Sanastos decemberutbetalning 2022 i siffror

Euromerkki / Sanaston tilitykset

I december månads utbetalning betalade Sanasto ut upphovsrättsersättningar till 12 029 litterära upphovspersoner för sammanlagt 8,6 miljoner euro. Betalningarna syns på kontot onsdagen den 7 december 2022.

Nyckeltal

 • Största delen av de utbetalda ersättningarna var utlåningsersättningar, som i december betalades ut till ett belopp av sammanlagt 8 634 346,44 miljoner euro.
 • Av våra kunder fick 75,81 % en utbetalning av Sanasto i december.
 • Av utlåningsersättningarna betalades 4,65 % till rättsinnehavare av avlidna upphovspersoner.
 • Medeltalet för utlåningsersättningarna 2021 var 700,99 euro och medianen 136,98 euro.
 • Utlåningsersättningen, såsom även andra upphovsrättsersättningar, är skattepliktig inkomst för mottagaren. För december månads utbetalning betalade Sanastos kunder förskottsinnehållningar på 2 011 903,29 miljoner euro.

Utlåningsersättningen är en upphovsrättsersättning för bibliotekslån

Utlåningsersättningen är en upphovsrättsersättning som betalas ut för bibliotekslån av verk. Den är en ersättning för att verk används gratis och för den inkomstförlust som detta orsakar upphovspersonen.

Utlåningsersättningen betalas ut för verk som har en ISBN-kod och som kan som fysiska exemplar av verk lånas på allmänna bibliotek eller högskolebibliotek i Finland. Ersättningen delas ut till upphovspersoner enligt de lånesiffror som biblioteken statistikfört. Utlåningsersättningen betalas på basis av föregående års lån. Nu betalades alltså ersättningen på basis av lånen 2021. Dessutom betalades det ersättningar retroaktivt för de tre föregående åren. En upphovspersons ersättning för ett år kan uppgå till högst 30 000 euro.

Ersättningen för ett lån varierar enligt verkets slag och antalet upphovspersoner:

 • Till exempel för romaner och faktaböcker får textförfattare full ersättning = 31 cent/lån.*
 • Om ett verk har flera författare, delas ersättningen jämnt ut mellan författarna.
 • En översättare får 50 % av ersättningen per verk = 15,5 cent/lån.**
 • Om det finns flera översättare, delas hälften av ersättningen jämnt ut mellan översättarna.
 • Om ett verk innehåller massor med bilder, är ersättningen lägre, eftersom illustratörer får utlåningsersättning från Kopiosto.
 • En författare av en sagobok får 73 % av den fulla ersättningen = 22,63 cent/lån
 • En författare av en bilderbok får 41 % av den fulla ersättningen = 12,71 cent/lån
 • En författare av en seriebok får 37,7 % av den fulla ersättningen = 11,69 cent/lån

Utlåningsersättningarna i decemberutbetalningen 2022

Utlånginsersättningsanslaget 2022 från statens budget är 14,2 miljoner euro (netto). Litet över 84 % av detta belopp betalas till textförfattare via Sanasto. Hela anslaget betalas inte genast utan en del lämnas kvar och väntar på upphovspersoner som registrerar sig senare.

Utlåningsersättningsanslaget för olika år betalas retroaktivt ut till sådana upphovspersoner som först nu blivit kunder hos Sanasto eller för verk vars upphovspersoner först nu har lagt dem till sin verkförteckning, som utbetalningen av ersättningar baserar sig på. De får ersättningar retroaktivt för de tre föregående åren.

I utbetalningen betalades utlåningsersättning från olika års anslag enligt följande:

Utlåningsersättningsanslaget 2022: 8 502 478,41 € (31,0 cent/lån)
Utlåningsersättningsanslaget 2021: 55 846,41 € (32,0 cent/lån)
Utlåningsersättningsanslaget 2020: 41 798,61 € (26,0 cent/lån)
Utlåningsersättningsanslaget 2019: 34 223,01 € (26,0 cent/lån)

Sammanlagt 8 634 346,44 €

Utlåningsersättningar slutar att gälla tre år efter slutet av året för deras insamlande, ifall de inte kan betalas ut till den upphovsperson som de hör till. De ersättningar som inte har delats ut betalas som tilläggsbetalningar till de Sanasto-kunder vars verk har lånats ut under året i fråga. Tilläggsbetalningarna betalar Sanasto ut i årets andra utbetalning.

Andra ersättningar

Utöver utlåningsersättningar betalade vi även ut andra ersättningar i december:

Radio- och tv-användningsersättningar 10 389 €
Ersättningar för framförande 2 613 €
Ersättningar för publicering 23 406 €
Celia-egenbokslån 4 108 €
Biblioteks-, arkiv- och museiersättning 96 €

Mera information om alla ersättningar som vi betalade ut hittar du här.

Förvaltningsutgifter

Av de ersättningar som Sanasto samlat in tas ut ett belopp för utgifter, om vars storlek Sanastos styrelse beslutar årligen. Dessa medel används till fullo för att täcka kostnaderna för Sanastos verksamhet.

År 2022 tog Sanasto ut 10,03 % av utlåningsersättningarna och 9 % av de övriga upphovsrättsersättningarna för förvaltningen.