DSM-direktiivi etenee takkuisesti kohti seuraavaa vaihetta – ajankohtainen tilanne

Rivi kirjoja

Tekijänoikeudesta digitaalisilla sisämarkkinoilla annetun direktiiviehdotuksen (DSM-direktiivi) käsittely etenee sekä neuvostossa että parlamentissa. Kirjallisuuden tekijöitä edustava Sanasto seuraa tiiviisti erityisesti kustantajien korvausoikeutta koskevan artiklan 12 käsittelyä. Voit lukea aikaisemmat uutisemme aiheesta täältä.

Artikla 12 vie tekijänoikeuslainsäädäntöä väärään suuntaan

Syksystä 2017 alkaen Sanaston vaikuttamistyön painopisteenä on ollut tekijänoikeudesta digitaalisilla sisämarkkinoilla annettu direktiiviehdotus (DSM-direktiivi). Direktiiviehdotuksessa esitetään joitakin parannuksia luovan alan tekijöiden oikeuksiin, mutta samassa ehdotuksessa on myös erittäin ongelmallisia ja tekijänoikeuksia murentavia esityksiä.

Kirjallisuuden tekijöille kaikista haasteellisin on artikla 12, joka koskee kustantajille luotavaa uutta korvausoikeutta. Artikla 12 on tekijänoikeuden perusperiaatteiden vastainen ja heikentää sekä kirjallisuuden tekijöiden asemaa, oikeuksia että tuloja. Artiklan luoma kehityssuunta olisi myös EU-lainsäädännön kehittämisen kannalta täysin väärä. Sanaston suomeksi kirjoitetun lausunnon  artiklasta 12 löydät täältä. Viimeisin lausunto on luettavissa verkkosivuillamme englanniksi.

Direktiiviehdotuksen etenemisen historia löytyy englanniksi täältä.

Parlamentissa haetaan ratkaisua vaikeisiin säädösehdotuksiin

Hitaasti ja hankalasti edenneen DSM-direktiiviehdotuksen käsittely on loppusuoralla Euroopan unionin parlamentissa. Direktiiviehdotuksessa on yhä lukuisia kiistanalaisia artikloja eikä luvassa ole helppoja ratkaisuja. Kirjankustantajien uuden korvausoikeuden lisäksi on keskusteltu erityisesti niin kutsutusta arvokuilusta (artikla 13) sekä lehtikustantajien lähioikeudesta (artikla 11).

Parlamentin oikeudellisten asioiden valiokunnan eli JURIn jäsenet neuvottelevat parhaillaan artiklojen erilaisista kompromisseista. Kirjallisuuden tekijöille tärkeän artiklan 12 kirjoittaminen uuteen muotoon on erittäin hankalaa jo artiklan tekijänoikeuden peruslähtökohtien vastaisen luonteen vuoksi.

Tämänhetkisen aikataulun mukaan parlamentissa äänestetään direktiiviehdotuksen jatkosta heinäkuussa.

Myös lainauskorvaukset ovat yhä uhattuina

Samaan aikaan Euroopan unionin neuvostossa käydään neuvotteluja, joissa keskustellaan jäsenmaiden kannoista. Edellisen puheenjohtajamaan Viron kompromissiehdotuksessa syksyllä 2017 komission antamaa artiklaehdotusta laajennettiin koskemaan myös lainauskorvauksia.

Euroopan kirja-alan kattojärjestöt European Writers’ Council, Federation of European Publishers ja European Council of Literary Translators’ Associations reagoivat asiaan heti ja laativat syyskuussa 2017 yhdessä kannanoton, jossa he vastustavat lainauskorvausten ottamista artiklan 12 piiriin.

Bulgarian EU-puheenjohtajuuskausi alkoi tammikuussa 2018. Huolimatta kirja-alan järjestöjen yhteisestä tahtotilasta, lainauskorvausta koskeva maininta on edelleen artiklassa 12 ja johdantolauseessa 36 myös nykyisen puheenjohtajamaan huhtikuussa antamassa kompromissiehdotuksessa. Kompromissiehdotus ei ole toistaiseksi saanut hyväksyntää nk. Coreper-käsittelyssä eli Euroopan unionin jäsenvaltioiden hallitusten pysyvien edustajien komitean käsittelyssä. Neuvotteluratkaisua haetaan tulevien viikkojen aikana.*

(*Päivitys 25.5.2018: Coreper-käsittelyssä on saatu jäsenmaiden välille yhteisymmärrys. Lainauskorvaukset mainitaan edelleen artiklassa 12.)

Parlamentti- ja neuvostokäsittelyn jälkeen alkaa niin kutsuttu trilogivaihe, jossa komission, parlamentin ja EU:n puheenjohtajamaan edustajat neuvottelevat direktiivin eri artiklojen lopullisista sanamuodoista.

Vetoomus kaikkien eurooppalaisten kirjailijoiden puolesta

Sanasto aloitti Euroopan laajuisen vetoomuskampanjan artiklan 12 poistamiseksi syksyllä 2017, kun komission antamaa artiklaa oli parlamentissa esitetty muutettavaksi jäsenmaita pakottavaan muotoon. Vetoomukseen listattiin artiklan 12 oikeudelliset, periaatteelliset ja käytännölliset ongelmat ja vaadittiin artiklan poistamista. Tähän mennessä vetoomuksen on allekirjoittanut 44 tekijöitä edustavaa järjestöä 20 maasta.

Voit seurata vetoomuksen ajankohtaista tilannetta täällä.

Vetoomuksen julkistamisen jälkeen sekä Sanasto että muut allekirjoittaneet järjestöt ovat saaneet ratkaisevasti lisätietoa artiklan 12 ongelmallisista seurauksista eurooppalaisille kirjallisuuden tekijöille. Artikla 12 tarkottaisi tulonsiirtoa tekijöiltä kustantajille ja huomattavaa heikennystä tekijöiden oikeuksiin. Terminologisen epäselvyyden ja käytännön ongelmien laajuus ovat tarkentuneet käsittelyn edetessä. Sanaston ja vetoomuksen allekirjoittaneiden järjestöjen mielestä artikla 12 pitäisi poistaa direktiivistä.

Artiklan 12 toteuttamista ja kustantajien korvausoikeuden ehtojen laajentamista ajaa kuitenkin eri intressiryhmien laaja rintama, jonka vaikuttamisvoimaan verrattuna yksittäisillä eurooppalaisilla tekijäjärjestöillä on hyvin vähäiset resurssit.

Sanastossa olemme tehneet töitä erityisesti sen puolesta, että päätöksen tekevät europarlamentaarikot ja jäsenmaiden neuvottelijat sekä jäsenmaissa kirjallisuuden tekijöiden asioita ajavat järjestöt ovat tietoisia artiklan 12 todellisista vaikutuksista. Lukuisten kannanottojen sekä kotimaisen ja Euroopan laajuisen vaikuttamistyön lisäksi olemme tehneet useita matkoja sekä Brysseliin että Strasbourgiin ja tavanneet keskeisimmät direktiivin parissa työskentelevät europarlamentaarikot.

Jatkamme työtämme sen puolesta, että tekijänoikeudet ja tekijöiden etu huomioitaisiin sekä Euroopan parlamentin äänestyksessä että jäsenmaiden neuvotteluissa. Tavoitteenamme on edistää mahdollisimman tasapainoisen ja oikeudenmukaisen tekijänoikeusjärjestelmän kehittämistä.

***
Sanasto seuraa tiiviisti direktiivin käsittelyä ja tiedottaa asiakkaitaan sen etenemisestä.