Sanaston tilitysperiaatteet päivitettiin e-lainauskorvauksen myötä 

Kirjapino, jonka päällä vaaleanpunainen pyöreä rasia. Etualalla huonekasvi.

Sanaston ylimääräinen yhdistyksen kokous hyväksyi 29.2.2024 Sanaston uudet tilitysperiaatteet.

Tilitysperiaatteita päivitettiin 1.1.2024 voimaan astuneen uuden tekijänoikeuslain säännöksen johdosta, joka vakiinnutti kirjastojen e-kirjoja ja e-äänikirjoja koskevan korvauksen lainsäädäntöön. Opetus- ja kulttuuriministeriön erillispäätöksellä Sanasto maksoi yleisten kirjastojen e-lainoista korvausta ensimmäisen kerran joulukuussa 2023. Lisäksi tilitysperiaatteiden terminologiaa korjattiin uuden säännöksen mukaiseksi ja tehtiin muita pieniä korjauksia. 

Sanaston tilitysperiaatteet uudistuvat 1.3.2024 alkaen. Tilitysperiaatteiden muutoksia on valmistelu kirjallisuuden tekijöiden toiveita herkällä korvalla kuunnellen. Tekijänoikeuslain muutoksen yhteydessä e-lainauskorvauksen piiriin tuotiin uusi edunsaajaryhmä, äänikirjojen lukijat. Sanasto on saanut kirjallisuuden tekijöiltä paljon huolestuneita yhteydenottoja siitä, johtaako äänikirjan lukijoiden korvaus tekijöiden korvauksen pienenemiseen. Nyt tehdyllä tilitysperiaatteiden muutoksella linjattiin, että äänikirjan lukijoiden korvaus ei vähennä tekijän lainakohtaista korvausta, vaan kirjallisuuden tekijä saa samansuuruisen korvauksen sekä painetun kirjan että e-äänikirjan lainaamisesta. Tämä linjaus on perusteltu, koska teoksen sisältö pysyy samana myös äänikirjassa. 

Sanaston tilitysperiaatteiden aiemman 1.6.2023 voimaan astuneen päivityksen yhteydessä oli jo linjattu e-lainauskorvauksen tilitysrajat. Enimmillään e-lainauskorvausta voi saada 15 000 euroa per lainausvuosi. 

Sanasto muistuttaa asiakkaitaan siitä, että omalle teosluettelolle tulee lisätä omien teosten kaikki eri versiot. Tämä koskee myös e-kirjoja ja e-äänikirjoja. OmaSanastossa omaa teosluetteloa voi päivittää teosehdotusten avulla myös e-kirjojen ja e-äänikirjojen osalta. E-lainauskorvausta maksetaan teosten kirjastolainaamisesta, eli kaupalliset e-kirjapalvelut eivät kuulu lainauskorvauksen piiriin.