Sanastos redovisningsregler uppdaterades till följd av e-utlåningsersättningen

Kirjapino, jonka päällä vaaleanpunainen pyöreä rasia. Etualalla huonekasvi.

Sanastos extraordinarie föreningsmöte godkände 29.2.2024 Sanastos nya redovisningsregler.

Redovisningsreglerna uppdaterades till följd av en ny bestämmelse i upphovsrättslagen som trädde i kraft 1.1.2024 och som införde ersättningar för bibliotekens utlåning av e-böcker och e-ljudböcker i lagstiftningen. Med stöd av undervisnings- och kulturministeriets särskilda beslut betalade Sanasto ut ersättning för de allmänna bibliotekens e-lån för första gången i december 2023. Dessutom harmoniserades redovisningsreglernas terminologi med den nya bestämmelsen och vissa små rättelser gjordes. 

Sanastos utbetalningsregler reformeras från och med 1.3.2024. Ändringarna av redovisningsreglerna har beretts med beaktande av upphovspersonernas önskemål. I samband med ändringen av upphovsrättslagen fick e-utlåningsersättningen en ny förmånstagargrupp, inläsare av ljudböcker. Många upphovspersoner har kontaktat Sanasto för att de oroat sig för om ersättningarna till inläsare av ljudböcker leder till att upphovspersonernas ersättningar minskar. Enligt den nu aktuella ändringen av redovisningsreglerna minskar inläsarnas ersättningar inte den lånespecifika ersättningen till upphovspersoner utan upphovspersonerna får en lika stor ersättning för lån av både tryckta och inlästa böcker. Denna linje är motiverad, eftersom verkets innehåll är detsamma i ljudböcker. 

Den föregående uppdateringen av Sanastos redovisningsregler som trädde i kraft 1.6.2023 innehöll riktlinjer för utbetalningsgränser för e-utlåningsersättning. Den maximala e-utlåningsersättningen är 15 000 euro per utlåningsår. 

Sanasto påminner sina kunder om att alla versioner av egna verk ska läggas till i verkförteckningen. Detta gäller också e-böcker och e-ljudböcker. I OmaSanasto kan man också lägga till e-böcker och e-ljudböcker utifrån verkförslag. E-utlåningsersättning betalas för bibliotekslån av verk, dvs. kommersiella e-boktjänster omfattas inte av utlåningsersättningen.