Termit tutuksi: Celian äänikirjat

Termit tutuksi on juttusarja Sanaston toimintaan ja tekijänoikeuteen liittyvistä keskeisistä termeistä, joita avataan käytännön esimerkkien kautta. Tässä jutussa tutustutaan Celian lukemisesteisille tarkoitettuihin äänikirjoihin.

Saavutettavan kirjallisuuden ja julkaisemisen asiantuntijakeskus Celia tuottaa ja välittää kirjallisuutta saavutettavassa muodossa näkövammaisille tai muulla tavalla lukemisesteisille henkilöille. Kirjallisuutta tuotetaan mm. e- ja äänikirjoina sekä pistekirjoina, yhteistyössä kirjastojen ja kustantajien kanssa. Celia on osa opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalaa.

Celia voi tuottaa lukemisesteisille henkilöille äänikirjoja käytännössä mistä tahansa julkaistusta teoksesta. Celia saattaa tuottamiaan äänikirjoja lukemisesteisten saataville verkkopalvelunsa kautta joko suoratoistona tai ladattuna edunsaajahenkilön koneelle. Lisäksi Celia toimittaa vuosittain paljon äänikirjoja palveluun rekisteröityneille asiakkailleen cd-levymuodossa.

Äänikirjojen tuottaminen ja käyttäminen Celian toiminnassa perustuu tekijänoikeuden rajoitukseen. Celia voi niin sanotun pakkolisenssin nojalla valmistaa teoksista kappaleita ja lainata niitä lukemisesteisille asiakkailleen ilman kirjallisuuden tekijän lupaa. Tekijöille on kuitenkin nykylainsäädännön mukaan suoritettava korvaus silloin, kun Celian asiakkaalle jää haltuun pysyvästi kappale teoksesta. Käytännössä korvaus suoritetaan Celian verkkopalvelusta ladatuista ja asiakkaille lähetetyistä cd-muotoisista äänikirjoista. Sanasto vastaa näiden korvausten tilittämisestä niille kirjallisuuden tekijöille, joiden teoksia on käytetty. 

Korvaukset tekijöille Sanastosta

Sanasto hallinnoi Celian asiakkailleen tuottamien äänikirjojen lainoista suoritettavia korvauksia. Celia toimittaa Sanastolle vuosittain tiedot lainatuista teoksista ja niiden lainamääristä. Sanasto ja Celia ovat solmineet sopimuksen lainoista suoritettavasta korvauksesta. Vuoden 2018 lainoista korvaus oli 36 senttiä per laina. Korvauksista on sovittu vuodesta 2006 lähtien.

Sanasto on maksanut korvauksia myös Celian myymistä cd-oppikirjoista. Celian oppikirjamyynti päättyi vuoden 2017 jälkeen, mutta Sanasto tilittää vielä sitä aiempina vuosina kertyneitä korvauksia niille tekijöille, joiden teoksia on käytetty. Korvauksia tilitetään takautuvasti kolmelta vuodelta.

Kattava valikoima saavutettavassa muodossa

Celian palvelut on tarkoitettu vain henkilöille, joille painetun tekstin lukeminen on lukivaikeuden, vamman, sairauden tai muun vastaavan syyn vuoksi hankalaa. Palvelut sopivat myös niihin oikeutettujen henkilöiden kanssa toimiville yhteisöille, kuten päiväkodeille, kouluille ja vanhusten palvelutaloille.

Vuosittain Celia tuottaa saavutettavaan muotoon eli mm. ääni- ja pistekirjoiksi noin 30 % kaikesta Suomessa julkaistusta kauno- ja tietokirjallisuudesta. Tällä hetkellä Celian valikoimassa on eri aloilta ja eri-ikäisille lukijoille noin 45 000 äänikirjaa. Celia valmistaa myös oppikirjoja saavutettavassa muodossa peruskouluun, lukioon ja ammatillisiin opintoihin sekä kurssikirjoja korkeakouluihin.

Korvausoikeus teknologianeutraaliksi

Lain mukaan kirjallisuuden tekijät saavat nykyisin Celia-lainoista korvauksen vain, jos teoskappale jää käyttäjälle. Kuitenkin näkövammaisille ja lukemisesteisille tarjotaan teoksia enenevässä määrin myös verkon välityksellä joko suoratoistona tai ladattavassa muodossa. Tämä kehitys huomioon ottaen Sanasto pitää perusteltuna, että korvausoikeus muutetaan teknologianeutraaliksi. Tällöin tekijöille suoritettaisiin korvaus riippumatta siitä tavasta, jolla teos saatetaan lukemisesteisen käyttöön. Lue Sanaston lausunto aiheesta.

Lue lisää

Termit tutuksi -juttusarjan muut osat