Sanaston joulukuun 2020 tilitys lukuina

Euron kuvake

Sanasto tilitti joulukuun 2020 tilityksessä tekijänoikeuskorvauksia yli 8,5 miljoonaa euroa yhteensä 10 629:lle kirjallisuuden tekijälle ja tekijän edunsaajalle. Maksut näkyvät tileillä tiistaina 1.12.2020.


Tilityksen avainluvut:

 • Tekijänoikeuskorvauksia tilitettiin yhteensä 8 551 962,55 euroa
 • Lainauskorvauksen osuus joulukuun tilityksestä oli 8 483 536,58 euroa
 • Yli 1 000 € lainauskorvausta tilitettiin 1538 tekijälle
 • Sanastoon rekisteröityneistä tekijöistä 80,56 % sai korvauksia joulukuun tilityksessä
 • Lainauskorvauksesta 4,41 % maksettiin edesmenneiden tekijöiden oikeudenomistajille
 • Vuoden 2019 lainoista tekijöille maksettujen lainauskorvausten keskiarvo oli 757,82 euroa ja mediaani 160,15 euroa

Lainauskorvausta maksetaan teosten kirjastolainoista

Lainauskorvaus on tekijänoikeuskorvaus, jota maksetaan teosten kirjastolainaamisesta. Se on korvaus teosten ilmaisesta käyttämisestä ja siitä tekijälle aiheutuvasta tulonmenetyksestä. Lainauskorvausta maksetaan teoksista, joilla on ISBN-tunnus ja jotka ovat fyysisinä teoskappaleina lainattavissa yleisissä kirjastoissa tai korkeakoulukirjastoissa Suomessa.

Korvaus jaetaan tekijöille kirjastojen tilastoimien lainamäärien mukaan. Lainauskorvaus maksetaan edellisen vuoden lainojen perusteella. Nyt korvauksia maksettiin siis vuoden 2019 lainojen perusteella. Lainauskorvausta maksettiin 26 senttiä per laina. Tekijä voi saada korvausta yhdeltä lainausvuodelta enintään 30 000 euroa.

Lainauskorvaus, kuten muutkin tekijänoikeuskorvaukset, ovat saajalleen veronalaista tuloa. Joulukuun 2020 tilityksessä Sanaston asiakkaat maksoivat ennakonpidätyksiä 2 159 888,27 euroa.

Yhdestä lainasta maksettava korvaus vaihtelee teoslajin ja tekijöiden määrän mukaan

 • Esimerkiksi romaaneista ja tietokirjallisuudesta tekstintekijä saa täyden korvauksen = 26 senttiä/laina.
 • Jos teoksella on useita kirjoittajia, lainauskorvaus jaetaan tasan tekijöiden kesken.
 • Kääntäjä saa 50 % teoskohtaisesta korvauksesta = 13 senttiä/laina
 • Jos teoksella on useita kääntäjiä, puolikas korvauksesta jaetaan tasan kääntäjien kesken.
 • Paljon kuvia sisältävien teosten osalta teoskohtainen korvaus on pienempi, sillä kuvantekijät saavat lainauskorvausta Kopiostosta.
 • Satukirjan kirjoittaja saa 73 % täydestä korvauksesta = 19 senttiä/laina
 • Kuvakirjan kirjoittaja saa 41 % täydestä korvauksesta = 10,7 senttiä/laina
 • Sarjakuvateoksen kirjoittaja saa 37,7 % täydestä korvauksesta = 9,8 senttiä/laina

Maksetut lainauskorvaukset joulukuun 2020 tilityksessä

Valtion budjetista tuleva vuoden 2020 lainauskorvausmääräraha on
14,2 miljoonaa euroa (netto). Määrärahasta Sanaston kautta tekstintekijöille tilitettäväksi tulee yli 84 prosenttia. Koko määrärahaa ei tilitetä heti, vaan osa summasta siirretään odottamaan myöhemmin rekisteröityviä tekijöitä.

Eri vuosien lainauskorvausmäärärahaa tilitetään takautuvasti niille tekijöille, jotka ovat rekisteröityneet Sanaston asiakkaiksi vasta nyt, tai teoksista, jotka tekijät ovat vasta nyt päivittäneet teosluetteloonsa, jonka perusteella korvauksia maksetaan. Lainauskorvauksia voi saada takautuvasti kolmelta aiemmalta vuodelta.

Tilityksessä maksettiin lainauskorvausta eri vuosien määrärahasta seuraavasti:

2020 lainauskorvausmäärärahaa 8 046 524,44 (26,0 snt/laina)
2019 lainauskorvausmäärärahaa 175 461,22  (26,0 snt/laina)
2018 lainauskorvausmäärärahaa 144 929,55 € (25,0 snt/laina)
2017 lainauskorvausmäärärahaa 116 621,37 € (25,0 snt/laina)

Yhteensä 8 483 536,58

Lainauskorvaukset vanhenevat kolmen vuoden kuluttua niiden keräämisvuoden päättymisestä, jos niitä ei saada tilitettyä tekijälle, jolle ne kuuluisivat. Jakamattomat korvaukset jaetaan lisätilityksinä niille Sanaston asiakkaille, joilla on lainoja kyseiseltä vuodelta. Lisätilitykset Sanasto maksaa vuoden toisessa tilityksessä kesäkuussa.

Muut joulukuun tilityksessä maksetut korvaukset

Lainauskorvauksen lisäksi tilitimme joulukuussa muita tekijänoikeuskorvauksia seuraavasti:

Radio- ja tv-käyttökorvaukset 22 309,16
Radio- ja tv-arkistokorvaukset 333,33
Esityskorvaukset 1 938,92
Julkaisukorvaukset 25 138,64
Celia-omakirjalainat 10 601,40
Celia-oppikirjakorvaukset 188,78
Kirjasto-, arkisto- ja museokorvaus (KAM) 7 915,74

Lue lisää tilittämistämme korvauslajeista.

Hallinnointikulut

Sanaston keräämistä korvauksista pidätetään kulupidätys, jonka suuruudesta päättää vuosittain Sanaston hallitus. Pidätetyt varat käytetään täysimääräisesti Sanaston toiminnan kulujen kattamiseen. Sanaston kulupidätysprosentti on Suomen tekijänoikeusjärjestöjen alhaisin.

Vuonna 2020 Sanaston kulupidätys on lainauskorvauksen osalta 7,10 % ja muiden tekijänoikeuskorvausten osalta 9 %. Lainauskorvauksen muita korvauksia pienempi kulupidätys perustuu siihen, että korvauslaji muodostaa suurimman osan Sanaston keräämistä korvauksista.