Varför ansluta sig?

Kundförhållande

Är du författare eller översättare?
Det lönar sig att bli kund hos Sanasto!

Läs mer om kundavtalet

 

Vi betalar ut upphovsrättsersättningar som tillhör dig

Som vår kund får du ersättningar som tillhör dig, till exempel för bibliotekslån av dina verk och för deras användning i radio- och tv-program. I synnerhet utlåningsersättningen är för många författare och översättare en viktig utkomstkälla. Undervisnings- och kulturministeriet har befullmäktigat Sanasto att på ett centraliserat sätt samla in vissa litterära upphovsrättsersättningar. Andra ersättningsområden sköter vi med fullmakt från våra kunder.

Det kostar ingenting att bli kund hos Sanasto

Sanasto företräder tusentals finländska litterära upphovspersoner: skönlitterära författare, fackförfattare, översättare, poeter och läromedelsförfattare. Det kostar ingenting att bli kund hos oss. Sanastos verksamhetskostnader täcks med en avgift som avdras från upphovsrättsersättningarna. År 2022 tog Sanasto ut 11,1 % av utlåningsersättningarna och 9 % av de övriga upphovsrättsersättningarna för sina kostnader.

Vi bevakar dina intressen

Vi vill göra det möjligt för litterära upphovspersoner att utföra skapande arbete som de kan leva på. Vi påverkar i samhället och följer aktivt med lagberedning som gäller upphovsrätten, såväl i Finland som inom EU. Syftet är att garantera att lagstiftningen skyddar upphovspersonernas rättigheter.

Vi beviljar licens för användning av litteratur

När du har ingått ett kundavtal med Sanasto, kan du lämna en tillståndsbegäran till Sanasto, när någon till exempel vill framföra din text offentligt eller publicera den i en lärobok eller annan ny publikation. Vi fakturerar den som använder din text enligt vår prislista och betalar ersättningarna till dig.

Vi ger råd i upphovsrättsliga frågor

Som vår kund kan du anlita vår juridiska rådgivning i frågor som gäller upphovsrätten samt avgiftsfritt delta i våra kurser om upphovsrätten. Vi hjälper dig även om du misstänker intrång i upphovsrätten eller anser att ditt verk har använts olovligt.

Så här blir du kund

Oma.sanasto.fi betjänar litterära upphovspersoner

oma.sanasto.fi

 

Anslut dig tryggt med nätbankskoder

Du kan registrera dig som Sanastos kund i nättjänsten oma.sanasto.fi med dina nätbankskoder, med vilka du kan bekräfta din identitet. Det är tryggt att använda vår nättjänst, och ingen kommer åt dina bankuppgifter. När du har blivit kund, får du ett användarnamn. Lösenordet bestämmer du själv. Kom ihåg att skapa en förteckning över dina verk i nättjänsten och hålla den uppdaterad.

Sanasto betjänar även sådana rättsinnehavare som har ärvt upphovsrätter

Upphovsrätten är i kraft 70 år efter utgången av det år då upphovspersonen avled. När en upphovsperson har avlidit, övergår upphovsrätten till rättsinnehavarna enligt bestämmelserna om giftorätt, arv och testamente. Kontakta Sanasto, om du har ärvt upphovsrätten till litterära verk. Vi skickar dig anvisningar om hur du kan bli vår kund.

 

Vi söker dessa upphovspersoner

Kontrollera om ersättningar har samlats in för dig

Vi publicerar årligen en förteckning över författare och översättare för vilka det har samlats obetalda upphovsrättsersättningar. Dessa upphovspersoner har inte ännu anslutit sig till Sanasto. Om du hittar ditt eget namn eller namnet på en upphovsperson som du representerar i förteckningen, lönar det sig att bli medlem i Sanasto.

Bläddra i förteckningen