Tekijänoikeusdirektiivi hyväksyttiin Euroopan parlamentissa – edessä trilogineuvottelut

Avoin kirja

Euroopan parlamentti äänesti heinäkuun täysistunnossaan DSM-direktiiviehdotuksen palautettavaksi takaisin parlamentin käsittelyyn. Takaraja muutosesitysten jättämiselle oli 5. syyskuuta. Keskiviikkona 12. syyskuuta parlamentti äänesti kiistellyn tekijänoikeusdirektiivin läpi artikla artiklalta.

Direktiiviehdotus äänestyksessä läpi selvällä enemmistöllä

Tekijänoikeudesta digitaalisilla sisämarkkinoilla annettuun direktiiviehdotukseen (DSM-direktiivi) jätettiin europarlamentissa runsaasti muutosehdotuksia, yhteensä 252 kappaletta. Täysistunnossa keskiviikkona 12.9. europarlamentaarikot äänestivät muutosehdotuksista artikla kerrallaan. Parlamentin kanta hyväksyttiin täysistunnossa äänin 438 puolesta ja 226 vastaan. Europarlamentaarikoista 39 äänesti tyhjää.

Tiukimmille direktiiviehdotuksen toteutumisen veivät odotetusti kysymykset artiklojen 11 (lehtikustantajien lähioikeus) ja 13 (nk. arvokuilun sulkeminen) muotoiluista.

Artiklan 12 osalta tulos oli odotettu: Artiklaan 12 tehtiin määräaikaan mennessä vain yksi uusi muutosehdotus,  jossa sitä ehdotettiin poistettavaksi. Ehdotuksen artiklan 12 poistamisesta teki Vapauden ja suoran demokratian Eurooppa -ryhmä (EFDD). Toisena vaihtoehtona täysistunnossa oli esillä JURI-valiokunnan kesällä muotoilema kompromissiehdotus, jossa artiklaa 12 rajoitetaan sekä ajallisesti että soveltamisalan osalta. Parlamentti äänesti artiklan 12 läpi JURI-muotoilun mukaisesti.

Tekijänoikeusdirektiivi tuo parannuksia tekijöiden asemaan

Kaikkia parlamentin äänestämien artiklamuotoilujen vaikutuksia ei ole vielä ehditty analysoida, mutta pääasiassa direktiivin eteneminen merkitsee luovien alojen tekijöille hyvää. Parlamentin nyt hyväksymä kanta vahvistaisi esimerkiksi luovien alojen tekijöiden neuvotteluoikeuksia.

– Iloitsemme äänestystuloksesta, sillä di­rek­tii­vieh­do­tuk­ses­sa esi­te­tään usei­ta pa­ran­nuk­sia luovien alojen  te­ki­jöi­den oi­keuk­siin. Vaikka artikla 12 on ongelmallinen, parlamentin hyväksymä muotoilu siitä on parempi kuin komission alkuperäinen. Rajoituksien kera artikla 12 turvaa kirjallisuuden tekijöiden oikeudet ja toimeentulon sekä Suomessa että muissa vetoomuksen allekirjoittaneissa jäsenmaissa, kommentoi Sanaston toiminnanjohtaja Anne Salomaa äänestystulosta.

Tekijänoikeusdirektiivin pääraportoija Axel Vossilla on nyt parlamentin hyväksyntä edetä trilogineuvotteluihin komission ja neuvoston kanssa. Trilogineuvotteluissa pöydällä on kolme erilaista versiota lakiesityksestä.

– Mei­tä huo­les­tut­taa erityisesti se, et­tä par­la­men­tin nä­ke­mys ja jä­sen­mai­den neu­vot­te­lu­tu­los esimerkiksi lai­naus­kor­vauk­sis­ta ovat täy­sin päin­vas­tai­sia. Par­la­men­tis­sa te­ki­jöi­den oi­keu­det ja toi­meen­tu­lo on otet­tu huo­mi­oon ja teemme kaikkemme, että tekijöiden näkökulma huomioitaisiin myös tulevissa neuvotteluissa, tiivistää Salomaa.

Trilogineuvottelut käynnistynevät syksyn aikana nopeasti.

Miten direktiivin käsittely etenee?

  • Tekijänoikeusdirektiivin pohjana on vuonna 2016 Euroopan komission antama ehdotus.
  • Oman ehdotuksensa direktiivistä antoi Euroopan unionin neuvosto toukokuussa 2018. Neuvosto koostuu jäsenmaiden hallitusten edustajista.
  • Oman ehdotuksensa direktiivin muotoilusta on nyt antanut myös Euroopan parlamentti.
  • Syksyn aikana käynnistyvät ns. trilogi-neuvottelut. Näissä neuvotteluissa komission, neuvoston ja parlamentin ehdotukset sovitetaan yhteen, ja direktiivin lopulliset sanamuodot lyödään lukkoon.
  • Trilogi-neuvottelujen jälkeen europarlamentti äänestää vielä täysistunnossaan direktiivin lopullisesta hyväksymisestä.

 

Sanasto seuraa tiivisti direktiiviehdotuksen ja artiklan 12 käsittelyä ja tiedottaa neuvotteluiden etenemisestä säännöllisesti.