Sanaston vuosi 2023: Uusia korvauksia ja vaikuttamista tekijöiden puolesta

Sanaston vuosi 2023

Vuosikertomus kokoaa Sanaston vuoden 2023 kohokohdat sekä kertoo toiminnastamme ja tilitetyistä tekijänoikeuskorvauksista.

Sanasto tilitti vuoden aikana tekijänoikeuskorvauksia kirjallisuuden tekijöille yhteensä noin 12,6 miljoonaa euroa. Suurin osa oli lainauskorvausta, jota tilitettiin noin 12,1 miljoonaa euroa. Vuoden lopussa edustimme yli 17 000:ta kirjallisuuden tekijää.

Vuonna 2023 teimme tiiviisti töitä e-lainauskorvauksen parissa. Hallituksen esitys tekijänoikeuslain muuttamisesta annettiin syksyllä, jonka jälkeen olimme lakiesityksen tiimoilta aktiivisesti yhteydessä opetus- ja kulttuuriministeriöön, tiede- ja kulttuuriministeriin ja kansanedustajiin.

Poliittinen vaikuttamistyömme sisälsi myös monenlaisia tilaisuuksia ja kohtaamisia päättäjien kanssa. Järjestimme tapahtumia ja paneelikeskusteluita sekä itsenäisesti että yhdessä jäsenjärjestöjemme ja muiden luovien alojen organisaatioiden kanssa. Yksi vuoden kohokohdista oli uuden kirjallisuuskummikauden avajaiset, jossa kirjallisuuden tekijät ja kansanedustajat kohtasivat.

Sanasto ja Kopiosto toivat alkuvuodesta käyttöön uuden luvan, joka kattaa kirjallisuuden lukemisen ja kuvitusten käyttämisen kirjastojen verkkosivuilla, somessa ja videoilla. Lupa perustuu Kuntaliiton kanssa solmittuun suositussopimukseen. Vuoden aikana lupaa markkinointiin aktiivisesti kirjastokentälle sekä kohdattiin kirjastolaisia monissa tapaamisissa.

Käynnistimme strategiaprosessin ja yhdessä jäsenjärjestöjemme edustajien kanssa loimme Sanastolle uuden strategian vuosille 2024–2027. Strategiakauden aikana Sanaston keskeinen tehtävä on vaikuttaa siihen, että tekijöiden tulovirrat kääntyisivät kasvuun.