Mitä lainauskorvaus merkitsee kirjallisuuden tekijöille?

Lainauskorvaus muodostaa valtaosan Sanaston tilittämistä tekijänoikeuskorvauksista. Vuoden 2021 suurimmassa tilityksessä maksettiin tekijänoikeuskorvauksia yhteensä yli 8,7 miljoonaa euroa. Tästä yli 8,6 miljoonaa euroa oli lainauskorvausta, jota tilitettiin 32 senttiä per laina vuoden 2020 kirjastolainoista. Lainauskorvausta sai yhteensä 11 294 kirjallisuuden tekijää. Lue joulukuun tilityksen avainluvut tilitysuutisestamme.

Teosten kirjastolainoista maksettava lainauskorvaus on tekijänoikeuskorvaus, joka perustuu tekijänoikeuslakiin ja EU:n vuonna 1992 antamaan vuokraus- ja lainausdirektiiviin, joka edellyttää, että tekijällä on oikeus kohtuulliseen korvaukseen teostensa lainaamisesta tai oikeus kieltää teostensa lainaaminen. Suomessa lainauskorvausta on maksettu fyysisistä lainoista vuodesta 2007 alkaen. E-aineistot eivät nykyisen tekijänoikeuslain mukaan kuulu lainauskorvauksen piiriin. Sanasto tekee aktiivisesti vaikuttamistyötä asian muuttamiseksi.

Kysyimme kirjallisuuden tekijöiltä, mitä lainauskorvaus heille merkitsee:

Lainauskorvauksen saaminen merkitsee sitä, että vuosikausia kestänyt teoksen kirjoittaminen tuo sinä päivänä leipää pöytään, ja lukijat löytävät kirjan kirjastoista koska tahansa myös tulevaisuudessa.
Vilja-Tuulia Huotarinen, kirjailija

Kuva: Mikko Palonkorpi

Sanastoa siteeratakseni: ”Lainauskorvaus on tekijänoikeuskorvaus.” Tekijänoikeuksia suojaavat lait ja tekijänoikeuskorvaus on korvausta tehdystä työstä. E-aineistojen suosio on räjähtänyt käsiin, joten on viimeinen hetki tuoda myös ääni- ja sähkökirjat lainauskorvauksen piiriin. Digitaalisten aineistojen välittäminen kirjastojen käyttäjille ilman tekijälle maksettavaa lainauskorvausta on tekijöiden kannalta väärin.
Laura Lindstedt, kirjailija

Lainauskorvauksesta on tullut tärkeä osa toimeentuloani. Apurahoihin nähden sillä on yksi erityisen ilahduttava piirre: se on viesti lukijoilta. Tilityksen saapuessa kuvittelen kirjaston ovien käyvän ja ajattelen lämmöllä ihmisiä, jotka ovat valinneet lainattavakseen juuri minun kirjani.
Jukka Viikilä, kirjailija

Monelle suomentajalle lainauskorvaukset eivät ole hauska joulubonus vaan tärkeä osa tuloja, koska apurahoja ei riitä kaikille ja pelkillä käännöspalkkioilla on vaikea tulla toimeen. Kirjastolaitos on arjen luksusta, aarreaitta ja tasa-arvon mahdollistaja. Se että tekijät saavat osansa on konkreettinen osoitus siitä, että yhteiskuntamme arvostaa kirjallista sivistystä. Eläköön Sanasto!
Maija Heikinheimo, suomentaja

Useat kirjani käsittelevät yhteiskunnallisia aiheita, kuten vähempiosaisuutta. Tuollaisia teoksia harvemmin ostetaan itselle, mutta lainataan paljon. Näiden teosten osalta lainauskorvaus voi olla merkittävämpi tulonlähde kuin myyntitulot. Lainauskorvaus on palkkio kirjailijan tekemästä työstä ja sen käytöstä. Lainaan itse viikoittain kirjoja kirjastosta. Minulle on lukijana tärkeää, että lainaamani kirjan kirjoittaja saa käytöstä korvauksen – viestin siitä, että hänen työtään ja kirjaansa arvostetaan.
Katariina Vuori, kirjailija

Lainauskorvaus on tärkeä osa kirjallisuuden tekijän tulonmuodostusta, mutta vähintään yhtä tärkeää kuin raha on lainauskorvauksen mukanaan tuoma kouriintuntuva tieto, että teoksia myös luetaan. Kun vuoden päätilitys sattuu vielä olemaan joulun alla, tieto siitä että kirjoja luetaan maailmalla on vuosi toisensa jälkeen yksi parhaista joululahjoista.
Heikki Karjalainen, suomentaja

Kuva: Ville Lehvonen

Moni tietokirjailija on kapea-alainen syväosaaja. Kirjamme ovat valitettavia kärsijöitä trendien tahtiin sykkivässä maailmassa. Kirjakaupoissa ne unohtuvat liian pian, mutta kirjastoissa niiden elämä jatkuu. Lainauskorvaus on merkittävä tulonlisä monille meistä, mutta se on meille myös tunnustus työstä suomalaisen kulttuurin eteen.
Juha T. Hakala, tietokirjailija

Lainauskorvaus tarkoittaa minulle sitä, että kirjoittamani kirjat ovat tasapuolisesti kaikkien lukijoiden saatavilla, ja minä saan tekemästäni työstä korvauksen. Samalla se viestii laajemmasta arvostuksesta kirjallisuutta kohtaan. Ehdottoman tärkeää olisikin tulevaisuudessa saada myös e-kirjat korvauksen piiriin.
Helmi Kekkonen, kirjailija

Kirjailijat opettavat, puhuvat, esiintyvät, esitelmöivät, istuvat paneeleissa, vierailevat turuilla ja toreilla. Kirjailija on kuitenkin parhaimmillaan kirjoitetun, mietityn, kaunokirjallisen tekstin tuottajana. Teosta on usein kypsytelty ja hiottu vuosia. Tulonmuodostuksessa lainauskorvausten kaltaiset tekijänoikeustulot ovat palkkiota siitä työstä, joka tulee kirjailijuuden ytimestä.
Riina Katajavuori, kirjailija

Lainauskorvaus tuo minulle näkyväksi sen, että kirjani kiinnostavat. On aina ihmeellistä ja ihanaa nähdä, että omat teokset ovat kulkeutuneet lukijoiden luo. Kirjastolaitos tuo kirjat kaikkien saataville, eivätkä esillä ole vain uutuusteokset. Lainauskorvaus on myös arvostuksenosoitus kirjailijan työlle.
Päivi Haanpää, kirjailija

Kuva: Juho Haavisto