Bibliotekens lässtunder skapar nu glädje via nätet

Lapset selaavat tablettitietokonetta.

Biblioteken bryr sig om bokfolket också i undantagstider. Lässtunderna har i snabb takt flyttat till nätet, på riksnivå koncentreras de  till bibliotekens gemensamma videotjänst Bibliotekskanalen. Det finns avtal om upphovsrätten med organisationerna Sanasto och Kopiosto. 

Bibliotekens lässtunder och litteraturevenemang är en central del av bibliotekens verksamhet. Då biblioteken stängdes flyttade också dessa evenemang till nätet. Biblioteken arrangerar nu virtuella sagostunder, novellkaféer,  bokprat och lyrikkvällar. Samtidigt har vi sett till att de som skapar litteratur och illustrerar den får ersättning för att deras verk används.  

Biblioteken har snabbt gjort upp ett undantagsavtal med upphovsrättsorganisationerna som möjliggör sagostunder och andra uppläsningar på Bibliotekskanalen. Bibliotekskanalen är  bibliotekens gemensamma videotjänst som innehåller material producerat i bibliotek runt om i Finland. Avtalet gäller också de lässtunder som Helsingfors stadsbibliotek publicerar på Helsingfors-kanalen.  


– En gemensam drivkraft och ett utomordentligt samarbete med Sanasto och Kopiosto gjorde det möjligt för oss att handla snabbt för att få  ett avtal. Jag vill, på de allmänna bibliotekens vägnar, uttrycka ett uppriktigt tack, säger Virva Nousiainen-Hiiri, chef för biblioteksnätets gemensamma tjänster vid Helsingfors stadsbibliotek.  

Via samarbete till nätanvändning

Helsingfors stadsbibliotek började genast  sända litteraturprogram på nätet då vi övergick till undantagstillstånd. Biblioteket förhandlade också om en lösning i upphovsrättsfrågan i egenskap av värdkommun för konsortiet för de allmänna biblioteken. I den egenskapen representerar Helsingfors stadsbibliotek alla bibliotek i landet.  

Upphovsrättsorganisationerna Sanasto och Kopiosto har gjort upp ett avtal med biblioteken om att uppföra verk via nätet.  Sanasto representerar skribenterna, medan Kopiosto representerar illustratörerna.  

– Litteraturen ger glädje och tröst, särskilt under dessa undantagstider.  Det har varit en glädje att som representant för författarna och översättarnakomma överens om nätläsestunderna, säger Anne Salomaa, verksamhetsledare på Sanasto.  

 Under  lässtunder i videoformat, särskilt under sagostunder för barn, blir bilderna särskilt viktiga. Valtteri Niiranen, verkställande direktör för Kopiosto, är nöjd över att böckernas berättelser förmedlas till hemmen också med sina illustrationer.  

– I den här ovanliga tiden är det betydelsefullt att  läsa och det är viktigt att kunna erbjuda lässtunder.  Det är fint att vara med om att möjliggöra nya sätt att njuta av illustratörernas verk och på det sättet erbjuda upplevelser i många hem, säger Niiranen. 

Avtalet om nätläsestunderna gäller fram till 22.6.2020. Om undantagstillståndet fortsätter efter det kan avtalet förlängas.  

Mera uppgifter

Helsingfors stadsbibliotek: chefen för biblioteksnätets gemensamma tjänster Virva Nousiainen-Hiiri, [email protected], +358 50 402 5813

Sanasto: verksamhetsledare Anne Salomaa, [email protected], +358 50 366 6110

Kopiosto: verkställande direktör Valtteri Niiranen, [email protected], +358 9 4315 2300