Användningslicenser: Sanasto hjälper till när dina verk används

Som upphovsperson har du rätt att bestämma över användningen av dina verk, t.ex. deras offentliga framförande och publicering. När du är vår kund, ger du Sanasto fullmakten att övervaka och förvalta dina upphovsrättigheter inom vårt verksamhetsområde. Vi kan bevilja en användningslicens på dina vägnar, när någon ber att en dikt eller ett textstycke som du skrivit och som publicerats tidigare ska

  • framföras offentligt, till exempel läsas på en publiktillställning
  • användas i evenemangsmaterial av olika slag
  • publiceras som en del av ett nytt verk, t.ex. lärobok i modersmålet
  • användas i radio eller television
  • visas som en del av en utställning.

Typiska användarkunder är till exempel arrangörer av olika tillställningar, förläggare och Rundradion. Sanasto beviljar inga licenser åt politiskt bundna organisationer utan upphovspersonens separata samtycke. Sanasto beviljar licenser bara för användningen av enskilda dikter och textstycken, inte för ny publicering av hela verk eller verkhelheter såsom romaner. Sanasto beviljar inte heller licenser för omvandling av ett verk till en annan konstgren, t.ex. komposition eller film.

Varför ska jag hänvisa den som ber om tillstånd till Sanasto?

Många upphovspersoner anser att det är behändigt att Sanasto har en klar prislista för olika användningssituationer, och upphovspersonen behöver inte själv underhandla om ett pris för användningen av sina verk, skriva ett avtal om användningen, ta hand om faktureringen eller kolla att betalningen har kommit in.

En centraliserad användningslicens är en lättare lösning även för användarna, eftersom användningssituationer ofta omfattar verk av flera upphovspersoner. Då är det arbetsamt att be ett tillstånd separat av varje enskild upphovsperson. Från användarens synvinkel är det viktigt att det är så flexibelt som möjligt att ansöka om tillstånd och så enkelt som möjligt att betala ersättningarna. Från Sanasto kan man få en användningslicens för flera upphovspersoners texter samt till exempel för flera framföranden.

Du kan alltid be oss om råd – även i andra frågor som gäller användningen av litteratur, även om vi inte beviljade licenser för ändamålet i fråga. Vi hjälper gärna i alla frågor som gäller upphovsrätten.

Om du bestämmer dig att bevilja ett tillstånd för användningen av dina verk själv, gör det skriftlig: avtala om användningens omfattning, tid och pris. Vi rekommenderar att upphovspersonen alltid ber en ersättning för användningen av verk. Denna praxis förbättrar alla upphovspersoners möjligheter att få en skälig ersättning för sitt arbete. Som stöd kan du använda Sanastos licensprislista, som du hittar på adressen https://www.sanasto.fi/sv/for-anvandare/.