Mikä on sopimuslisenssijärjestelmä?

Avoinna oleva kirja, jonka päällä on lasinen soikio.

Tekijänoikeuslaissa määritelty sopimuslisenssijärjestelmä mahdollistaa, että tekijänoikeusjärjestön käyttölupa voi kattaa myös ne tekijät, joita järjestö ei asiakkuussopimuksen nojalla suoraan edusta. Sopimuslisenssijärjestelmä helpottaa käyttölupien hankkimista kirjallisuuden massakäyttötilanteissa, joissa käytettäviä teoksia on niin paljon, että yksilöllisten käyttölupien hankkiminen olisi vaivalloista tai mahdotonta.

Sopimuslisenssijärjestönä toimiminen edellyttää opetus- ja kulttuuriministeriön hyväksyntää. OKM on hyväksynyt Sanaston toimimaan sopimuslisenssijärjestönä seuraavilla osa-alueilla:

  • Kirjastot, arkistot, museot (16 d §): kappaleen valmistaminen ja yleisölle välittäminen
    Sanaston sopimuslisenssialueen nojalla myöntämät käyttöluvat: Kansalliskirjaston digitointilupa ja kirjastojen verkkolupa.
  • Lähettäminen radiossa ja televisiossa (25 f §)
    Sanaston sopimuslisenssialueen nojalla myöntämä käyttölupa: Sanastolla on voimassa oleva sopimus Ylen kanssa, jonka perusteella Yle raportoi Sanastolle teosten käytöstä ja Sanasto tilittää korvaukset tekijöille.
  • Arkistoidun ohjelman uudelleen käyttäminen (25 g §:n 1 mom.): kappaleen valmistaminen ja yleisölle välittäminen
    Sanaston sopimuslisenssialueen nojalla myöntämä käyttölupa: Sanastolla on voimassa oleva sopimus Ylen kanssa arkistomateriaalin uusintavälitysoikeudesta. Sopimuksen tarkoituksena on mahdollistaa Ylen arkistojen avaaminen suurelle yleisölle sen verkkopalveluiden kautta.

Sanastoon kuulumaton tekijä voi ulkopuolisen korvausoikeudella hakea henkilökohtaista korvausta teoksensa käytön perusteella. Jos tekijä huomaa, että esimerkiksi hänen runonsa on luettu radio-ohjelmassa, tulee tekijän ilmoittaa käytöstä Sanaston asiakaspalveluun kolmen vuoden kuluessa korvausten hakemiseksi. Sanaston asiakkaaksi rekisteröityneet tekijät saavat korvaukset teostensa käytöstä automaattisesti.

Kielto-oikeus

Sopimuslisenssijärjestelmään kuuluu myös kielto-oikeus. Tekijällä, jota sopimuslisenssijärjestö ei edusta, on oikeus kieltää teoksensa käyttö.

Tekijänoikeuslaissa määritelty sopimuslisenssijärjestelmä mahdollistaa, että tekijänoikeusjärjestö voi myöntää käyttölupia muidenkin kuin edustamiensa tekijöiden puolesta. Tekijällä, jota sopimuslisenssijärjestö ei edusta, on oikeus kieltää sopimuslisenssillä tapahtuva teoksen käyttö. Esimerkiksi Sanaston ulkopuoliset kirjallisuuden tekijät voivat kieltä teostensa käytön Ylen radio-ohjelmassa. Tässä tapauksessa tekijän tulee ilmoittaa kiellosta Sanastolle, joka puolestaan ilmoittaa kiellosta Ylelle. Myös Sanastoon rekisteröityneillä asiakkailla on asiakkuussopimukseen perustuva oikeus rajata sitä, missä tilanteissa Sanasto voi myöntää luvan heidän teostensa käyttöön.

Ota yhteyttä asiakaspalveluun, jos sinulla on tarve käyttää kielto-oikeutta.