Vetoomuksen perustelut: miksi artikla 12 poistettava DSM-direktiivistä?

Avoin kirja

Joukko eurooppalaisia kirjallisuusjärjestöjä vetoaa yhdessä DSM-direktiiviehdotuksen artiklan 12 poistamiseksi.

Euroopan unionissa vireillä olevan Copyright in the Digital Single Market -direktiiviehdotuksen artikla 12 koskee kustantajien korvausoikeutta, jonka nojalla kustantajat voisivat vaatia jatkossa osaa teoksen jälkikäytön korvauksista.

Vetoomuksen allekirjoittajissa on mukana järjestöjä yhdeksästä maasta, mukaan lukien Suomi, Ruotsi, Norja, Viro, Islanti, Latvia, Tšekki, Malta sekä Färsaaret.

Suomesta vetoomuksen ovat allekirjoittaneet Sanasto, Finlands Svenska Författareförening, Grafia ry, Kuvittajat ry, Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto, Suomen Kirjailijaliitto ja Suomen tietokirjailijat ry.

Vetoomuksen perustelut

Kustantajien korvausoikeutta koskeva artikla 12 tulee poistaa direktiiviehdotuksesta, koska:

Artikla 12 on tekijänoikeuden perusperiaatteiden vastainen

Tekijänoikeus syntyy aina luonnolliselle henkilölle eli tekijälle. Oikeuksien synnyttäminen suoraan lain nojalla kustantajalle olisi tekijänoikeuden perusperiaatteiden vastaista: Tekijällä on oikeus päättää, mitä oikeuksia hän luovuttaa. Kustantajat saavat tarvitsemansa oikeudet tekijän ja kustantajan välillä solmittavin sopimuksin.

Artikla 12 rajoittaa sopimusvapautta ennenkuulumattomalla tavalla

Tekijöiden asema heikompana sopimusosapuolena on yleisesti tunnustettu. Ehdotettu artikla heikentäisi entisestään kirjallisuuden tekijöiden asemaa suhteessa kustantajiin. Sopimusoikeuden rajoittaminen lainsäädännöllä heikomman osapuolen vahingoksi ei ole hyväksyttävää. Lainsäätäjän tehtävänä on päinvastoin suojata selvästi heikompaa sopimusosapuolta.

Artikla 12 heikentää merkittävästi kirjallisuuden tekijöiden toimeentuloa

Monissa maissa kirjallisuuden tekijöille kuuluvat tekijänoikeuskorvaukset, kuten lainauskorvaukset, mahdollistavat luovan työn tekemisen. Korvausten jakaminen kustantajien kanssa heikentäisi merkittävästi kirjailijoiden ja kääntäjien taloudellisia mahdollisuuksia toimia ammatissaan. Lainauskorvaus on aina ollut Pohjoismaissa – kuten monessa muussakin Euroopan maassa – nimenomaan tekijöille suoritettava korvaus.

Artikla 12 aiheuttaa häiriöitä kirjamarkkinoilla ja tekijöiden ja kustantajien suhteissa

Artikla on valmisteltu kiireessä eikä sen vaikutuksia kirjamarkkinoihin ja tekijöihin ole riittävästi selvitetty ja arvioitu. Toteutuessaan se aiheuttaisi digitaalisten sisämarkkinoiden selkeytymisen sijaan markkinahäiriöitä ja vaikeuttaisi myös kustantajien toimintamahdollisuuksia monien tekijöiden siirtyessä kustantamaan teoksensa itse.

Artikla 12 on termeiltään epäselvä ja sisäisesti ristiriitainen
Artikla aiheuttaisi toteutuessaan lainsäädännöllisesti erittäin epäselvän tilanteen. Direktiivi-ehdotuksen artiklat ovat myös vaikutuksiltaan ristiriitaisia ja hajanaisia.

Artikla 12 olisi käytännössä erittäin vaikeasti toteutettava
Artiklan toteutuminen toisi mukanaan runsaasti käytännön ongelmia ja hallinnollisia kuluja. Ennen korvausten jakamista jokaisen yksittäisten teoksen osalta tulisi selvittää, kuka on oikeutettu korvauksiin ja millä osuudella.

Artikla 12 on Euroopan unionin perusperiaatteiden kannalta ongelmallinen
Artikla 12 on ongelmallinen läheisyys- ja toissijaisuusperiaatteiden näkökulmasta, ja lisäksi sitä arvioitaessa tulee myös huomioida, että Euroopan unionin perussopimuksen mukaan kaikki kulttuuripoliittiset kysymykset on rajattu unionin toimivallan ulkopuolelle. Lainauskorvaukset ovat kaikissa vetoomuksen allekirjoittaneissa maissa kulttuuripoliittinen kysymys.

Artiklalla 12 voi olla epäsuotuisia vaikutuksia tulevaisuuden korvauskäytäntöihin
Emme tiedä, millaisia muotoja kirjallisuuden käyttö tulevaisuudessa saa. Siksi 12. artiklan sisältämät epäsuotuisat vaikutukset on otettava huomioon.

*****

Päivitys 23.10.: Vetoomukseen on liittynyt uusia allekirjoittajia Italiasta ja Ruotsista: Italian Writers’ Federation (Federazione Unitaria Italiana Scrittori) ja The Swedish Association of Professional Photographers. Uudet allekirjoittaneet on lisätty vetoomukseen (pdf), mutta saatat joutua päivittämään verkkosivun selaimessa nähdäksesi viimeisimmän version.

Päivitys 30.10.: Vetoomukseen on liittynyt uutena allekirjoittajana Ruotsista Writers’ Guild of Sweden.

Päivitys 2.11.: Vetoomukseen ovat liittyneet The Association of Catalan Language Writers ja The Maltese Language Academy.

Päivitys 6.11.: Vetoomukseen ovat liittyneet Writers’ Union of Cyprus (Kypros), Hellenic Authors’ Society (Kreikka) sekä KLYS – The Swedish Joint Committee for Artistic and Literary Professionals (Ruotsi).

Päivitys 8.11.: Vetoomukseen ovat liittyneet Croatian Literary Translators’ Association ja Croatian Writers Society (Kroatia).

Päivitys 13.11.: Vetoomukseen on liittynyt Lithuanian Association of Literary Translators (Liettua).

Päivitys 16.11.: Vetoomukseen on liittynyt Hungarian Literary Authors’ Collecting Society (Unkari).

Päivitys 21.11.: Vetoomukseen on liittynyt Slovenian Association of Literary Translators (Slovenia).

Päivitys 27.11.: Vetoomukseen on liittynyt Basque Writers’ Association (Espanja).

Päivitys 28.11.: Vetoomukseen on liittynyt ACE – Association College of Writers (Espanja).

Päivitys 14.12.: Vetoomukseen on liittynyt Freischreiber – German Association of Freelance Journalists (Saksa).

Päivitys 29.1.2018: Vetoomukseen on liittynyt Association of Polish Writers (Puola) ja Slovene Writers’ Association (Slovenia).

Päivitys 5.2.2018: Vetoomukseen on liittynyt The Writers’ Union of Romania with its Literary Translators’ branch (Romania).

Päivitys 1.3.2018: Vetoomukseen on liittynyt Freelens e.V. – German Association of Freelance Photographers (Saksa).

Lisää aiheesta

Eurooppalaisten kirjallisuuden tekijä- ja tekijänoikeusjärjestöjen vetoomus (pdf, englanniksi)

Kirjallisuuden tekijät vaativat kustantajien korvausoikeutta koskevan artiklan poistamista Euroopan unionin DSM-direktiiviehdotuksesta

Aiemmat uutiset direktiivin käsittelystä:

DSM-direktiiviehdotuksen artikla 12 uhkaa kirjailijoiden ja kääntäjien tekijänoikeuskorvauksia

DSM-direktiivin käsittely etenee – EU:n puheenjohtajamaan kompromissiehdotus julki