Kirjastojen mahdollisuudet käyttää kirjallisuutta ja kuvitusta verkkoympäristössä helpottuivat

Lapset selaavat tablettia

Kirjastot voivat tuottaa kirjasisältöistä materiaalia verkkoon entistä sujuvammin uuden tekijänoikeussopimuksen myötä.

Lukutuokiot ja kirjailijahaastattelut ovat keskeinen osa kirjastojen toimintaa, ja niitä järjestetään yhä enemmän myös etäyhteyksin ja videoina. Lisäksi kuvia kirjan kansista tai muusta kuvituksesta käytetään erilaisissa verkkokirjastoissa, kirjaluetteloissa, kirjavinkkauksissa ja somepostauksissa. Uusi tekijänoikeuslupa helpottaa kirjastojen arkea mahdollistaen kirjallisuuden ja kuvitusten monipuolisen käytön verkossa.

Kirjallisuuden ja kuvituksen verkkokäyttö edellyttää usein tekijältä ja kustantajalta saatua lupaa. Poikkeuksena ovat esimerkiksi lyhyet sitaatit tai teoksen kansikuvan näkyminen videolla toissijaisessa merkityksessä.

Aiemmin tarvittavan luvan on hankkinut kukin kirjasto jokaista käyttötarvetta varten joko tekijänoikeusjärjestöiltä tai kirjailijalta, kuvittajalta ja kustantajalta erikseen. Tämä on työllistänyt sekä kirjastojen henkilökuntaa että teosten tekijöitä ja kustantajia. Nyt kunta voi kuitenkin hankkia kattavan käyttöluvan kaikille kirjastoilleen ja helpottaa näin teosten verkkokäyttöä.

Taustalla on suositussopimus, jonka tekijänoikeusjärjestöt Sanasto ja Kopiosto ovat laatineet yhdessä Kuntaliiton kanssa. Sopimuksen puitteissa kuntien kirjastot voivat käyttää kirjallisuuskatkelmia ja kuvituksia muun muassa verkkolukutuokioissa, verkkosivuillaan ja somepostauksissaan. Lupa kattaa sekä kotimaisen että ulkomaisen kirjallisuuden ja niihin sisältyvän kuvituksen.

Kirjallisuussisältöjä videoille, livestriimeihin ja verkkokanaviin

Uusi lupa kattaa kirjallisuuden lukemisen ja kuvitusten näyttämisen kirjastojen verkkovideoilla. Videoita voidaan julkaista kirjastojen omilla verkkosivuilla ja kirjastojen hallinnoimissa sosiaalisen median kanavissa.

 – Lupa mahdollistaa laajasti satujen, novellien, runojen ja proosakatkelmien lukemisen verkossa.  Sekä kirjastot että kirjailijat ovat toivoneet tätä luparatkaisua, ja on hienoa, että verkko- ja some-lukutuokiot ovat nyt entistä helpompia järjestää, sanoo Sanaston toiminnanjohtaja Niina Vettensola.

Videot saavat jäädä tallenteina kirjaston hallinnoimille verkkosivuille tai somekanaville, kunhan videolla ei ole luettu kokonaisia teoksia. Verkkolähetyksessä saa lukea kokonaisenkin kirjan, jos kyseessä on ainoastaan livestriimi eikä videotallenne. Jälkikäteen katsottavissa olevan tallenteen tekeminen on sallittua, kun lukusisältö on vähäistä.

Julkaistessaan tiettyyn kirjaan liittyvää sisältöä sosiaalisessa mediassa, blogeissa ja kirjaston verkkosivuilla kirjastot saavat käyttää kyseisen kirjan kansikuvaa tai muuta kuvitusta, jopa kahden aukeaman verran. Kirjasto voi myös julkaista kirjallisuuskatkelmia ja runoja tekstimuodossa verkkokanavissaan. Lisäksi kirjan kannen saa skannata kirjaston luetteloon tai verkkokirjastoon kyseisen kirjan teos- ja tekijätietojen yhteyteen.

– On tärkeää, että kirjastot pääsevät käyttämään kirjan kuvitusta nettisivuillaan ja sosiaalisessa mediassa ja toteuttamaan lukutuokioita verkossa. Kuntaliiton kanssa laadittu suositussopimus tekee kirjallisuuden ja kuvitusten käytöstä ja tekijänoikeuksien kunnioittamisesta aiempaa helpompaa. Se myös mahdollistaa kuvan ja tekstin tekijöille heille kuuluvan korvauksen teostensa käytöstä, sanoo Kopioston toimitusjohtaja Valtteri Niiranen.

Käytännössä yksittäinen kunta tekee sopimuksen sekä Kopioston että Sanaston kanssa. Jos kunta tarvitsee luvan vain kirjallisuuden tai kirjojen kuvituksen käyttöön, on mahdollista tehdä sopimus myös vain toisen järjestön kanssa. Suositussopimus on voimassa vuoden 2024 loppuun saakka. Kahden vuoden aikana kerätään kokemuksia luvasta ja käyttötarpeista sekä sovitaan jatkosta.

Lisätietoa:
Kirsi Salmela, Kopioston lakiasiainjohtaja, 09 4315 2349, [email protected]
Maija Lielahti, Sanaston viestintä- ja markkinointipäällikkö,  +358 44 291 8610, [email protected]

Lue lisää:
www.kopiosto.fi/kirjastojenverkkolupa
www.sanasto.fi/kirjastojenverkkolupa