Vad är en e-bokhylla?

Kuvituskuva kolme kirjapinoa.

I vår kommunikation om ändringen av upphovsrättslagen har vi konstaterat att e-utlåningsersättningen inte omfattar så kallade e-bokhyllor. I den här artikeln berättar vi kortfattat vad en e-bokhylla är.

Biblioteken har sedan länge också tillhandahållit material i digitalt format. I och med ändringen av upphovsrättslagen omfattas biblioteks e-böcker och e-ljudböcker av utlåningsersättningen men inte så kallade e-bokhyllor.

E-bokhyllorna är e-tjänster, via vilka bibliotekskunder kan läsa verk online på en vald plats och tidpunkt. Såsom i fråga om andra digitala verk baserar sig även utlåningen av e-böcker och e-ljudböcer i e-bokhyllor på bibliotekets licenser. Till skillnad från övrigt digitalt biblioteksmaterial skiljer sig användningen av e-bokhyllor på så sätt att användningen statistikförs på ett något avvikande sätt.

E-bokhyllor används aktivt i synnerhet på högskolebibliotek, och de innehåller en hel del kursböcker och facklitteratur.

För användare av bibliotekens e-tjänster är det inte alltid klart om det är fråga om en e-bokhylla eller inte. Lånetransaktionen avslöjar dock något, eftersom lånen från e-bokhyllor inte är konventionella tidsbundna bibliotekslån. Om du alltså får ett meddelande om lånetiden (t.ex. 14 dygn) är det inte fråga om ett verk i en e-bokhylla.

Även digitalt material ska läggas till i verkförteckningen

Sanasto rekommenderar att kunderna lägger till alla versioner av egna verk i verkförteckningen, eftersom även olika versioner av samma verk har olika ISBN-nummer. Detta gäller också digitala versioner.

Sanastos kunder behöver inte veta om deras e-böcker eller e-ljudböcker är konventionellt tillgängliga på bibliotek eller om de lånas från e-bokhyllor. För att få utlåningsersättning räcker det med att alla versioner av verken har lagts till i verkförteckningen i OmaSanasto.

Utlåningsersättningarna hänförs till rätt verk enligt ISBN-nummer. Om ett eget digitalt verk är tillgängligt på bibliotek och omfattas av utlåningsersättning betalas e-utlåningsersättningen på basis av utlåningen.

Sanastos mål är att även alla verk i e-bokhyllor ska omfattas av e-utlåningsersättning under innevarande regeringsperiod. Detta mål får stöd av riksdagen uttalande enligt vilket regeringen ska utreda möjligheten att ersättningen för användning av e-böcker och e-ljudböcker på bibliotek i fortsättningen också ska gälla e-bokhyllor. Sanasto har redan beredskap att betala ersättning för användning av verk i e-bokhyllor till upphovspersoner.