Vuosikertomus 2018 on julkaistu

Sanastolle vuosi 2018 merkitsi isoja virstanpylväitä ja tiukkaa vaikuttamistyötä EU-lainsäädännön tasolla. Lue millainen oli Sanaston vuosi 2018 kokonaisuudessaan.

Ennätyksellinen asiakasmäärä ja yhteiskunnallista vaikuttamista

Sanaston asiakasmäärä kasvoi runsaasti vuoden 2018 aikana. Mukaan liittyi lähes 2 000 uutta kirjallisuuden tekijää, ja 10 000 tekijäasiakkaan raja meni rikki syyskuussa.

–  Tämä on Suomen kokoisessa maassa hieno saavutus! Se kertoo myös siitä, että tekijänoikeuksien puolustamiselle on tarvetta. Mitä suurempi joukko kirjallisuuden tekijöitä liittyy Sanastoon, sitä paremmin pystymme suorittamaan korvaukset juuri oikeille tekijöille, ja sitä vahvempi on äänemme, kun edistämme tekijöiden asemaa ja oikeuksia, kertoo Sanaston toiminnanjohtaja Anne Salomaa.

Tekijänoikeuksien puolustamiselle oli vuoden 2018 aikana myös todella tarvetta: Sanastossa tehtiin erityisesti töitä Euroopan unionissa vireillä olleen tekijänoikeusdirektiivin (DSM-direktiivi) artiklan 12 rajaamiseksi. Artikla 12 koskee kustantajan oikeutta vaatia osaa tietyistä jälkikäytön korvauksista.

– On vaatinut paljon työtä saada tekijöiden ääni kuuluviin ja huomioiduksi päätöksenteossa. Näyttää siltä, että me ja muut tekijöiden edustajat olemme onnistuneet työssämme, sillä artiklaa 12 ei anneta ainakaan jäsenmaita pakottavassa muodossa. Jos tekijänoikeusdirektiivi menee läpi, voimme olla ylpeitä artiklan 12 sanamuodosta. Tekijöiden oikeudet on turvattu siinä mahdollisimman hyvin ja se on iso saavutus pienestä Suomesta tulevalle järjestölle, pohtii Salomaa.

Aktiivista vaikuttamistyötä tehtiin myös Suomessa.

– Annoimme lausuntoja, teimme kannanottoja ja tapasimme päättäjiä tekijänoikeusasioissa. Tehtävänämme on monin eri tavoin huolehtia siitä, että lainsäätäjät ymmärtävät tekijänoikeuksien merkityksen kirjallisuuden tekijöille, jatkaa Salomaa.

Sanaston delegaatio kävi syksyllä tapaamassa sivistysvaliokuntaa eduskunnassa ja keskustelemassa kirjallisuuden tekijöille tärkeistä asioista. Vaikuttamistyö on iso osa Sanaston toimintaa. Kuva: Marissa Tammisalo.

Menestyksekkään vuoden taloudellisia tunnuslukuja

Tekijäasiakkaille näkyvin osa Sanaston työtä on tekijänoikeuskorvausten kerääminen ja tilittäminen ja etenkin teosten kirjastolainaamisesta maksettavat lainauskorvaukset.

Lainauskorvaukset maksetaan kirjastojen toimittamien lainaustilastojen mukaan: Vuoden 2017 lainoja koskien yleisten kirjastojen lainaustiedot kattoivat noin 75 prosenttia kaikista lainoista. Korkeakoulukirjastojen osalta otanta kattoi kaikki lainaustiedot. Sanasto kasvatti lainaustietojen otantaa vuoden 2018 aikana, ja kuluvan vuoden aikana on tarkoituksena saada lähes kaikki Suomen kirjastot mukaan lainaustietojen otantaan.

Sanasto keräsi vuoden aikana tekijänoikeuskorvauksia yli 12,5 miljoonaa euroa. Lainauskorvausta maksettiin edellisen vuoden tapaan 25 senttiä lainalta. Tekijänoikeuskorvauksia Sanasto tilitti vuoden aikana yhteensä noin 9,5 miljoonaa euroa. Sanaston asiakkaista korvauksia sai 84 %.
Lue lisää Sanaston vuoden 2018 tilityksistä.

Strategisia tavoitteita

Sanastossa jatkettiin vuoden aikana myös Lupakaupan ja asiakkuusjärjestelmän kehitystyötä. Lisäksi toteutimme EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimukset ja panostimme entistä selkeämpään asiakasviestintään sekä verkkosivujen ja some-kanavien entistä runsaampaan tarjontaan.

Tulevina vuosina työtä jatketaan Sanaston toimintastrategian 2018–2020 linjausten mukaisesti.

– Me Sanastossa haluamme kehittää luovan työn tekemisen edellytyksiä sekä mahdollistaa vakaamman toimeentulon kirjallisen luovan työn tekijöille. Tämä toteutuu tasapainoisen tekijänoikeuslainsäädännön kautta. Tasapainoinen laki on silloin, kun tekijänoikeudet toteutuvat teknologiasta riippumatta ja tekijänoikeuden poikkeusten ja rajoitusten sijaan suositaan sopimista, lupakäytäntöjä ja lisensointimahdollisuuksia. Lisäksi tarvitsemme tekoja myös kirjallisuuden käytön ja lukutaidon edistämiseksi, kertoo Sanaston puheenjohtaja Heikki Karjalainen.

Sanaston tavoitteena on yhteiskunta, jossa luovan työn tekijät saavat korvauksen työstään, hyvää lukutaitoa pidetään kansalaistaitona ja vahvaa tekijänoikeussuojaa arvostetaan kansallisena kilpailuetuna. Näitä tavoitteita Sanasto ajaa seuraavan vaalikauden aikana.

***

Lue millainen oli Sanaston vuosi 2018 kokonaisuudessaan.
Toukokuussa julkaisemme avoimuusraportin vuoden 2018 toiminnan ja talouden tunnusluvuista.