Sanastos decemberutbetalning 2020 i siffror

Euron kuvake

I december månads utbetalning betalade Sanasto ut upphovsrättsersättningar till 10 629 litterära upphovspersoner för sammanlagt 8 551 962,55 euro. Betalningarna syns på kontot tisdagen den 1 december 2020.

Nyckeltal

 • Största delen av de utbetalda ersättningarna var utlåningsersättningar, som i december betalades ut till ett belopp av sammanlagt 8 483 536,58 miljoner euro.
 • Av våra kunder fick 80,56 % en utbetalning av Sanasto i december.
 • Av utlåningsersättningarna betalades 4,41 % till rättsinnehavare av avlidna upphovspersoner.
 • Medeltalet för utlåningsersättningarna 2019 var 757,82 euro och medianen 160,15 euro.
 • Utlåningsersättningen, såsom även andra upphovsrättsersättningar, är skattepliktig inkomst för mottagaren. För december månads utbetalning betalade Sanastos kunder förskottsinnehållningar på 2 159 888,27 miljoner euro.

Utlåningsersättningen är en upphovsrättsersättning för bibliotekslån

Utlåningsersättningen är en upphovsrättsersättning som betalas ut för bibliotekslån av verk. Den är en ersättning för att verk används gratis och för den inkomstförlust som detta orsakar upphovspersonen.

Utlåningsersättningen betalas ut för verk som har en ISBN-kod och som kan som fysiska exemplar av verk lånas på allmänna bibliotek eller högskolebibliotek i Finland. Ersättningen delas ut till upphovspersoner enligt de lånesiffror som biblioteken statistikfört. Utlåningsersättningen betalas på basis av föregående års lån. Nu betalades alltså ersättningen på basis av lånen 2019. Dessutom betalades det ersättningar retroaktivt för de tre föregående åren. En upphovspersons ersättning för ett år kan uppgå till högst 30 000 euro.

Ersättningen för ett lån varierar enligt verkets slag och antalet upphovspersoner:

 • Till exempel för romaner och faktaböcker får textförfattare full ersättning = 26 cent/lån.
 • Om ett verk har flera författare, delas ersättningen jämnt ut mellan författarna.
 • En översättare får 50 % av ersättningen per verk = 13 cent/lån
 • Om det finns flera översättare, delas hälften av ersättningen jämnt ut mellan översättarna.
 • Om ett verk innehåller massor med bilder, är ersättningen lägre, eftersom illustratörer får utlåningsersättning från Kopiosto.
 • En författare av en sagobok får 73 % av den fulla ersättningen = 19 cent/lån
 • En författare av en bilderbok får 41 % av den fulla ersättningen = 10,7 cent/lån
 • En författare av en seriebok får 37,7 % av den fulla ersättningen = 9,8 cent/lån

Utlåningsersättningarna i decemberutbetalningen 2020

Utlånginsersättningsanslaget 2020 från statens budget är 14,2 miljoner euro (netto). Litet över 84 % av detta belopp betalas till textförfattare via Sanasto. Hela anslaget betalas inte genast utan en del lämnas kvar och väntar på upphovspersoner som registrerar sig senare.

Utlåningsersättningsanslaget för olika år betalas retroaktivt ut till sådana upphovspersoner som först nu blivit kunder hos Sanasto eller för verk vars upphovspersoner först nu har lagt dem till sin verkförteckning, som utbetalningen av ersättningar baserar sig på. De får ersättningar retroaktivt för de tre föregående åren.

I utbetalningen betalades utlåningsersättning från olika års anslag enligt följande:

Utlåningsersättningsanslaget 2020: 8 046 524,44 (26,0 cent/lån)
Utlåningsersättningsanslaget 2019: 175 461,22 (26,0 cent/lån)
Utlåningsersättningsanslaget 2018: 144 929,55 (25,0 cent/lån)
Utlåningsersättningsanslaget 2017: 116 621,37 (25,0 cent/lån)

Sammanlagt 8 483 536,58

Utlåningsersättningar slutar att gälla tre år efter slutet av året för deras insamlande, ifall de inte kan betalas ut till den upphovsperson som de hör till. De ersättningar som inte har delats ut betalas som tilläggsbetalningar till de Sanasto-kunder vars verk har lånats ut under året i fråga. Tilläggsbetalningarna betalar Sanasto ut i årets andra utbetalning.

Andra ersättningar

Utöver utlåningsersättningar betalade vi även ut andra ersättningar i december:

Radio- och tv-användningsersättningar 22 309,16
Radio- och tv-arkivsersättningar 333,33
Ersättningar för framförande 1 938,92
Ersättningar för publicering 25 138,64
Celia-egenbokslån 10 601,40
Celias läromedelsersättningar 188,78
Biblioteks-, arkiv- och museiersättning 7 915,74

Mera information om alla ersättningar som vi betalade ut hittar du här.

Förvaltningsutgifter

Av de ersättningar som Sanasto samlat in tas ut ett belopp för utgifter, om vars storlek Sanastos styrelse beslutar årligen. Dessa medel används till fullo för att täcka kostnaderna för Sanastos verksamhet. Sanastos utgiftsprocent är den lägsta bland de finländska upphovsrättsorganisationerna.

År 2020 tog Sanasto ut 8,33 % av utlåningsersättningarna och 9 % av de övriga upphovsrättsersättningarna för förvaltningen. Det att förvaltningsersättningen är lägre för utlåningsersättningar än för andra ersättningstyper beror på att ersättningen utgör största delen av de ersättningar som Sanasto samlar in.