Maj månads utbetalning 2024

I Sanastos andra utbetalning för året betalades ersättningar värt sammanlagt 3,1 miljoner euro till litterära upphovspersoner. Ersättningar betalades till över 10 000 upphovspersoner och rättsinnehavare till avlidna upphovspersoner. Utbetalningarna syns på mottagarnas konton måndagen den 13 maj 2024.

Maj månads utbetalning 2024

  • Utlåningsersättning 2 926 374
  • E-utlåningsersättning 13 645 €
  • Celias egenbokslån 132 149
  • Radio- och tv-ersättningar 16 934
  • Radio- och tv-arkiversättningar 63 430
  • Ersättningar för publicering 13 575 
  • Biblioteks, arkiv- och museiersättningar 51
  • Ersättningar för framförande 5 673

Totalt 3 171 831 €

Mest betalades utlåningsersättningar i form av tilläggsbetalningar

De upphovsrättsersättningar som Sanasto betalar ut slutar att gälla inom tre år, ifall de inte kan betalas till den upphovsperson som de tillhör. De utlåningsersättningar som förfallit och Celia-egenbokslåneersättningar delas ut som tilläggsbetalningar till de upphovspersoner vars verk har lånats under låneåret för de förfallna ersättningarna. I maj månads utbetalning betalades utlåningsersättningar för lånen 2019 och Celia-egenbokslåneersättningar för lånen 2019 i form av tilläggsbetalningar.

Till Sanastos nya kunder betalade vi retroaktivt som kompletterande utbetalningar utlåningsersättningar för lånen under åren 2020–2022. Även ersättningarna för Celia-egenbokslånen 2023 betalades nu ut. Dessutom betalades det ersättningar för radio- och TV-användningen av litteratur, offentligt framförande av verk samt deras publicering som en del av nya verk.

De som har fått ersättningar har skickats en kalkyl över betalningen via OmaSanasto, ur vilken de personliga ersättningsuppgifterna framgår. Utbetalningarna syns på mottagarnas konton måndagen den 13 maj 2024.

Vad är tilläggsbetalning och kompletterande betalning? Läs mera här.
Vilka upphovsrättsersättningar betalar Sanasto ut? Läs mera om ersättningsslagen.

Kom ihåg att uppdatera dina uppgifter inför höstens utbetalningar

Traditionellt har Sanasto fyra utbetalningar per år. Utbetalningarna omfattar olika ersättningsslag. Den följande utbetalningen äger rum måndagen den 7 oktober och då betalas utlåningsersättningar för lånen 2023 ut för första gången.

Den sista dagen då du ännu kan meddela om ändrade bank-, kontakt- eller verkuppgifter för oktober månads utbetalning är den 20 september. De egna uppgifterna kan redigeras i tjänsten OmaSanasto.

Komplettering av verkförteckningen.

Vår kundservice hjälper i alla frågor som gäller de egna uppgifterna och deras uppdatering. Vi betjänar med telefon (+358 (0)9 5629 3300) eller med e-post på adressen [email protected]. Du kan också skicka e-post och be oss ringa tillbaka så återkommer vi.