Vad är avtalslicenssystemet?

Avoinna oleva kirja, jonka päällä on lasinen soikio.

Avtalslicenssystemet, som definieras i upphovsrättslagen, gör det möjligt för en upphovsrättsorganisation att bevilja användningslicens för verk av upphovspersoner som organisationen inte direkt representerar med stöd av kundavtal. Avtalslicenssystemet underlättar inhämtandet av användningslicenser vid massanvändning där antalet verk är så stort att det skulle vara svårt eller omöjligt att inhämta individuella licenser.

Verksamhet som avtalslicensorganisation förutsätter godkännande av undervisnings- och kulturministeriet (UKM). UKM har godkänt Sanasto som avtalslicensorganisation inom följande områden:

  • Bibliotek, arkiv, museer (16 d §): framställning av exemplar och överföring till allmänheten
    Användningslicenser som Sanasto beviljar med stöd av avtalslicensområdet: Digitaliseringslicens för Nationalbiblioteket och nätlicens för bibliotek.
  • Radio- och tv-utsändningar (25 f §)
    Användningslicens som Sanasto beviljar med stöd av avtalslicensområdet: Sanasto har gällande avtal med Yle, enligt vilket Yle rapporterar om användning av verk till Sanasto, som betalar ut ersättningarna till upphovspersonerna.
  • Återanvändning av arkiverade program (25 g § 1 mom.): framställning av exemplar och överföring till allmänheten
    Användningslicenser som Sanasto beviljar med stöd av avtalslicensområdet: Sanasto har gällande avtal med Yle om återförmedling av arkivmaterial. Syftet med avtalet är att öppna Yles arkiv för allmänheten via dess tjänster på webben.

En upphovsperson som inte hör till Sanasto kan med stöd av upphovsrätten för utomstående ansöka om personlig ersättning för användning av verk. Om en upphovsperson märker att till exempel att en dikt av hen har lästs upp i ett radioprogram ska upphovspersonen inom tre år ansöka om ersättning via Sanastos kundtjänst. Upphovspersoner som är kunder hos Sanasto för ersättningen automatiskt.

Avtalslicenssystemet gör det också möjligt att förbjuda användning. En upphovsperson, som avtalslicensorganisationen inte representerar, har rätt att förbjuda användning av hens verk. 

Förbudsrätt

Avtalslicenssystemet, som baserar sig på upphovsrättslagen, gör det möjligt för upphovsrättsorganisationen att bevilja licens även upphovspersoners vägnar än de representerade upphovspersonerna.

Avtalslicenssystemet gör det också möjligt att förbjuda användning. En upphovsperson, som avtalslicensorganisationen inte representerar, har rätt att förbjuda användning av hens verk med stöd av avtalslicens. Till exempel en författare som inte hör till Sanasto kan förbjuda användningen av verk i Yles radioprogram. Då ska upphovspersonen meddela Sanasto om förbudet, varefter Sanasto meddelar Yle om det. Även Sanastos kunder har rätt att med stöd av kundavtalet begränsa i vilka situationer Sanasto får bevilja licens för användning av verk.

Kontakta kundtjänsten, om du vill begränsa användningen av verk.