DSM-direktivets behandling fortskrider – EU:s ordförandeland offentliggör ett kompromissförslag