Beskattning av upphovsrättsersättningar

Kannettava tietokone, muistitikku ja kirjoja

I den här artikeln behandlar vi beskattningen av upphovsrättsersättningen. Detta är en uppdaterad version av en artikel som publicerats den 21 februari 2018.

Upphovsrättsersättningarna är skattepliktig inkomst

Upphovsrättsersättningarna är skattepliktig inkomst, och de beskattas som personlig förvärvsinkomst. Upphovsrättsersättningar kan bara betalas ut till aktiebolag, om upphovsrätten har överförts till bolaget i fråga. Utlåningsersättningen utgör dock ett undantag till detta, eftersom den enligt föreskrifter i Finland är en ersättning som tillhör upphovspersonen. Den kan inte överföras vidare under upphovspersonens levnadstid. Upphovsrättsersättningar för dödsbon beskattas som kapitalinkomst.

Skatteuppgifter till Sanasto direkt av skattemyndigheterna

Vi får våra kunders skatteuppgifter direkt av skattemyndigheterna årligen vid månadsskiftet januari-februari. Nya kunder ska skicka sitt skattekort till Sanasto efter att de har registrerat sig, men från och med följande skatteår får vi uppgifterna av beskattaren. Med några få undantag behöver man alltså inte separat årligen skicka skattekortet till Sanasto. Du kan kontrollera din skatteprocent som Sanasto fått av skattemyndigheterna i tjänsten oma.sanasto.fi.

Till Sanasto kan skickas skattekortet för samma löneinkomst som används för alla arbetsgivare och prestationsbetalare. Dessutom tar Sanasto emot skattekort för användningsersättning och källskattekort av personer som permanent bor utomlands.

Ändringsskattekort

Om du gör ändringar i din förskottsinnehållningsprocent mitt i ett skatteår, får vi inte någon information om detta av beskattaren. I detta fall borde du slicka en kopia av ditt ändringsskattekort till Sanasto till exempel med e-post till adressen info [at] sanasto.fi.

Är du ny kund hos Sanasto?

Nya kunder ska skicka sitt skattekort till Sanasto när de registrerar sig. Från och med följande skatteår får vi årligen uppgifterna av skattemyndigheterna i månadsskiftet januari-februari.

Är du på pension?

I de flesta fallen får vi också pensionärernas skatteuppgifter direkt av skattemyndigheterna. Kolla om ditt skattekort i tjänsten oma.sanasto.fi stämmer och skicka ditt skattekort till oss bara vid behov.

Bor du permanent utomlands?

Litterära upphovspersoner som bor permanent utomlands ska skicka sitt skattekort till Sanasto varje år. Sanasto tar emot skattekort för användningsersättning samt källskattekort av personer som permanent bor utomlands.

Har du ärvt upphovsrättigheter?

Upphovsrättsersättningar för dödsbon beskattas som kapitalinkomst. När det är fråga om en upphovsrättsersättning som har fåtts i arv, tar vi ut 30 procent skatt på kapitalinkomsten. De som ärvt upphovsrättigheter behöver alltså inte skicka sina skattekort till Sanasto.

Hur ska skattekorten skickas

En kopia av skattekortet kan skickas elektroniskt till Sanastos kundtjänst till adressen info [at] sanasto.fi. Skattekortet kan också skickas per post till adressen Sanasto, Högbergsgatan 30 A, 5 tr., 00130 Helsingfors.

Vi rekommenderar att gamla kunder alltid först kollar din skatteprocent som Sanasto fått av skattemyndigheterna i tjänsten oma.sanasto.fi. Ett nytt skattekort skickas bara om kunden vill ändra den skatteprocent som syns i tjänsten.

Obs! Om Sanasto inte har gällande uppgifter om beskattningen, innehåller vi 60 procent av ersättningen.

Beskattning via firmanamn

När det gäller enskilda näringsidkare kan upphovsrättsersättningar dock beskattas via firma. Då måste firmanamnet uppfylla följande villkor:

Firmanamnet måste vara registrerat i förskottsuppbördsregistret
Det huvudsakliga verksamhetsområdet ska vara antingen
1) litteratur, förlagsverksamhet, översättning eller annat konstnärligt skapande
ELLER
2) samma som området för upphovspersonens verk.

I ett dylikt fall anmäler Sanasto de ersättningar som betalats åt upphovspersonen som en del av den personliga beskattningen, och upphovspersonen ansvarar för förskottsinnehållningen. Om du har ett firmanamn som uppfyller de ovannämnda villkoren och vill sköta beskattningen via det, vänligen skicka ditt FO-nummer till vår kundservice.

Har du frågor?

Sanastos kundservice ger råd i alla frågor som gäller beskattningen av upphovsrättsersättningar. Kontakta oss: [email protected] eller +358 (0)9 5629 3300 (vardagar kl. 10–15).