Från ordförande: Mot ljuset, eller?

En morgon i december snavade jag och föll på gårdsplanen. Jag var på väg till postlådan och i mörkret märkte jag inte hur jag lade fötterna. Min granne såg vad som skedde och kom för att hjälpa mig upp. Hur gick det, frågade hon. Helt okej, svarade jag, men ibland är det svårt att gå i det här mörkret. Visst, sa grannen, men snart går vi igen mot ljusare tider.

Visst, snart börjar den här mörka årstiden ge med sig, och vi går mot våren och ljusare tider. En sak som för oss litterära upphovsmakare har varit höljd i dunkel under hösten är arbetet med förnyelsen av upphovsrättslagen. Uppgiften har varit att få med e-böcker och ljudböcker i utlåningsersättningen. Nu kommer förändringen att ta med och inläsare av ljudböcker i utlåningsersättningen. Bokbranschens organisationer och många litterära upphovsmakare har motsatt sig detta, till exempel i en skriftlig vädjan som i november överläts till kultur- och vetenskapsminister Sari Multala. Vädjan, som skrevs av författaren Vilja-Tuulia Huotarinen, har undertecknats av över 200 litterära upphovsmakare.

Rent juridiskt får inläsare av ljudböcker en så kallad närstående rättighet till sin arbetsinsats. Till dags dato har den finländska utlåningssystemet grundat sig på upphovsrätten, och innehavare av närstående rättigheter har inte varit med i systemet för utlåningsersättning. Sanasto understöder en utveckling av inkomsterna för alla som är verksamma inom de kreativa branscherna, men faktum är att ersättningsrätten som tas med i upphovsrättslagen borde var rättvis och hållbart motiverad.

De litterära upphovsmakarnas inkomster kommer från många olika källor, men grunden för allt är upphovsrätten. När innehavare av närstående rättigheter får del av de ersättningar som hör till innehavare av upphovsrätt ser många litterära upphovsmakare en fara i att upphovsrätten kan bli allt oklarare.

Med tanke på framtiden är det klart att det behövs en större respekt för de litterära upphovsmakarnas uppgift och betydelse, för att kvaliteten och mångfalden för litteraturen på de inhemska språken ska kunna upprätthållas och höjas ytterligare. Det handlar i förlängningen också om att främja läsförmågan och läsandet. Vi litterära upphovsmakare måste dock kunna lita på upphovsrätten. Den är en grund i vårt kreativa arbete.

Sanasto vill i detta skede ändå tacka de beslutsfattare som har diskuterat med oss och främjat arbetet med utlåningserättningen under de gångna åren. För egen del, samt på Sanastos styrelses vägnar, vill jag också tacka alla litteraturfaddrar och andra som medverkat i lobbningsverksamheten, och givetvis Sanastos personal, som har gjort ett strålande arbete ­– också i år.

Med dessa ord vill jag tillönska alla en stämningsfull jul och ett gott nytt år 2024. Vi jobbar vidare tillsammans.

Peter Sandström
Sanastos ordförande