Enklare för biblioteken att använda litteratur och illustrationer i onlinemiljö

Lapset selaavat tablettia

I och med det nya upphovsrättsavtalet är det ännu lättare för biblioteken att producera material med bokinnehåll för webben.

Lässtunder och författarintervjuer är en central del av bibliotekens verksamhet och de ordnas allt mer även på distans och som videor. Dessutom används bilder från bokpärmarna eller den övriga illustreringen i olika slags nätbibliotek, boklistor, boktips samt inlägg på sociala medier. Det nya upphovsrättstillståndet underlättar bibliotekens vardag genom att göra det möjligt att använda litteratur och illustrationer på nätet på ett mångsidigt sätt.

Nätanvändning av litteratur och illustrationer kräver ofta tillstånd från upphovsmannen och förläggaren. Undantag är exempelvis korta citat eller att pärmbilden av ett verk syns på en video om den har en underordnad betydelse.

Tidigare har biblioteken var för sig skaffat det nödvändiga tillståndet för varje användningsbehov antingen av upphovsmannarättsorganisationer eller av författaren, illustratören och förläggaren. Detta har skapat merarbete för såväl bibliotekspersonalen som verkens upphovsmän och förläggare. Nu kan kommunen emellertid skaffa ett omfattande användningstillstånd för alla sina bibliotek och på så sätt underlätta nätanvändningen av verk.

I grunden ligger ett rekommendationsavtal, som upphovsrättsorganisationerna Sanasto och Kopiosto har upprättat tillsammans med Kommunförbundet. Inom ramen för avtalet kan kommunernas bibliotek använda litteraturutdrag och illustrationer vid bland annat nätlässtunder, på sina webbsidor och i inlägg på sociala medier. Tillståndet omfattar både inhemsk och utländsk litteratur samt illustrationer i dem.

Litteraturinnehåll för videor, livestreaming och webbkanaler

Det nya tillståndet omfattar läsning av litteratur och visning av illustrationer på bibliotekens nätvideor. Videorna kan publiceras på bibliotekens egna webbsidor och konton på sociala mediekanaler.

 – Tillståndet gör i stor utsträckning det möjligt att läsa sagor, noveller, dikter och prosautdrag på nätet. Både biblioteken och författarna har önskat denna tillståndslösning och det är fint att det nu är ännu lättare att ordna lässtunder på nätet och i sociala medier, säger Sanastos verksamhetsledare Niina Vettensola.

Videorna får vara kvar som inspelningar på webbsidor eller sociala mediekanaler som förvaltas av biblioteket, så länge man inte har läst upp hela verk på videon. I webbsändningar får man även läsa en hel bok, om det endast är fråga om en livestream och ingen videoinspelning. Det är tillåtet att göra inspelningar som kan ses i efterhand, så länge läsinnehållet är ringa.

När biblioteken publicerar innehåll med anknytning till en viss bok i sociala medier, på bloggar och på bibliotekets webbsidor får de använda bokens pärmbild eller andra illustrationer, upp till motsvarande två uppslag. Biblioteket kan även publicera litteraturutdrag och dikter i textform i sina webbkanaler. Dessutom får man scanna bokens pärm till bibliotekets katalog eller nätbibliotek i anslutning till bokens verk- och författaruppgifter.

– Det är viktigt att biblioteken får använda bokens illustrationer på sina webbsidor och i sociala medier samt genomföra lässtunder på nätet. Rekommendationsavtalet som ingåtts med Kommunförbundet gör det lättare att använda litteratur och illustrationer samt att respektera upphovsrätten. Det gör det även möjligt för illustratörerna och författarna att få den ersättning som de är berättigade till när deras verk används, säger Valtteri Niiranen, verkställande direktör för Kopiosto.

I praktiken ingår den enskilda kommunen ett avtal med både Kopiosto och Sanasto. Om kommunen behöver ett tillstånd enbart för användning av litteratur eller illustrationer i böcker, är det också möjligt att ingå ett avtal med endast en av organisationerna. Rekommendationsavtalet gäller fram till utgången av år 2024. Under två år samlar man in erfarenheter om tillståndet och användningsbehoven samt kommer överens om fortsättningen.

Mer information:

Kirsi Salmela, direktör för juridiska frågor vid Kopiosto, 09 4315 2349, [email protected]
Maija Lielahti, kommunikations- och marknadschef, +358 44 291 8610, [email protected]

Läs mer:

www.kopiosto.fi/bibliotekensnatlicens
www.sanasto.fi/sv/bibliotek-webbtillstand