Från ordförande: Lek och utmaningar

Författare Peter Sandström har börjat som Sanastos ordförande i januari 2020. Sandström har en journalistexamen och har arbetat som journalist och författare. Han är också ordförande för Finlands svenska författareförening sedan 2013.

I sina bästa stunder är det kreativa arbetet som en lek. Det är möjligt att pröva olika lösningar för att hitta en väg framåt. Allt behöver inte vara så allvarligt, och det är ingen katastrof om något går fel. Alltid kan man börja på nytt, eller välja en ny riktning.

Peter Sandström 2018. Foto: Marica Rosengård / Kustantamo S&S

Själv skriver jag skönlitteratur, närmare bestämt prosa med både fiktiva och autofiktiva drag. Jag tycker att det intressantaste i den kreativa processen är att försöka skapa levande gestalter. Förebilder kan tas ur det verkliga livet, men sedan är det möjligt att använda den konstnärliga friheten och ljuga så mycket som behövs för att utveckla gestalten till en självständig, fiktiv person, som lever både i texten och i en eventuell läsares fantasi. Genom att använda olika nyanser kan man ge personen egenskaper som skiljer sig en hel del från varandra. Har han eller hon en schäfer eller en tax? Kanske en raskatt? Kör personen en Ford Mustang, eller en gammal Mosse? Var bor han eller hon? Hur klär sig personen? Alla dessa och liknande detaljer kan ge texten en viss färg och puls.

När en författare eller översättare är djupt inne i den kreativa processen kan frågor om upphovsrätt kännas både avlägsna och självklara. Var och en tänker kanske att ”det här är ju min text”. Men senast om och när texten publiceras blir frågor om upphovsrätt aktuella.

För den som arbetar på det kreativa området är det tryggt att veta att bevakningen av upphovsrätten är i goda händer inom Sanasto.

För den som arbetar på det kreativa området är det tryggt att veta att bevakningen av upphovsrätten är i goda händer inom Sanasto. Då är det möjligt att i allt högre grad koncentrera sig på själva texten. För Sanasto innebär det nya året, och det nya årtiondet, att arbetet med de gamla bekanta utmaningarna fortsätter, men också att nya aktuella frågor dyker upp. Sanastos målsättningar för valperioden 2019–2023 är fortsättningsvis aktuella, och till exempel frågorna om lån av e-böcker kommer att vara i fokus framöver. Det är viktigt att utreda hur e-lånen kunde fås med i utlåningsersättningssystemet. Men bibliotekens rätt att låna ut e-böcker måste också i fortsättningen grunda sig på bruksrätt och licenser.

Med åren har bevakningen av upphovsrätten blivit allt mera professionell och effektiv. Samtidigt blir frågorna inom branschen allt mera komplicerade. Därför är det viktigt att en organisation som Sanasto fortsättningsvis utvecklas på det professionella planet. På det viset är det möjligt att på 2020-talet upprätthålla och utveckla det utmanande arbetet för det gemensamma bästa inom frågorna om upphovsrätt.

Peter Sandström
Sanastos ordförande