Till kunden

Sanasto betjänar

Vi samlar in upphovsrättsersättningar och betalar dem till upphovspersonerna, beviljar användarlicenser och ger råd i frågor som gäller upphovsrätten.

Kundavtal med Sanasto

Som kund hos Sanasto får du de utlåningsersättningar, ersättningar för användningen av verk i radio och tv, ersättningar för framförande och publicering samt ersättningar för egenbokslån och användningen av läromedel på specialbiblioteket Celia. Ersättningarna betalas ut fyra gånger per år. Den viktigaste betalningen är årets fjärde, då utlåningsersättningar för föregående års bibliotekslån betalas ut för första gången.

Upphovspersonernas oma.sanasto.fi

I kundernas egen nättjänst kan du komplettera förteckningen över dina verk och ändra dina kontaktuppgifter. I tjänsten oma.sanasto.fi ser du också din skatteprocent eller att skatteprocenten saknas.

Förteckningen över dina verk

Utlåningsersättningar betalas ut på basis av förteckningen.

Komplettera förteckningen över dina verk

Läs mer om
utlåningsersättningen

För att få utlåningsersättning måste du lägga dina verk till förteckningen i tjänsten oma.sanasto.fi. Sanasto får inte automatiskt information om nya verk eller upplagor, och därför måste du själv hålla förteckningen à jour. Kunden ansvarar också för att kontaktuppgifterna stämmer.

Till förteckningen kan du lägga alla sådana verk som har en ISBN-kod. Eftersom de ersättningar som förvaltas av Sanasto allokeras enligt ISBN-koden, är det viktigt att du anger ISBN-koderna till alla dina verk samt olika upplagor och utgåvor. När du kompletterar förteckningen ska du även lägga till din roll i anslutning till varje enskilt verk.

Utlåningsersättningen betalas ut för verk som har en ISBN-kod och som kan som fysiska exemplar lånas ut på allmänna bibliotek eller högskolebibliotek i Finland. Ingen utlåningsersättning betalas ut för e-böcker.

Användarlicenser för litteratur

Vi beviljar användarlicenser på upphovspersonernas vägnar.

Se förteckningen över licenspriser

Upphovspersonerna har rätt att bestämma hur deras verk används. Därför behövs det för de flesta situationer där litteratur används ett tillstånd av författaren eller en upphovsrättsorganisation som författaren befullmäktigat, till exempel Sanasto.

När du har ingått ett kundavtal med Sanasto, kan du hänvisa vissa förfrågningar om tillstånd till Sanasto. Vi upprättar ett avtal om användningen av verk på dina vägnar, fakturerar användaren enligt vår prislista och betalar ersättningarna till dig. Vi kan bevilja licens på dina vägnar för:

  • offentligt framförande av text (t.ex. en dikt)
  • publicering av en dikt eller ett textstycke som en del av ett nytt verk (t.ex. en lärobok i modersmål)
  • tryckning av text på postkort eller material för evenemang av olika slag
  • användning av text i radio eller tv

 

Många författare och översättare anser att det är behändigt att kunna styra begäran om tillstånd till Sanasto i stället för att själva förhandla om dem. Om du bestämmer dig för att ge tillståndet själv, ska du göra det skriftligt: avtala om omfattningen, tiden och priset. Sanasto rekommenderar att du alltid begär ersättning för användningen av dina verk.

Sanasto beviljar aldrig tillstånd på upphovspersonernas vägnar för publicering eller översättning av hela verk eller bearbetning av dem till en annan konstgren.

Rådgivning om upphovsrätten och olovlig användning

Kontakta oss, om du upptäcker olovlig användning.

Som vår kund kan du anlita vår juridiska rådgivning i frågor som gäller upphovsrätten. Författare och översättare får ofta begäran om tillstånd i situationer där Sanasto inte direkt kan bevilja licens – till exempel bearbetning av ett verk till en annan konstform. Vid behov får du ändå råd av Sanastos gällande avtal och prissättning. Du kan också delta i våra kurser om upphovsrätten avgiftsfritt.

Ibland används litteratur utan tillstånd. Du kan alltid kontakta Sanasto, om du märker att ditt verk har använts olovligt. Om det är fråga om intrång i upphovsrätten, kan man oftast komma överens om ersättning i efterhand. Här får du hjälp av Sanasto.