Joulukuun tilityksessä tekijöille 8,9 miljoonaa euroa tekijänoikeuskorvauksia

Euromerkki / Sanaston tilitykset

Sanasto tilitti joulukuun 2023 tilityksessä tekijänoikeuskorvauksia yli 8,9 miljoonaa euroa yhteensä 12 365:lle kirjallisuuden tekijälle ja tekijän edunsaajalle. Maksut näkyvät tileillä maanantaina 4.12.2023. Tilityksiä saaneille on toimitettu tilityslaskelma OmaSanastoon.

Tilityksen avainluvut:

 • Tekijänoikeuskorvauksia tilitettiin yhteensä 8 929 457 euroa
 • Lainauskorvauksen osuus joulukuun tilityksestä oli 8 676 072 euroa
 • E-lainauskorvauksen osuus joulukuun tilityksestä oli 198 536 euroa
 • Yli 1 000 euroa lainauskorvausta (fyysiset lainat) tilitettiin 1 471 tekijälle
 • E-lainauskorvausta maksettiin yhteensä 2 534 tekijälle ja edesmenneen tekijän edunsaajalle
 • Sanastoon rekisteröityneistä tekijöistä 73 % sai korvauksia joulukuun tilityksessä
 • Lainauskorvauksesta 4,7 % maksettiin edesmenneiden tekijöiden oikeudenomistajille
 • Vuoden 2022 fyysisistä lainoista tekijöille maksettujen lainauskorvausten keskiarvo oli 677 euroa ja mediaani 119 euroa
 • Vuoden 2022 e-lainoista tekijöille maksettujen lainauskorvausten keskiarvo oli 78 euroa ja mediaani 11 euroa.

Lainauskorvausta maksetaan teosten kirjastolainoista

Lainauskorvaus on tekijänoikeuskorvaus, jota maksetaan teosten kirjastolainaamisesta. Se on korvaus teosten ilmaisesta käyttämisestä ja siitä tekijälle aiheutuvasta tulonmenetyksestä.

Lainauskorvausta maksetaan teoksista, joilla on ISBN-tunnus. Korvausta maksetaan Suomessa yleisten kirjastojen ja korkeakoulukirjastojen lainoista. Korvausta saa sekä fyysisistä lainoista että e-lainoista, mutta korkeakoulukirjastojen e-lainoista ei toistaiseksi saa korvausta.

Korvaus jaetaan tekijöille kirjastojen tilastoimien lainamäärien mukaan. Lainauskorvaus maksetaan edellisen vuoden lainojen perusteella, joten nyt lainauskorvausta maksetaan ensimmäistä kertaa vuoden 2022 kirjastolainoista. Lainakohtainen korvaus on vuoden 2022 lainojen osalta 31 senttiä ja tekijä voi saada korvausta yhdeltä lainausvuodelta enintään 32 000 euroa. E-lainoista tekijä voi saada 15 000 euroa yhdeltä lainausvuodelta.

Lainauskorvaus, kuten muutkin tekijänoikeuskorvaukset, ovat saajalleen veronalaista tuloa. Joulukuun 2023 tilityksessä Sanaston asiakkaat maksoivat ennakonpidätyksiä 2 158 154 euroa.

Maksetut lainauskorvaukset joulukuun 2023 tilityksessä

Valtion budjetista tuleva vuoden 2023 lainauskorvausmääräraha on 14,2 miljoonaa euroa (netto). Määrärahasta Sanaston kautta tekstintekijöille tilitettäväksi tulee yli 84 prosenttia, Kopiosto maksaa korvaukset kuvantekijöille ja Teosto musiikintekijöille. Koko määrärahaa ei tilitetä heti, vaan osa summasta siirretään odottamaan myöhemmin rekisteröityviä tekijöitä.

Eri vuosien lainauskorvausmäärärahaa tilitetään takautuvasti niille tekijöille, jotka ovat rekisteröityneet Sanaston asiakkaiksi vasta nyt, tai teoksista, jotka tekijät ovat vasta nyt päivittäneet teosluetteloonsa, jonka perusteella korvauksia maksetaan. Lainauskorvauksia voi saada takautuvasti kolmelta aiemmalta vuodelta.

Tilityksessä maksettiin lainauskorvausta eri vuosien määrärahasta seuraavasti:

2023 lainauskorvausmäärärahaa 8 369 331 € (31,0 snt/laina)
2022 lainauskorvausmäärärahaa 136 913 € (31,0 snt/laina)
2021 lainauskorvausmäärärahaa 93 908 € (32,0 snt/laina)
2020 lainauskorvausmäärärahaa 75 920 € (26,0 snt/laina)

Yhteensä 8 676 072 €

Lainauskorvaukset vanhenevat kolmen vuoden kuluttua niiden keräämisvuoden päättymisestä, jos niitä ei saada tilitettyä tekijälle, jolle ne kuuluisivat. Jakamattomat korvaukset jaetaan lisätilityksinä niille Sanaston asiakkaille, joilla on lainoja kyseiseltä vuodelta. Lisätilitykset Sanasto maksaa vuoden 2024 toisessa tilityksessä keväällä.

Yhdestä lainasta maksettava korvaus vaihtelee teoslajin ja tekijöiden määrän mukaan

 • Esimerkiksi romaaneista ja tietokirjallisuudesta tekstintekijä saa täyden korvauksen = 31 senttiä/laina.*
 • Jos teoksella on useita kirjoittajia, lainauskorvaus jaetaan tasan tekijöiden kesken.
 • Kääntäjä saa 50 % teoskohtaisesta korvauksesta = 15,5 senttiä/laina.**
 • Jos teoksella on useita kääntäjiä, puolikas korvauksesta jaetaan tasan kääntäjien kesken.
 • Paljon kuvia sisältävien teosten osalta teoskohtainen korvaus on pienempi, sillä kuvantekijät saavat lainauskorvausta Kopiostosta.
 • Satukirjan kirjoittaja saa 73 % täydestä korvauksesta = 22,63 senttiä/laina
 • Kuvakirjan kirjoittaja saa 41 % täydestä korvauksesta = 12,71 senttiä/laina
 • Sarjakuvateoksen kirjoittaja saa 37,7 % täydestä korvauksesta = 11,69 senttiä/laina

Hallinnointikulut

Sanaston keräämistä korvauksista pidätetään kulupidätys, jonka suuruudesta päättää vuosittain Sanaston hallitus. Pidätetyt varat käytetään täysimääräisesti Sanaston toiminnan kulujen kattamiseen.

Vuonna 2022 Sanaston kulupidätys oli lainauskorvausten osalta 11,1 % ja muiden tekijänoikeuskorvausten osalta 9 %.

E-lainauskorvausten jakautuminen joulukuussa 2023

Alle 10 €: 1 227 tekijää (48,4 %)
10–49,99 €: 625 tekijää (24,7 %)
50–99,99 €: 246 tekijää (9,7 %)
100–499,99 €: 365 tekijää (14,4 %)
500–999,99 €: 42 tekijää (1,7 %)
1 000–4 999,99 €: 27 tekijää (1,1 %)
5 000–: 2 tekijää (0,1 %)

Korvauksia yhteensä 2 534 tekijälle.

Muut joulukuun tilityksessä maksetut korvaukset

Lainauskorvauksen lisäksi tilitimme joulukuussa muita tekijänoikeuskorvauksia seuraavasti:

Radio- ja tv-käyttökorvaukset 13 526 €
Esityskorvaukset 3 340 €
Julkaisukorvaukset 31 794 €
Celia-omakirjalainat 6 168 €
Kirjasto-, arkisto- ja museokorvaus (KAM) 20 €

Lue lisää tilittämistämme korvauslajeista.