Juni månads utbetalning: Sanasto delade ut över 1,3 miljoner euro i upphovsrättsersättningar

Euromerkki / Sanaston tilitykset

I Sanastos tredje utbetalning för året betalades ersättningar värt sammanlagt 1 338 096,50 euro till litterära upphovspersoner. Ersättningar betalades till 6 022 upphovspersoner och rättsinnehavare till avlidna upphovspersoner.

Juni månads utbetalning 2020

  • Utlåningsersättning 1 155 046,12 €
  • Celias egenbokslån 169 377,71 €
  • Radio- och tv-ersättningar 6 786,40 €
  • Radio- och tv-arkiversättningar 4 870,97 €
  • Ersättningar för publicering 1 734,01 €
  • Ersättningar för framförande 281,29 €

Mest betalades utlåningsersättningar i form av tilläggsbetalningar

De upphovsrättsersättningar som Sanasto betalar ut slutar att gälla inom tre år, ifall de inte kan betalas till den upphovsperson som de tillhör. De utlåningsersättningar som förfallit och Celia-egenbokslåneersättningar delas ut som tilläggsbetalningar till de upphovspersoner vars verk har lånats under låneåret för de förfallna ersättningarna. I juni månads utbetalning betalades utlåningsersättningar för lånen 2015 och Celia-egenbokslåneersättningar för lånen 2015 i form av tilläggsbetalningar.

Till Sanastos nya kunder betalade vi retroaktivt som kompletterande utbetalningar utlåningsersättningar för lånen under åren 2015–2018. Även ersättningarna för Celia-egenbokslånen 2018 betalades nu ut. Dessutom betalades det ersättningar för radio- och TV-användningen av litteratur, offentligt framförande av verk samt deras publicering som en del av nya verk.

De som har fått ersättningar har redan skickats en kalkyl över betalningen, ur vilken de personliga ersättningsuppgifterna framgår. Utbetalningarna syns på mottagarnas konton måndagen den 1 juni 2020.

Vilka upphovsrättsersättningar betalar Sanasto ut? Läs mera om ersättningsslagen.

Kom ihåg att uppdatera dina uppgifter inför höstens utbetalningar

Traditionellt har Sanasto haft fyra utbetalningar per år. Det här året är antalet utbetalningar undantagsvis fem, eftersom vi gjorde en extra utbetalning i april. Utbetalningarna omfattar olika ersättningsslag. Den följande utbetalningen äger rum måndagen den 7 september. Årets sista utbetalning sker i december, och då betalas utlåningsersättningar för lånen 2019 ut för första gången.

Den sista dagen då du ännu kan meddela om ändrade bank-, kontakt- eller verkuppgifter för september månads utbetalning är den 21 augusti och för december månads utbetalning den 30 oktober 2020. De egna uppgifterna kan redigeras i tjänsten oma.sanasto.fi.

Vår kundservice hjälper i alla frågor som gäller de egna uppgifterna och deras uppdatering! För närvarande betjänar vi i första hand med e-post på adressen [email protected]. Du kan också skicka e-post och be oss ringa tillbaka så återkommer vi.