Ge er åsikt om upphovsrättsorganisationernas verksamhet

Tablettitietokone ja henkilön kädet. Kuva: Eetu Ahanen

Upphovsrättsorganisationerna (APFI, Filmex, Gramex, Kopiosto, Kuvasto, Sanasto, Teosto) har en viktig roll när det gällerbetalningar av upphovsrättsersättningar till konstnärer och andra rättsinnehavare. Det kulturpolitiska forskningscentret Cupore utreder, med hjälp av en enkät, hur dessa upphovsrättsorganisationer arbetar ur synvinklarna transparens, delaktiggörande, jämlikhet och ansvar.

Enkäten är riktad till konstnärer och rättsinnehavare som är eller har varit kunder hos någon av upphovsrättsorganisationerna och som möjligen har fått upphovsrättsersättningar. Era åsikter är viktiga för att vi skall kunna samla information om upphovsrättsorganisationernas verksamhet för en kartläggning av utvecklingsbehoven. 

Resultaten publiceras i forskningsrapport i 2021.  Svaren behandlas anonymt och det går inte att identifiera enskilda respondenter ur resultatrapporteringen.  

Du kan svara på enkäten på nätadressen: https://link.webropolsurveys.com/S/39D36F9BBDD4958E 

Det tar omkring 5-10 minuter att svara.  

Vi ber dig svara på enkäten senast 31.12.2020 

Tack för att du deltar!