Vad betyder utlåningsersättningen för upphovspersoner?

Utlåningsersättningen för bibliotekslånen av verk utgör största delen av de upphovsrättsersättningar som Sanasto betalar ut. I den sista och största utbetalningen 2021 betalades upphovsrättsersättningar ut för sammanlagt mer än 8,7 miljoner euro. Av detta bestod cirka 8,68 miljoner euro av utlåningsersättningen, som betalades till sammanlagt 11 294 litterära upphovspersoner. För många litterära upphovspersoner är utlåningsersättningen en viktig del av inkomsterna.

Vi frågade författare vad utlåningsersättningen betyder för dem:

Det att jag får utlåningsersättning betyder att mitt verk, vars skrivande har tagit flera år, den dagen ger smör på brödet och att läsarna när som helst även framöver kan hitta boken på biblioteket.
Vilja-Tuulia Huotarinen, författare

Foto: Mikko Palonkorpi

Många av mina böcker behandlar samhälleliga ämnen, till exempel sämre ställda människor. Folk köper sådana här verk mer sällan men lånar dem mycket. När det gäller sådana här verk kan utlåningsersättningen vara en viktigare inkomstkälla än försäljningsinkomsterna. Utlåningsersättningen är belöning för författarens arbete och dess användning. Jag lånar själv böcker på biblioteket varje vecka. För mig som läsare är det viktigt att den som skrivit de böcker som jag lånar får en ersättning för användningen – ett budskap om att författarens arbete och bok uppskattas.
Katariina Vuori, fackförfattare

Författare undervisar, håller tal och föreläsningar, uppträder, sitter på paneler samt deltar i evenemang av olika slag. En författare är dock i första hand en producent av välövervägd skönlitterär text. Verket har ofta förberetts och finslipats i flera års tid. I författarens inkomstbildning är upphovsrättsersättningar, till exempel utlåningsersättningen, belöning för det arbete som kommer från litteraturens kärna.
Riina Katajavuori, författare

Många facklitterära författare har djup kännedom om en tämligen snäv sektor. Det är tyvärr våra böcker som får lida av att dagens värld domineras av snabba trender. I bokhandeln glöms de alltför snabbt bort, men på bibliotek fortsätter deras liv. Utlåningsersättningen är en viktig tilläggsinkomstkälla för många av oss, men också ett erkännande för vårt arbete genom vilket vi vill främja finländsk kultur.
Juha T. Hakala, fackförfattare

Utlåningsersättningen är en viktig del av litterära upphovspersoners inkomster, men minst lika viktigt som pengar är det konkreta beviset på att någon på riktigt läser deras verk. När den viktigaste utbetalningen dessutom äger rum just inför jul, är vetskapen om att människor år efter år läser böcker en av de bästa julklapparna.
Heikki Karjalainen, översättare

Foto: Ville Lehvonen