Sanaston joulukuun 2021 tilitys lukuina

Euron kuvake

Sanasto tilitti joulukuun 2021 tilityksessä tekijänoikeuskorvauksia yli 8,7 miljoonaa euroa yhteensä 11 405:lle kirjallisuuden tekijälle ja tekijän edunsaajalle. Maksut näkyvät tileillä tiistaina 7.12.2021.


Tilityksen avainluvut:

 • Tekijänoikeuskorvauksia tilitettiin yhteensä 8 755 876 euroa
 • Lainauskorvauksen osuus joulukuun tilityksestä oli 8 686 482 euroa
 • Yli 1 000 euroa lainauskorvausta tilitettiin 1655 tekijälle
 • Sanastoon rekisteröityneistä tekijöistä 78,5 % sai korvauksia joulukuun tilityksessä
 • Lainauskorvauksesta 4,12 % maksettiin edesmenneiden tekijöiden oikeudenomistajille
 • Vuoden 2020 lainoista tekijöille maksettujen lainauskorvausten keskiarvo oli 755,08 euroa ja mediaani 158,70 euroa

Lainauskorvausta maksetaan teosten kirjastolainoista

Lainauskorvaus on tekijänoikeuskorvaus, jota maksetaan teosten kirjastolainaamisesta. Se on korvaus teosten ilmaisesta käyttämisestä ja siitä tekijälle aiheutuvasta tulonmenetyksestä. Lainauskorvausta maksetaan teoksista, joilla on ISBN-tunnus ja jotka ovat fyysisinä teoskappaleina lainattavissa yleisissä kirjastoissa tai korkeakoulukirjastoissa Suomessa.

Korvaus jaetaan tekijöille kirjastojen tilastoimien lainamäärien mukaan. Lainauskorvaus maksetaan edellisen vuoden lainojen perusteella, joten nyt lainauskorvausta maksetaan ensimmäistä kertaa vuoden 2020 kirjastolainoista. Vuonna 2020 kirjastot olivat koronapandemian vuoksi osin suljettu, joten viime vuoden kirjastolainojen kokonaismäärä on noin viidenneksen tavanomaista pienempi. Lainauskorvaukseen varattu määräraha kuitenkin säilyi ennallaan, joten korvausta jaetaan kokonaisuudessaan yhtä suuri summa kuin mitä vuoden 2016 lainoista lähtien on ollut jaossa. Tämän vuoksi lainakohtainen korvaus on vuoden 2020 lainojen osalta 32 senttiä, kun esimerkiksi vuoden 2019 lainoista korvausta tilitetty summa on 26 senttiä per laina. Tekijä voi saada korvausta yhdeltä lainausvuodelta enintään 30 000 euroa.

Lainauskorvaus, kuten muutkin tekijänoikeuskorvaukset, ovat saajalleen veronalaista tuloa. Joulukuun 2021 tilityksessä Sanaston asiakkaat maksoivat ennakonpidätyksiä 2 198 632 euroa.

Yhdestä lainasta maksettava korvaus vaihtelee teoslajin ja tekijöiden määrän mukaan

 • Esimerkiksi romaaneista ja tietokirjallisuudesta tekstintekijä saa täyden korvauksen = 32 senttiä/laina.*
 • Jos teoksella on useita kirjoittajia, lainauskorvaus jaetaan tasan tekijöiden kesken.
 • Kääntäjä saa 50 % teoskohtaisesta korvauksesta = 16 senttiä/laina.**
 • Jos teoksella on useita kääntäjiä, puolikas korvauksesta jaetaan tasan kääntäjien kesken.
 • Paljon kuvia sisältävien teosten osalta teoskohtainen korvaus on pienempi, sillä kuvantekijät saavat lainauskorvausta Kopiostosta.
 • Satukirjan kirjoittaja saa 73 % täydestä korvauksesta = 23,4 senttiä/laina
 • Kuvakirjan kirjoittaja saa 41 % täydestä korvauksesta = 13,1 senttiä/laina
 • Sarjakuvateoksen kirjoittaja saa 37,7 % täydestä korvauksesta = 12,1 senttiä/laina

  *vuoden 2019 lainoista 26 senttiä/laina
  ** vuoden 2019 lainoista 13 senttiä/laina

Maksetut lainauskorvaukset joulukuun 2021 tilityksessä

Valtion budjetista tuleva vuoden 2021 lainauskorvausmääräraha on 14,2 miljoonaa euroa (netto). Määrärahasta Sanaston kautta tekstintekijöille tilitettäväksi tulee yli 84 prosenttia. Koko määrärahaa ei tilitetä heti, vaan osa summasta siirretään odottamaan myöhemmin rekisteröityviä tekijöitä.

Eri vuosien lainauskorvausmäärärahaa tilitetään takautuvasti niille tekijöille, jotka ovat rekisteröityneet Sanaston asiakkaiksi vasta nyt, tai teoksista, jotka tekijät ovat vasta nyt päivittäneet teosluetteloonsa, jonka perusteella korvauksia maksetaan. Lainauskorvauksia voi saada takautuvasti kolmelta aiemmalta vuodelta.

Tilityksessä maksettiin lainauskorvausta eri vuosien määrärahasta seuraavasti:

2021 lainauskorvausmäärärahaa 8 527 919,61  (32,0 snt/laina)
2020 lainauskorvausmäärärahaa 62 419,58  (26,0 snt/laina)
2019 lainauskorvausmäärärahaa 50 335,43  (26,0 snt/laina)
2018 lainauskorvausmäärärahaa 45 807,15 € (25,0 snt/laina)

Yhteensä 8 686 481,77 €

Lainauskorvaukset vanhenevat kolmen vuoden kuluttua niiden keräämisvuoden päättymisestä, jos niitä ei saada tilitettyä tekijälle, jolle ne kuuluisivat. Jakamattomat korvaukset jaetaan lisätilityksinä niille Sanaston asiakkaille, joilla on lainoja kyseiseltä vuodelta. Lisätilitykset Sanasto maksaa vuoden toisessa tilityksessä kesäkuussa.

Muut joulukuun tilityksessä maksetut korvaukset

Lainauskorvauksen lisäksi tilitimme joulukuussa muita tekijänoikeuskorvauksia seuraavasti:

Radio- ja tv-käyttökorvaukset 19 181,80 €
Esityskorvaukset 3 328,53 €
Julkaisukorvaukset 39 969,75€
Celia-omakirjalainat 6 708,44 €
Celia-oppikirjakorvaukset 154,73 €
Kirjasto-, arkisto- ja museokorvaus (KAM) 50,56 €

Lue lisää tilittämistämme korvauslajeista.

Hallinnointikulut

Sanaston keräämistä korvauksista pidätetään kulupidätys, jonka suuruudesta päättää vuosittain Sanaston hallitus. Pidätetyt varat käytetään täysimääräisesti Sanaston toiminnan kulujen kattamiseen. Sanaston kulupidätysprosentti on Suomen tekijänoikeusjärjestöjen alhaisin.

Vuonna 2021 Sanaston kulupidätys on lainauskorvauksen osalta 8,38 % ja muiden tekijänoikeuskorvausten osalta 9 %. Lainauskorvauksen muita korvauksia pienempi kulupidätys perustuu siihen, että korvauslaji muodostaa suurimman osan Sanaston keräämistä korvauksista.