var utlåningsersättningar, som i december betalades ut till ett belopp av sammanlagt 7 884 226,96 miljoner euro. Mera information om alla ersättningar som vi betalade ut hittar du här.
 • Av våra kunder fick 81,71 % en utbetalning av Sanasto i december.
 • Utlåningsersättningen betalas på basis av föregående års lån. Nu betalades alltså ersättningen på basis av lånen 2018. Ersättningarna för lånen 2018 uppgick till sammanlagt 7 643 141,46 miljoner euro. Dessutom betalades det ersättningar retroaktivt för de tre föregående åren.
 • Medeltalet för utlåningsersättningarna 2018 var 801,4 euro och medianen 169,85 euro.
 • Av utlåningsersättningarna betalades 4,52 % till rättsinnehavare av avlidna upphovspersoner.
 • Utlåningsersättningen, såsom även andra upphovsrättsersättningar, är skattepliktig inkomst för mottagaren. För december månads utbetalning betalade Sanastos kunder förskottsinnehållningar på 2 038 415,08 miljoner euro.
 • Utlånginsersättningsanslaget 2019 från statens budget är 14,2 miljoner euro (netto). Litet över 84 % av detta belopp betalas till textförfattare via Sanasto. Hela anslaget betalas inte genast utan en del lämnas kvar och väntar på upphovspersoner som ansluter sig senare.

Utlåningsersättningen är en upphovsrättsersättning för bibliotekslån

Utlåningsersättningen är en upphovsrättsersättning som betalas ut för bibliotekslån av verk. Den är en ersättning för att verk används gratis och för den inkomstförlust som detta orsakar upphovspersonen. Utlåningsersättningen betalas ut för verk som har en ISBN-kod och som kan som fysiska exemplar av verk lånas på allmänna bibliotek eller högskolebibliotek i Finland. Ersättningen delas ut till upphovspersoner enligt de lånesiffror som biblioteken statistikfört. En upphovspersons ersättning för ett år kan uppgå till högst 30 000 euro.

 


Ersättningen för ett lån varierar enligt verkets slag och antalet upphovspersoner.

 • Till exempel för romaner och faktaböcker får textförfattare full ersättning = 26 cent/lån.
 • Om ett verk har flera författare, delas ersättningen jämnt ut mellan författarna.
 • En översättare får 50 % av ersättningen per verk = 13 cent/lån
 • Om det finns flera översättare, delas hälften av ersättningen jämnt ut mellan översättarna.
 • Om ett verk innehåller massor med bilder, är ersättningen lägre, eftersom illustratörer får utlåningsersättning från Kopiosto.
 • En författare av en sagobok får 73 % av den fulla ersättningen = 19 cent/lån
 • En författare av en bilderbok får 41 % av den fulla ersättningen = 10,7 cent/lån
 • En författare av en seriebok får 37,7 % av den fulla ersättningen = 9,8 cent/lån

Hur stor är ersättningen?

Om du till exempel har skrivit en roman eller en faktabok ensam, får du ersättning enligt följande:

100 lån = 26 euro
1 000 lån = 260 euro
5 000 lån = 1 300 euro
10 000 lån = 2 600 euro
50 000 lån = 13 000 euro

Om du till exempel har översatt en roman eller en faktabok ensam, får du ersättning enligt följande:

100 lån = 13 euro
1 000 lån = 130 euro
5 000 lån = 650 euro
10 000 lån = 1 300 euro
50 000 lån = 6 500 euro

Utlåningsersättningarna i decemberutbetalningen 2019

Utlåningsersättningsanslaget för olika år betalas retroaktivt ut till sådana upphovspersoner som först nu blivit medlemmar i Sanasto eller för verk vars upphovspersoner först nu har lagt dem till sin verkförteckning, som utbetalningen av ersättningar baserar sig på. De får ersättningar retroaktivt för de tre föregående åren.

I utbetalningen betalades utlåningsersättning från olika års anslag enligt följande:

Utlåningsersättningsanslaget 2019 7 643 141,46 € (26,0 cent/lån)
Utlåningsersättningsanslaget 2018 114 672,06 € (25,0 cent/lån)
Utlåningsersättningsanslaget 2017 88 897,74 € (25,0 cent/lån)
Utlåningsersättningsanslaget 2016 37 515,70 € (16,0 cent/lån)

Sammanlagt 7 884 226,96 €

Utlåningsersättningar slutar att gälla tre år efter slutet av året för deras insamlande, ifall de inte kan betalas ut till den upphovsperson som de hör till. De ersättningar som inte har delats ut betalas som tilläggsbetalningar till de Sanasto-kunder vars verk har lånats ut under året i fråga. Tilläggsbetalningarna betalar Sanasto ut i årets andra utbetalning.

Andra ersättningar

Utöver utlåningsersättningar betalade vi även ut andra ersättningar i december:

Radio- och tv-arkivsersättningar 10 996,99 €
Radio- och tv-användningsersättningar 29 983,13 €
Ersättningar för framförande och publicering 8 990,70 €
Celia-egenbokslån 8 592,84 €
Celias läromedelsersättningar 266,87 €
Biblioteks-, arkiv- och museiersättning 800,40 €

Förvaltningsutgifter

Av de ersättningar som Sanasto samlat in tas ut ett belopp för utgifter, om vars storlek Sanastos styrelse beslutar årligen. Dessa medel används till fullo för att täcka kostnaderna för Sanastos verksamhet. Sanastos utgiftsprocent är den lägsta bland de finländska upphovsrättsorganisationerna.

År 2019 tog Sanasto ut 8,78 % av utlåningsersättningarna och 9 % av de övriga upphovsrättsersättningarna för förvaltningen. Det att förvaltningsersättningen är lägre för utlåningsersättningar än för andra ersättningstyper beror på att ersättningen utgör största delen av de ersättningar som Sanasto samlar in.