DSM-direktiivi etenee kahta linjaa rinnakkain – ajankohtainen tilanne

Kirjarivi

EU:n digitaalista sisämarkkinaa käsittelevän direktiiviehdotuksen (nk. DSM-direktiivin) käsittely etenee. Kirjallisuuden tekijöitä edustava Sanasto seuraa tiiviisti erityisesti kustantajien korvausoikeutta koskevan artikla 12:n käsittelyä. Voit lukea aikaisemmat uutisemme aiheesta täältä.

Kahta linjaa rinnakkain

DSM-direktiivin käsittely etenee tällä hetkellä kahta rinnakkaista linjaa. Euroopan parlamentissa on käynnissä valiokuntakäsittely, jossa eri valiokunnat antavat lausuntonsa direktiivistä. Direktiiviä käsittelevän päävaliokunnan eli oikeudellisten asioiden valiokunnan (JURI) odotetaan äänestävän direktiiviehdotuksesta vuoden 2018 alussa. Samaan aikaan Euroopan neuvosto eli  Euroopan unionin jäsenmaat käyvät keskenään neuvotteluja, joissa keskustellaan eri jäsenmaiden näkemyksistä ja kannoista. Parlamentin ja jäsenmaiden neuvotteluiden tuloksena syntyy kaksi versiota direktiiviehdotuksesta, ja näiden valmistuttua alkaa nk. trilogivaihe, jossa muovataan lopullinen ehdotus direktiivin eri artikloista.

Sanasto on nostanut koko syksyn ajan esille tekijöiden näkökulmaa sekä osaltaan pyrkinyt vaikuttamaan siihen, että kirjallisuuden tekijöiden oikeuksia ei heikennettäisi EU-lainsäädännön tasolla. Olemme muun muassa käyneet tapaamassa syksyn aikana europarlamentaarikkoja niin Strasbourgissa kuin Brysselissäkin. Lisäksi olemme osallistuneet asian käsittelyyn myös kotimaassa: Sanasto oli lokakuussa sivistysvaliokunnan kuultavana 12. artiklan tilanteesta. Voit lukea sivistysvaliokunnalle antamamme lausunnon täältä.

Sanasto vieraili Strasbourgissa

Sanaston seurue matkusti 14.–16.11.2017 Strasbourgiin  tapaamaan europarlamentaarikkoja ja puhumaan tekijänoikeuksista sekä etenkin artiklan 12 vaikutuksista kirjallisuuden tekijöiden tuloihin ja tulevaisuuteen. Matkalla oli mukana kollegoita myös Norjasta ja Italiasta.

Sanaston seurue Euroopan parlamentin pihalla: Linda Lappalainen, Mari Wallgren, Pajtim Statovci, Heikki Karjalainen, Jarkko Tontti ja Juha Itkonen. Sanaston lehdistötilaisuudessa puhuttiin yhteistyön voimasta ja kirjallisuuden merkityksestä.

 

Sanaston lehdistötilaisuudessa Strasbourgissa nostettiin esiin kirjallisuuden merkitys ja yhteistyön voima. Heidi Hautala avasi tilaisuuden ja kiitti Sanastoa aktiivisesta työstä koko Euroopan kirjallisuuden tekijöiden puolesta. Sanaston hallituksen jäsen, lakimies Mari Wallgren korosti kirjailijoiden roolia 100-vuotiaan Suomen identiteetin rakentamisessa ja muistutti, etteivät suomalaiset tekijät yksin vastusta artiklaa 12. Kirjailija Juha Itkonen puolestaan antoi puheessaan tunnustusta suomalaisille europarlamentaarikoille kaikkien kirjailijoiden puolesta. Paikalla olivat myös europarlamentaarikot Henna Virkkunen, Miapetra Kumpula-Natri, Liisa Jaakonsaari, Nils Torvalds ja Paavo Väyrynen sekä useita toimittajia.

Kirjallisuuden tekijöiden vetoomuksessa mukana jo 17 maata

Sanasto on ollut aktiivisesti mukana laajassa vetoomuksessa, jossa eurooppalaiset tekijät vaativat artiklan 12 poistamista. Vetoomus julkaistiin 11. lokakuuta 2017, ja se luovutettiin samana päivänä Brysselissä DSM-direktiivin raportoijalle, europarlamentaarikko Axel Vossille. Vetoomukseen on tähän mennessä liittynyt 39 tekijäjärjestöä yhteensä 17 Euroopan maasta.

Voit seurata vetoomuksen ajankohtaista tilannetta täällä.

Direktiivi koskettaa laajasti luovan alan tekijöitä

DSM-direktiivin yhteydessä on julkisuudessa keskusteltu myös muun muassa niin kutsutusta arvokuilusta (artikla 13) sekä lehtikustantajien korvausoikeudesta (artikla 11). Direktiivi koskettaa siis laajasti luovan alan tekijöitä: kirjallisuuden tekijöiden lisäksi mm. eurooppalaiset musiikintekijät sekä journalistit ovat pyrkineet aktiivisesti vaikuttamaan siihen, että tekijöiden ääni tulee kuulluksi direktiiviä käsiteltäessä.

Myös Sanasto on ottanut lausunnossaan kantaa artiklan 12 lisäksi myös muihin DSM-direktiivin artikloihin.

Arvokuilulla (eng. value gap) tarkoitetaan sitä, että verkossa toimivat alustapalvelut, kuten Facebook ja YouTube, hyödyntävät luovien sisältöjen arvoa ilman, että tekijät saavat siitä tuottoa. Arvokuilu syntyy, kun luovan työn arvo siirtyy alustapalvelulle tekijän sijaan. Verkkopalvelut tekevät sisällöillä liiketoimintaa, mutta eivät välttämättä maksa sisältöjen alkuperäisille tekijöille mitään. Eurooppalaiset luovan alan järjestöt ovat yhdessä antaneet lausunnon arvokuilusta lokakuussa.

Laaja joukko luovan alan järjestöjä on lähettänyt marraskuun lopussa Euroopan parlamentille ja neuvostolle vetoomuksen myös koskien DSM-direktiiviehdotuksen tekijänoikeuden poikkeuksia ja rajoituksia koskevia artikloja 3 (tiedonlouhinta), 4 (opetuksen havainnollistaminen), 5 (aineiston säilyttämistä koskevat artiklat) ja 6 yleiset säännökset).

Järjestöjen mukaan teosten käyttämiseen pitäisi löytää ratkaisuja tekijänoikeuden rajoittamisen sijasta oikeudenhaltijoiden kanssa sopimiseen perustuen oikeuksien lisensoinnin tai oikeuksien kollektiiviseen hallinnoinnin kautta. Tekijöiden ja oikeudenhaltijoiden etujen turvaamisen lisäksi sopimiseen perustuvilla ratkaisuilla on myös teosten käyttäjiä hyödyntäviä vaikutuksia, sillä näin voidaan paremmin räätälöidä lisenssit vastaamaan kunkin käyttäjän yksilöllisiä tarpeita. Sanasto on ottanut näihin tekijänoikeuden rajoittamista koskeviin komission ehdotuksiin kantaa myös aiemmin.

***

Sanasto seuraa tiiviisti direktiivin käsittelyä ja tiedottaa asiakkaitaan sen etenemisestä.

Lue lisää

Kaikki uutiset DSM-direktiivistä

Eurooppalaisten tekijäjärjestöjen yhteinen vetoomus

Sanaston lausunto sivistysvaliokunnalle 12. artiklasta

Juha Itkosen kolumni: Nappulana pelilaudalla