Från ordförande: Det ser bra ut

Min mamma drömde om att bli yrkesskådespelare, men när hon var ung hade hon inte möjlighet att välja den vägen. Skådespeleriet blev istället en kär hobby för henne. Jag minns när jag satt i publiken på sommarteaterföreställningar där hon medverkade; Stockflottarna, Sockenskomakarna, Charleys tant. På scenen uppträdde människor som i normala fall reparerade bilar, gjorde revisioner, lappade tänder eller skötte om stadens parker. I pjäserna kunde de för en stund lämna sin egen vardag och istället identifiera sig med de olika rollgestalterna. Jag var lite förvånad över hur bra allting gick på scenen. En gång frågade jag mamma hur det var möjligt att de kunde spela så där bra. Hon sa: det gäller att tro på saken. Med glädje och samarbete kommer man långt.

En sak som de litterära upphovsmakarna har trott på länge är att låneersättningen för e-material ska bli verklighet. Och nu ser det bra ut. I oktober överlämnade hovrättsrådet Kristiina Harenko sin utredning om e-låneersättning till undervisnings- och kulturministeriet. I utredningen föreslås att låneersättning för e-material enligt beslut av ministeriet ska utbetalas redan år 2023. För de e-låneersättningar som betalas nästa år har föreslagits en miljon euro, vilket motsvarar den summa som reserverades för ändamålet i vårens budgetförhandlingar. Riksdagen kommer att fastslå budgeten före julen.

De ändringar i upphovsrättslagen som hör samman med e-låneersättningen ska enligt vetenskaps- och kulturministerns linjedragning göras nästa år. Det verkar dock som om högskolebibliotekens e-lån tillsvidare inte kommer med i e-lånesystemet. Sanasto har föreslagit att också dessa e-lån ska beaktas i de förändringar som görs i upphovsrättslagen.

Sanasto vill i detta skede ändå tacka vetenskaps- och kulturminister Petri Honkonen, hovrättsrådet Kristiina Harenko samt undervisnings- och kulturministeriet för att ärendet har gått framåt under året. Vi tackar också riksdagens kulturutskott samt kultur- och vetenskapsdelegationen och alla de många riksdagsledamöter som har lyssnat på oss och främjat låneersättningarna under åren. För egen del, samt på Sanastos styrelses vägnar, vill jag också tacka alla litteraturfaddrar och andra som medverkat i lobbningsverksamheten, och givetvis Sanastos personal, som har gjort ett strålande arbete — också i år.

Med dessa ord vill jag tillönska alla en stämningsfull jul och ett gott nytt år 2023. Vi jobbar vidare tillsammans.

Peter Sandström, Sanastos ordförande