Sanaston joulukuun 2022 tilitys lukuina

Euromerkki / Sanaston tilitykset

Sanasto tilitti joulukuun 2022 tilityksessä tekijänoikeuskorvauksia yli 8,6 miljoonaa euroa yhteensä 12 029:lle kirjallisuuden tekijälle ja tekijän edunsaajalle. Maksut näkyvät tileillä keskiviikkona 7.12.2022.

Tilityksen avainluvut:

 • Tekijänoikeuskorvauksia tilitettiin yhteensä 8 674 958 euroa
 • Lainauskorvauksen osuus joulukuun tilityksestä oli 8 634 346 euroa
 • Yli 1 000 euroa lainauskorvausta tilitettiin 1 583 tekijälle
 • Sanastoon rekisteröityneistä tekijöistä 75,81 % sai korvauksia joulukuun tilityksessä
 • Lainauskorvauksesta 4,65 % maksettiin edesmenneiden tekijöiden oikeudenomistajille
 • Vuoden 2021 lainoista tekijöille maksettujen lainauskorvausten keskiarvo oli 700,99 euroa ja mediaani 136,98 euroa

Lainauskorvausta maksetaan teosten kirjastolainoista

Lainauskorvaus on tekijänoikeuskorvaus, jota maksetaan teosten kirjastolainaamisesta. Se on korvaus teosten ilmaisesta käyttämisestä ja siitä tekijälle aiheutuvasta tulonmenetyksestä. Lainauskorvausta maksetaan teoksista, joilla on ISBN-tunnus ja jotka ovat fyysisinä teoskappaleina lainattavissa yleisissä kirjastoissa tai korkeakoulukirjastoissa Suomessa.

Korvaus jaetaan tekijöille kirjastojen tilastoimien lainamäärien mukaan. Lainauskorvaus maksetaan edellisen vuoden lainojen perusteella, joten nyt lainauskorvausta maksetaan ensimmäistä kertaa vuoden 2021 kirjastolainoista. Lainakohtainen korvaus on vuoden 2021 lainojen osalta 31 senttiä ja tekijä voi saada korvausta yhdeltä lainausvuodelta enintään 30 000 euroa.

Lainauskorvaus, kuten muutkin tekijänoikeuskorvaukset, ovat saajalleen veronalaista tuloa. Joulukuun 2022 tilityksessä Sanaston asiakkaat maksoivat ennakonpidätyksiä 2 011 903 euroa.

Maksetut lainauskorvaukset joulukuun 2022 tilityksessä

Valtion budjetista tuleva vuoden 2022 lainauskorvausmääräraha on 14,2 miljoonaa euroa (netto). Määrärahasta Sanaston kautta tekstintekijöille tilitettäväksi tulee yli 84 prosenttia, Kopiosto maksaa korvaukset kuvantekijöille ja Teosto musiikintekijöille. Koko määrärahaa ei tilitetä heti, vaan osa summasta siirretään odottamaan myöhemmin rekisteröityviä tekijöitä.

Eri vuosien lainauskorvausmäärärahaa tilitetään takautuvasti niille tekijöille, jotka ovat rekisteröityneet Sanaston asiakkaiksi vasta nyt, tai teoksista, jotka tekijät ovat vasta nyt päivittäneet teosluetteloonsa, jonka perusteella korvauksia maksetaan. Lainauskorvauksia voi saada takautuvasti kolmelta aiemmalta vuodelta.

Tilityksessä maksettiin lainauskorvausta eri vuosien määrärahasta seuraavasti:

2022 lainauskorvausmäärärahaa 8 502 478,41 € (31,0 snt/laina)
2021 lainauskorvausmäärärahaa 55 846,41 € (32,0 snt/laina)
2020 lainauskorvausmäärärahaa 41 798,61 € (26,0 snt/laina)
2019 lainauskorvausmäärärahaa 34 223,01 € (26,0 snt/laina)

Yhteensä 8 634 346,44 €

Lainauskorvaukset vanhenevat kolmen vuoden kuluttua niiden keräämisvuoden päättymisestä, jos niitä ei saada tilitettyä tekijälle, jolle ne kuuluisivat. Jakamattomat korvaukset jaetaan lisätilityksinä niille Sanaston asiakkaille, joilla on lainoja kyseiseltä vuodelta. Lisätilitykset Sanasto maksaa vuoden toisessa tilityksessä kesäkuussa.

Yhdestä lainasta maksettava korvaus vaihtelee teoslajin ja tekijöiden määrän mukaan

 • Esimerkiksi romaaneista ja tietokirjallisuudesta tekstintekijä saa täyden korvauksen = 31 senttiä/laina.*
 • Jos teoksella on useita kirjoittajia, lainauskorvaus jaetaan tasan tekijöiden kesken.
 • Kääntäjä saa 50 % teoskohtaisesta korvauksesta = 15,5 senttiä/laina.**
 • Jos teoksella on useita kääntäjiä, puolikas korvauksesta jaetaan tasan kääntäjien kesken.
 • Paljon kuvia sisältävien teosten osalta teoskohtainen korvaus on pienempi, sillä kuvantekijät saavat lainauskorvausta Kopiostosta.
 • Satukirjan kirjoittaja saa 73 % täydestä korvauksesta = 22,63 senttiä/laina
 • Kuvakirjan kirjoittaja saa 41 % täydestä korvauksesta = 12,71 senttiä/laina
 • Sarjakuvateoksen kirjoittaja saa 37,7 % täydestä korvauksesta = 11,69 senttiä/laina

Muut joulukuun tilityksessä maksetut korvaukset

Lainauskorvauksen lisäksi tilitimme joulukuussa muita tekijänoikeuskorvauksia seuraavasti:

Radio- ja tv-käyttökorvaukset 10 389 €
Esityskorvaukset 2 613 €
Julkaisukorvaukset 23 406 €
Celia-omakirjalainat 4 108 €
Kirjasto-, arkisto- ja museokorvaus (KAM) 96 €

Lue lisää tilittämistämme korvauslajeista.

Hallinnointikulut

Sanaston keräämistä korvauksista pidätetään kulupidätys, jonka suuruudesta päättää vuosittain Sanaston hallitus. Pidätetyt varat käytetään täysimääräisesti Sanaston toiminnan kulujen kattamiseen.

Vuonna 2022 Sanaston kulupidätys on lainauskorvauksen osalta 10,03 % ja muiden tekijänoikeuskorvausten osalta 9 %.